เนื้อเพลง Franklin คำอ่านไทย Paramore

And when we get home, I know we won’t be home at all
( แอนด์ เว็น วี เก็ท โฮม , ไอ โนว์ วี ว็อนท บี โฮม แอ็ท ดอร์)
This place we live, it is not where we belong
(ดิส เพลส วี ไล้ฝ , อิท อีส น็อท แวร์ วี บีลอง)
And I miss who we were in the town we could call our own
(แอนด์ ดาย มิซ ฮู วี เวอ อิน เดอะ ทาวน์ วี เคิด คอลลํ เอ๊า โอว์น)
Going back to get away after everything has changed
(โกอิ้ง แบ็ค ทู เก็ท อะเวย์ แอ๊ฟเท่อร เอ๊วี่ติง แฮ็ส เช้งจํ)

Could you remind me of a time when we were so alive?
(เคิด ยู รีไมนด์ มี อ็อฝ อะ ไทม์ เว็น วี เวอ โซ อะไล๊ฝ)
[Everything has changed]
([ เอ๊วี่ติง แฮ็ส เช้งจํ ])
Do you remember that? Do you remember that?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท)
[Everything has changed]
([ เอ๊วี่ติง แฮ็ส เช้งจํ ])
Could you help me push aside all that I have left behind?
(เคิด ยู เฮ้ลพ มี พุช อะไซ๊ดฺ ออล แดท ไอ แฮ็ฝ เล๊ฟท บีฮายน์)
[Everything has changed]
([ เอ๊วี่ติง แฮ็ส เช้งจํ ])
Do you remember that? Do you remember that?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท)

So we stand here now and no one knows us at all
(โซ วี สแทนด์ เฮียร นาว แอนด์ โน วัน โนว์ อัซ แอ็ท ดอร์)
I won’t get used to this
(ไอ ว็อนท เก็ท ยู๊ส ทู ดิส)
I won’t get used to being gone
(ไอ ว็อนท เก็ท ยู๊ส ทู บีอิง กอน)
And going back won’t be the same if we aren’t staying
(แอนด์ โกอิ้ง แบ็ค ว็อนท บี เดอะ เซม อิ๊ฟ วี อเร้น สเตย์ยิ่ง)
Going back to get away after everything has changed
(โกอิ้ง แบ็ค ทู เก็ท อะเวย์ แอ๊ฟเท่อร เอ๊วี่ติง แฮ็ส เช้งจํ)

Could you remind me of a time when we were so alive?
(เคิด ยู รีไมนด์ มี อ็อฝ อะ ไทม์ เว็น วี เวอ โซ อะไล๊ฝ)
[Everything has changed]
([ เอ๊วี่ติง แฮ็ส เช้งจํ ])
Do you remember that? Do you remember that?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท)
[Everything has changed]
([ เอ๊วี่ติง แฮ็ส เช้งจํ ])
Could you help me push aside all that I have left behind?
(เคิด ยู เฮ้ลพ มี พุช อะไซ๊ดฺ ออล แดท ไอ แฮ็ฝ เล๊ฟท บีฮายน์)
[Everything has changed]
([ เอ๊วี่ติง แฮ็ส เช้งจํ ])
Do you remember that? Do you remember that?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท)

Taking up our time
(เทคอิง อั๊พ เอ๊า ไทม์)
Taking up our time
(เทคอิง อั๊พ เอ๊า ไทม์)
Taking up our time
(เทคอิง อั๊พ เอ๊า ไทม์)

It’s taking up our time
(อิทซ เทคอิง อั๊พ เอ๊า ไทม์)
We can’t go back, we can’t go back at all
(วี แค็นท โก แบ็ค , วี แค็นท โก แบ็ค แกท ออล)
It’s taking up our time
(อิทซ เทคอิง อั๊พ เอ๊า ไทม์)
We can’t go back, we can’t go back at all
(วี แค็นท โก แบ็ค , วี แค็นท โก แบ็ค แกท ออล)
It’s taking up our time
(อิทซ เทคอิง อั๊พ เอ๊า ไทม์)
We can’t go back, we can’t go back at all
(วี แค็นท โก แบ็ค , วี แค็นท โก แบ็ค แกท ออล)
It’s taking up our time
(อิทซ เทคอิง อั๊พ เอ๊า ไทม์)
Taking up our time
(เทคอิง อั๊พ เอ๊า ไทม์)

Could you remind me of a time when we were so alive?
(เคิด ยู รีไมนด์ มี อ็อฝ อะ ไทม์ เว็น วี เวอ โซ อะไล๊ฝ)
Do you remember that? Do you remember that?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Franklin คำอ่านไทย Paramore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น