เนื้อเพลง When I Get Free คำอ่านไทย 2Pac feat J. Valentine

[Pac] Damn.. what I’ma do now? When I get free.. oh sh*t!
( [ แพค ] แดมนํ ว๊อท แอมอา ดู นาว เว็น นาย เก็ท ฟรี โอ ฌะ *ที !)
[Jay] Get free.. yeah yeah
([ เจ ] เก็ท ฟรี เย่ เย่)

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])
When I get free, motherf*ckers better watch they ass
(เว็น นาย เก็ท ฟรี , motherf*ckers เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช เด อาซ)
Soon as I get released, I’ma clock some cash
(ซูน แอส ซาย เก็ท รีลี๊ส , แอมอา คล๊อค ซัม แค๊ช)
Did some time locked down, but I’m back on the street
(ดิด ซัม ไทม์ ล๊อค เดาน , บั๊ท แอม แบ็ค ออน เดอะ สทรีท)
There’ll be trouble when they see me
(เดอะเรล บี ทรั๊บเบิ้ล เว็น เด ซี มี)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Them b*tches is foul, take a look at the evening news
(เด็ม บี *tches ซิส เฟาล , เท้ค เก ลุ๊ค แกท ดิ อี๊ฝนิ่ง นิว)
You’ll see a n*gga gettin cuffed by the boys in blue
(โยว ซี อะ เอ็น *gga เกดดิน คัฟ บาย เดอะ บอย ซิน บลู)
Is it a, frame up, tryin to keep me out the game, stuck
(อีส ซิท อะ , เฟรม อั๊พ , ทายอิน ทู คี๊พ มี เอ๊าท เดอะ เกม , ซทัค)
These motherf*ckers tryin to dirty up my name, but
(ฑิส motherf*ckers ทายอิน ทู เดอทิ อั๊พ มาย เนม , บั๊ท)
I’m slippin quick as the wind, it’s me or them
(แอม สลิปพิน ควิค แอส เดอะ วินด , อิทซ มี ออ เด็ม)
F*ck friends my foes be on a mission tryin to do me in
(เอฟ *ck เฟรน มาย โฟ บี ออน อะ มิ๊ชชั่น ทายอิน ทู ดู มี อิน)
F*ck ’em I’m bout to get out, they all soft
(เอฟ *ck เอ็ม แอม เบาท ทู เก็ท เอ๊าท , เด ออล ซ๊อฟท)
I blow up like gauge, and in a rage blow they balls off
(ไอ โบลว์ อั๊พ ไล๊ค เกจ , แอนด์ อิน อะ เร้จ โบลว์ เด บอล ออฟฟ)
Why are you n*ggaz tryin to test me trick?
(วาย อาร์ ยู เอ็น *ggaz ทายอิน ทู เทสท์ มี ทริ๊ค)
And be the first ones to snitch to arrest me b*tch
(แอนด์ บี เดอะ เฟิร์สท วัน ทู สนิดชฺ ทู อะเร๊สท มี บี *tch)
Main thang was to make a n*gga meal ticket
(เมน เตง วอส ทู เม้ค เก เอ็น *gga มีล ทิ๊คเค๊ท)
Only if you with the real, the n*gga will kick it
(โอ๊นลี่ อิ๊ฟ ยู วิธ เดอะ เรียล , เดอะ เอ็น *gga วิล คิ๊ค อิท)
I’ll enforce it with the steel use the lessons that I learned in jail
(อิลล เอ็นฟอร์ซ อิท วิธ เดอะ สทีล ยู๊ส เดอะ เล๊ซซั่น แดท ไอ เลิร์น อิน เจล)
Rule one: f*ck a busta he can burn in Hell
(รูล วัน : เอฟ *ck กา บัสตร้า ฮี แคน เบิร์น อิน เฮ็ลล)
Network with connects that I got in the pen
(เน็ทเวิรค วิธ คอนเน็คท แดท ไอ ก็อท อิน เดอะ เพ็น)
In no time I’ll be clockin again
(อิน โน ไทม์ อิลล บี คอกคิน อะเกน)

[Chorus + J. Valentine’s harmonizing]
([ ค๊อรัส + เจ แฝลเอ็นไทน ฮาร์โมนีซิง ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Still sittin in my cell as I dwell on my past
(สทิลล ซิทดิน อิน มาย เซล แอส ซาย ดเว็ล ออน มาย พาสท์)
Tryin to figure how a n*gga turned dreams into cash
(ทายอิน ทู ฟิ๊กเก้อร ฮาว อะ เอ็น *gga เทิร์น ดรีม อิ๊นทู แค๊ช)
Quick call her collect, ain’t no respect on the other side
(ควิค คอลลํ เฮอ คอลเล๊คท , เอน โน เรสเพ๊คท ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
My cellmate’s suicidal cause his mother died
(มาย cellmates ซยูอิไซดแอ็ล ค๊อส ฮิส ม๊าเธ่อร์ ดาย)
And my C.O. is a lady, and I’m thinkin maybe
(แอนด์ มาย ซี โอ อีส ซา เล๊ดี้ , แอนด์ แอม ติ้งกิน เมบี)
me and her can hook up a scheme, to be Swayze
(มี แอนด์ เฮอ แคน ฮุ๊ค อั๊พ อะ สคีม , ทู บี สเวซี่)
Cause she keep on callin me baby
(ค๊อส ชี คี๊พ ออน คอลลิน มี เบ๊บี้)
To a young motherf*cker facin eighty that’s enough to make you crazy
(ทู อะ ยัง motherf*cker facin เอทิ แด้ท อีน๊าฟ ทู เม้ค ยู คเรสิ)
Now how long will it take, to get her hooked
(นาว ฮาว ลอง วิล อิท เท้ค , ทู เก็ท เฮอ ฮุ๊ค)
Got her watchin me liftin weights, sneakin looks
(ก็อท เฮอ วันชิน มี liftin เว๊ท , สนิกเคน ลุ๊ค)
I devised a plan, I’m in the trunk while she drives the van
(ไอ ดิไฝส อะ แพลน , แอม อิน เดอะ ทรังค ไวล์ ชี ไดร๊ฝ เดอะ แฝน)
Ain’t no disguise I’ma die as a man
(เอน โน ดิสไก๊ส แอมอา ดาย แอส ซา แมน)
If we make it then I’m takin it to Hell
(อิ๊ฟ วี เม้ค อิท เด็น แอม ทอคกิ่น หนิด ทู เฮ็ลล)
All them n*ggaz that was frontin while I sat up in the cell
(ออล เด็ม เอ็น *ggaz แดท วอส ฟ้อนดิน ไวล์ ไอ แซ็ท อั๊พ อิน เดอะ เซล)
Locked in jail, I couldn’t touch her so I planned your misery
(ล๊อค อิน เจล , ไอ คูดซึ่น ทั๊ช เฮอ โซ ไอ แพลน ยุร มีสริ)
The n*gga you don’t wanna see
(เดอะ เอ็น *gga ยู ด้อนท์ วอนนา ซี)

[Chorus + J. Valentine’s harmonizing]
([ ค๊อรัส + เจ แฝลเอ็นไทน ฮาร์โมนีซิง ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Stuck in my cell
(ซทัค อิน มาย เซล)
The pen ain’t nuttin like the county jail
(เดอะ เพ็น เอน นัทดิน ไล๊ค เดอะ เคานทิ เจล)
When will they let me bail?
(เว็น วิล เด เล็ท มี เบล)
Walkin through the yard, I play the God
(วอคกิน ทรู เดอะ ย๊าร์ด , ไอ เพลย์ เดอะ ก๊อด)
First n*gga disrespect me first n*gga gettin scarred
(เฟิร์สท เอ็น *gga ดิซริซเพคท มี เฟิร์สท เอ็น *gga เกดดิน สเกลี่)
I’m, back on the scene
(แอม , แบ็ค ออน เดอะ ซีน)
I’m hittin knees in the back of a limousine, puffin on weed
(แอม ฮิทดิน นี ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ ลีมอุสีน , พัฟฟิน ออน วี)
as we game on the drunk hoes
(แอส วี เกม ออน เดอะ ดรั๊งค โฮ)
Hit the skunk I reminisce just on the way
(ฮิท เดอะ ซคังค ไอ ริมมีนิด จั๊สท ออน เดอะ เวย์)
we used to play, you punk hoes
(วี ยู๊ส ทู เพลย์ , ยู พรัค โฮ)
What I posess is to be rich, in currency
(ว๊อท ไอ posess ซิส ทู บี ริ๊ช , อิน เคอเร็นซิ)
Paranoid n*ggaz like b*tches when they come and see me
(พารานอย เอ็น *ggaz ไล๊ค บี *tches เว็น เด คัม แอนด์ ซี มี)
Laid out, played out, the n*gga barely breathin
(เลด เอ๊าท , เพลย์ เอ๊าท , เดอะ เอ็น *gga แบลิ บีตดิน)
As for that bullsh*t punk, n*gga n-now we even
(แอส ฟอร์ แดท bullsh*ที พรัค , เอ็น *gga เอ็น นาว วี อี๊เฝ่น)
But I wait, until it’s time
(บั๊ท ไอ เว้ท , อันทิล อิทซ ไทม์)
and try to find a crooked way to profit off this crime
(แอนด์ ธราย ทู ไฟนด์ อะ ครุค เวย์ ทู โพร๊ฝิต ออฟฟ ดิส ไคร์ม)
This life of mine.. until I get free
(ดิส ไล๊ฟ อ็อฝ ไมน์ อันทิล ไอ เก็ท ฟรี)
My prophecy is n*ggaz screamin, as if they bleed in agony
(มาย พรอฟอิซิ อีส เอ็น *ggaz สครีมมิน , แอส อิ๊ฟ เด บลีด อิน แอกโอะนิ)
As soon as they popped my gate
(แอส ซูน แอส เด พอพทฺ มาย เกท)
I knew these motherf*ckers made a mistake
(ไอ นยู ฑิส motherf*ckers เมด อะ มิสเท้ค)

[Chorus + J. Valentine’s harmonizing]
([ ค๊อรัส + เจ แฝลเอ็นไทน ฮาร์โมนีซิง ])

[Chorus – 1/2]
([ ค๊อรัส 1/2 ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
When I get free
(เว็น นาย เก็ท ฟรี)
Hahaha.. yeah n*gga, when I get motherf*ckin free
(ฮาฮาฮา เย่ เอ็น *gga , เว็น นาย เก็ท motherf*ckin ฟรี)
Pop the gate, I’m back baby!
(พ็อพ เดอะ เกท , แอม แบ็ค เบ๊บี้ !)
When I get free.. we up out this b*tch
(เว็น นาย เก็ท ฟรี วี อั๊พ เอ๊าท ดิส บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Get Free คำอ่านไทย 2Pac feat J. Valentine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น