เนื้อเพลง Joy คำอ่านไทย Lucinda Williams

I don’t want you anymore
( ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู แอนนี่มอ)
cause you took my joy
(ค๊อส ยู ทุค มาย จอย)
I don’t want you anymore
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู แอนนี่มอ)
you took my joy
(ยู ทุค มาย จอย)

you took my joy
(ยู ทุค มาย จอย)
I want it back
(ไอ ว้อนท ดิธ แบ็ค)
you took my joy
(ยู ทุค มาย จอย)
I want it back
(ไอ ว้อนท ดิธ แบ็ค)

I’m gonna go to west memphis and look for my joy
(แอม กอนนะ โก ทู เว๊สท เมมฟริซ แซน ลุ๊ค ฟอร์ มาย จอย)
go to west memphis and look for my joy
(โก ทู เว๊สท เมมฟริซ แซน ลุ๊ค ฟอร์ มาย จอย)
maybe in west memphis I’ll find my joy
(เมบี อิน เว๊สท เมมฟริซ อิลล ไฟนด์ มาย จอย)
maybe in west memphis i’ll find my joy
(เมบี อิน เว๊สท เมมฟริซ อิลล ไฟนด์ มาย จอย)

I’m gonna go to slidell and look for my joy
(แอม กอนนะ โก ทู slidell แอนด์ ลุ๊ค ฟอร์ มาย จอย)
go to slidell and look for my joy
(โก ทู slidell แอนด์ ลุ๊ค ฟอร์ มาย จอย)
maybe in slidell I’ll find my joy
(เมบี อิน slidell อิลล ไฟนด์ มาย จอย)
maybe in slidell I’ll find my joy
(เมบี อิน slidell อิลล ไฟนด์ มาย จอย)

[first long instrumental break]
([ เฟิร์สท ลอง อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค ])

you got no right to take my joy
(ยู ก็อท โน ไร๊ท ทู เท้ค มาย จอย)
I want it back
(ไอ ว้อนท ดิธ แบ็ค)
you got no right to take my joy
(ยู ก็อท โน ไร๊ท ทู เท้ค มาย จอย)
I want it back
(ไอ ว้อนท ดิธ แบ็ค)

you took my joy
(ยู ทุค มาย จอย)
I want it back
(ไอ ว้อนท ดิธ แบ็ค)
you took my joy
(ยู ทุค มาย จอย)
I want it back
(ไอ ว้อนท ดิธ แบ็ค)

I’m gonna go to west memphis and look for my joy
(แอม กอนนะ โก ทู เว๊สท เมมฟริซ แซน ลุ๊ค ฟอร์ มาย จอย)
go to west memphis and look for my joy
(โก ทู เว๊สท เมมฟริซ แซน ลุ๊ค ฟอร์ มาย จอย)
maybe in west memphis I’ll find my joy
(เมบี อิน เว๊สท เมมฟริซ อิลล ไฟนด์ มาย จอย)
maybe in west memphis I’ll find my joy
(เมบี อิน เว๊สท เมมฟริซ อิลล ไฟนด์ มาย จอย)

I’m gonna go to slidell and look for my joy
(แอม กอนนะ โก ทู slidell แอนด์ ลุ๊ค ฟอร์ มาย จอย)
go to slidell and look for my joy
(โก ทู slidell แอนด์ ลุ๊ค ฟอร์ มาย จอย)
maybe in slidell I’ll find my joy
(เมบี อิน slidell อิลล ไฟนด์ มาย จอย)
maybe in slidell I’ll find my joy
(เมบี อิน slidell อิลล ไฟนด์ มาย จอย)

[second instrumental break]
([ เซ๊คคั่น อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค ])

I don’t want you anymore
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู แอนนี่มอ)
cause you took my joy
(ค๊อส ยู ทุค มาย จอย)
I don’t want you anymore
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู แอนนี่มอ)
you took my joy
(ยู ทุค มาย จอย)

you took my joy
(ยู ทุค มาย จอย)
I want it back
(ไอ ว้อนท ดิธ แบ็ค)
you took my joy
(ยู ทุค มาย จอย)
I want it back
(ไอ ว้อนท ดิธ แบ็ค)

you took my joy
(ยู ทุค มาย จอย)
I want it back
(ไอ ว้อนท ดิธ แบ็ค)
you took my
(ยู ทุค มาย)
I want it back
(ไอ ว้อนท ดิธ แบ็ค)

[third & last instrumental break — slows down]
([ เทริ๊ด & ล๊าสท อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค สโลว์ เดาน ])

I’m gonna go to west memphis
(แอม กอนนะ โก ทู เว๊สท เมมฟริซ)
I’m gonna go to slidell
(แอม กอนนะ โก ทู slidell)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Joy คำอ่านไทย Lucinda Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น