เนื้อเพลง Springhill Mining Disaster คำอ่านไทย U2

Bono: ” Like to…I’d like to try a song that I think we’ve only played once before, so. This is a city that a…a lot of Irish people came to this city, right? So this time…this Irish…these Irish people came as rock and roll band, okay? So…but this is a folk song. It’s like…the Irish kinda’ hold America in a very special place because, for over a hundred years or more, Irish have come over here to find work and find a future. And they brouught with them songs, old Irish folk songs that became old American folk songs. And, I hope maybe we’d leave behind some songs one day. This is a song written by Peggy Seeger. It’s a song…I wished I’d heard this song on the raidio during the miners’ strike in England a few years ago. This is called Springhill Mining Disaster. ”
( Bono : ” ไล๊ค ทู อาย ไล๊ค ทู ธราย อะ ซ็อง แดท ไอ ทริ๊งค หวีบ โอ๊นลี่ เพลย์ วั๊นซ บีฟอร์ , โซ ดิส ซิส ซา ซิ๊ที่ แดท ดา อะ ล็อท อ็อฝ ไอริฌ พี๊เพิ่ล เคม ทู ดิส ซิ๊ที่ , ไร๊ท โซ ดิส ไทม์ ดิส ไอริฌ ฑิส ไอริฌ พี๊เพิ่ล เคม แอส ร๊อค แอนด์ โรลล แบนด์ , โอเค โซ บั๊ท ดิส ซิส ซา โฟล้ค ซ็อง อิทซ ไล๊ค ดิ ไอริฌ กินดา โฮลด์ อะเมริคะ อิน อะ เฝ๊รี่ สเพ๊เชี่ยล เพลส บิคอส , ฟอร์ โอ๊เฝ่อร รา ฮั๊นเดร็ด เยียร์ ออ โม , ไอริฌ แฮ็ฝ คัม โอ๊เฝ่อร เฮียร ทู ไฟนด์ เวิ๊ร์ค แอนด์ ไฟนด์ อะ ฟิ๊วเช่อร์ แอนด์ เด brouught วิธ เด็ม ซ็อง , โอลด์ ไอริฌ โฟล้ค ซ็อง แดท บิเคม โอลด์ อะเมริแค็น โฟล้ค ซ็อง แซน , ไอ โฮพ เมบี เว็ด ลี๊ฝ บีฮายน์ ซัม ซ็อง วัน เดย์ ดิส ซิส ซา ซ็อง วึ้น บาย Peggy Seeger อิทซ ซา ซ็อง ไอ วิ๊ช อาย เฮิด ดิส ซ็อง ออน เดอะ raidio ดิ๊วริ่ง เดอะ ไมนเออะ สไทร๊ค อิน อีงกแล็นด อะ ฟิว เยียร์ อะโก ดิส ซิส คอลลํ Springhill มายนิง ดิสแอ๊สเท่อร์ “)

In the town of Springhill Nova Scotia
(อิน เดอะ ทาวน์ อ็อฝ Springhill โนฝะ Scotia)
Down in the dark of the Cumberland mine
(เดาน อิน เดอะ ด๊าร์ค อ็อฝ เดอะ Cumberland ไมน์)
There’s blood on the coal, and the miners lie
(แดร์ บลัด ออน เดอะ โคล , แอนด์ เดอะ ไมนเออะ ไล)
In roads that never saw sun or sky
(อิน โร้ด แดท เน๊เฝ่อร์ ซอว์ ซัน ออ สกาย)
Roads–
(โร้ด)

Bono: ” Shut up for a second, will you? Stop whistling ’cause I’m not in the Beatles, okay? It’s U2 here. ”
(Bono : ” ชั๊ท อั๊พ ฟอร์ รา เซ๊คคั่น , วิล ยู สท๊อพ ฮวีซลิง ค๊อส แอม น็อท อิน เดอะ บีเดิลสฺ , โอเค อิทซ U2 เฮียร “)

In the town of Springhill
(อิน เดอะ ทาวน์ อ็อฝ Springhill)
They don’t sleep easy
(เด ด้อนท์ สลี๊พ อีสอิ)
Often the earth will tremble and roll
(อ๊อฟเฟ่น ดิ เอิร์ทร วิล เทมเบิล แอนด์ โรลล)
When the earth is restless
(เว็น ดิ เอิร์ทร อีส เรซทเล็ซ)
Miners die
(ไมนเออะ ดาย)

Bone and blood is the price of coal
(โบน แอนด์ บลัด อีส เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ โคล)
Bone and blood is the price of coal
(โบน แอนด์ บลัด อีส เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ โคล)

Listen to the shouts of the black faced miner
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เช๊าท อ็อฝ เดอะ แบล๊ค เฟซ ไมนเออะ)
Listen to the call of the rescue team
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ คอลลํ อ็อฝ เดอะ เร๊สคิ้ว ทีม)
We have no water, light or bread
(วี แฮ็ฝ โน ว๊อเท่อร , ไล๊ท ออ เบร้ด)
So we’re living on songs and hope instead
(โซ เวีย ลีฝอิง ออน ซ็อง แซน โฮพ อินสเท๊ด)
Living on songs and hope instead
(ลีฝอิง ออน ซ็อง แซน โฮพ อินสเท๊ด)

In the town of Springhill Nova Scotia
(อิน เดอะ ทาวน์ อ็อฝ Springhill โนฝะ Scotia)
Down in the dark of the Cumberland mine
(เดาน อิน เดอะ ด๊าร์ค อ็อฝ เดอะ Cumberland ไมน์)
There’s blood on the coal, and the miners lie
(แดร์ บลัด ออน เดอะ โคล , แอนด์ เดอะ ไมนเออะ ไล)
In roads that never saw sun or sky
(อิน โร้ด แดท เน๊เฝ่อร์ ซอว์ ซัน ออ สกาย)
Roads that never saw sun nor sky
(โร้ด แดท เน๊เฝ่อร์ ซอว์ ซัน นอ สกาย)

In the town of Springhill
(อิน เดอะ ทาวน์ อ็อฝ Springhill)
Don’t sleep easy
(ด้อนท์ สลี๊พ อีสอิ)
Often the earth will tremble and roll
(อ๊อฟเฟ่น ดิ เอิร์ทร วิล เทมเบิล แอนด์ โรลล)
When the earth is restless
(เว็น ดิ เอิร์ทร อีส เรซทเล็ซ)
Miners die
(ไมนเออะ ดาย)

Bone and blood is the price of coal
(โบน แอนด์ บลัด อีส เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ โคล)
Bone and blood is the price of coal
(โบน แอนด์ บลัด อีส เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ โคล)
Bone and blood is the price of coal
(โบน แอนด์ บลัด อีส เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ โคล)

Bono: ” Thanks for your patience. Thank you. ”
(Bono : ” แธ๊งค์ ฟอร์ ยุร เพเฌ็นซ แธ๊งค์ ยู “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Springhill Mining Disaster คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น