เนื้อเพลง Lisa Listen คำอ่านไทย Lisa Loeb

Who would steal on Sunday?
( ฮู เวิด สทีล ออน ซันดิ)
Who’d made them believe make believe?
(โวด เมด เด็ม บีลี๊ฝ เม้ค บีลี๊ฝ)
Who’d buy a prayer when you can pray for free?
(โวด บาย อะ พเรเออะ เว็น ยู แคน เพรย์ ฟอร์ ฟรี)
If the way you drank your coffee was the way you looked at me,
(อิ๊ฟ เดอะ เวย์ ยู ดแร็งค ยุร คีอฟฟี่ วอส เดอะ เวย์ ยู ลุ๊ค แอ็ท มี ,)
Then I could take both my hands off the TV.
(เด็น นาย เคิด เท้ค โบทรฺ มาย แฮนด์ ออฟฟ เดอะ ทีวี)
I’ve been sleeping on half of my bed lately,
(แอฝ บีน ซลีพพิง ออน ฮาล์ฟ อ็อฝ มาย เบ๊ด เลทลิ ,)
And thinking about what you said to me,
(แอนด์ ติ้งกิง อะเบ๊าท ว๊อท ยู เซ็ด ทู มี ,)
” You’re tipsy, you’re turning, you are alive, you are burning.
(” ยัวร์ ทีพซิ , ยัวร์ เทินนิง , ยู อาร์ อะไล๊ฝ , ยู อาร์ เบรินนิง)
Lisa, won’t you listen?
(ลีซา , ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น)
The moon shines for you.
(เดอะ มูน ไชน์ ฟอร์ ยู)
You’re tipsy, you’re turning, you are alive, you are burning. ”
(ยัวร์ ทีพซิ , ยัวร์ เทินนิง , ยู อาร์ อะไล๊ฝ , ยู อาร์ เบรินนิง “)
A sweet man will sing a seafaring song,
(อะ สวี้ท แมน วิล ซิง อะ seafarings ซ็อง ,)
And a dear, strong woman coos gently along.
(แอนด์ อะ เดียร์ , สทรอง วู๊แม่น คู เจนทลิ อะลอง)
Good guys at the Cozy are servin’ folks for free.
(กู๊ด กาย แอ็ท เดอะ โคสิ อาร์ เซิฝวิน โฟล้ค ฟอร์ ฟรี)
Did you ever notice there are so many people in bands in the city?
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ โน๊ทิซ แดร์ อาร์ โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล อิน แบนด์ ซิน เดอะ ซิ๊ที่)
I’ve been sleeping on half of my bed lately,
(แอฝ บีน ซลีพพิง ออน ฮาล์ฟ อ็อฝ มาย เบ๊ด เลทลิ ,)
And thinking about what you said to me,
(แอนด์ ติ้งกิง อะเบ๊าท ว๊อท ยู เซ็ด ทู มี ,)
” You’re tipsy, you’re turning, you are alive, you are burning. ”
(” ยัวร์ ทีพซิ , ยัวร์ เทินนิง , ยู อาร์ อะไล๊ฝ , ยู อาร์ เบรินนิง “)
And I will not judge you by the way you play your instrument.
(แอนด์ ดาย วิล น็อท จั๊ดจ ยู บาย เดอะ เวย์ ยู เพลย์ ยุร อิ๊นสทรูเม้นท)
No, that’s true as fiction, sometimes I do,
(โน , แด้ท ทรู แอส ฟิ๊คชั่น , ซัมไทม์ ซาย ดู ,)
But the moon shines halfway sometimes too.
(บั๊ท เดอะ มูน ไชน์ ฮอฟเวย์ ซัมไทม์ ทู)
Lisa, won’t you listen?
(ลีซา , ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น)
The moon shines for you:
(เดอะ มูน ไชน์ ฟอร์ ยู :)
You’re tipsy and turning, you’ve got one foot on the floor.
(ยัวร์ ทีพซิ แอนด์ เทินนิง , ยู๊ฟ ก็อท วัน ฟุ้ท ออน เดอะ ฟลอร์)
You’re alive, you are burning.
(ยัวร์ อะไล๊ฝ , ยู อาร์ เบรินนิง)
You always wanted more.
(ยู ออลเว ว้อนท โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lisa Listen คำอ่านไทย Lisa Loeb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น