เนื้อเพลง Boxers คำอ่านไทย Lil’ Flip feat Deep Threat

{Rap 1: Lil’ Flip}
( {แร็พ 1 : ลิล ฟลิพ })
I’m Lil’ Flip
(แอม ลิล ฟลิพ)
Takin trips to Cancun
(ทอคกิ่น ทริ๊พ ทู แคนคูน)
Drop the tape
(ดรอพ เดอะ เท๊พ)
My cartoon comin soon
(มาย คาทูน คัมอิน ซูน)
Blowin up like a hot air balloon
(โบลวิน อั๊พ ไล๊ค เก ฮอท แอร์ แบ็ลลูน)
Livin in a penthouse wit 25 rooms
(ลีฝอิน อิน อะ เพนทเฮาซ วิท 25 รูม)
Houston, Texas~Benz N Lexus
(ฮูซตัน , Texas~Benz เอ็น เล็กเซด)
Find me on the freeway drivin reckless
(ไฟนด์ มี ออน เดอะ ฟรีเวย์ ดรายวิน เรคเล็ซ)
Wear sunglasses when you look at my necklace
(แวร์ ซังเลซเซซ เว็น ยู ลุ๊ค แกท มาย เนคเครด)
Worldwide respected
(เวิรดวาย เรสเพ๊คท)
Top 10 selected
(ท๊อพ 10 ซิเล็คท)

{Chorus: Deep Threat}
({ค๊อรัส : ดี๊พ เทร๊ท })
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
You got yo t-shirt and yo panties
(ยู ก็อท โย ที เชิ๊ร์ท แอนด์ โย แพนดีสฺ)
I got Trojans wit my boxers on
(ไอ ก็อท ทโรแจ็น วิท มาย บอคเซอะ ออน)

{Verse 1: Deep Threat}
({เฝิซ 1 : ดี๊พ เทร๊ท })
Picture this:
(พิ๊คเจ้อร์ ดิส :)
Girl me & you
(เกิร์ล มี & ยู)
In my water bed
(อิน มาย ว๊อเท่อร เบ๊ด)
In the shower too
(อิน เดอะ เช๊าเว่อร์ ทู)
The water’s fine
(เดอะ ว๊อเท่อร ไฟน)
Say what’s on your mind
(เซย์ ว๊อท ออน ยุร ไมนด์)
Don’t see nothin wrong
(ด้อนท์ ซี นอทติน รอง)
With some bump and grind
(วิธ ซัม บั๊มพํ แอนด์ ไกรนด)
I’m gone break you off
(แอม กอน เบร๊ค ยู ออฟฟ)
Like a playa should
(ไล๊ค เก พอลเย เชิด)
Like side to side
(ไล๊ค ไซด์ ทู ไซด์)
Baby its all good
(เบ๊บี้ อิทซ ซอร์ กู๊ด)
Im not lookin 4
(แอม น็อท ลุคกิน 4)
Girl no love affair
(เกิร์ล โน ลัฝ แอฟแฟร์)
If you ride with me
(อิ๊ฟ ยู ไรด์ วิธ มี)
you know ill take you there
(ยู โนว์ อิลล เท้ค ยู แดร์)

{Chorus: Deep Threat}
({ค๊อรัส : ดี๊พ เทร๊ท })
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
You got yo t-shirt and yo panties
(ยู ก็อท โย ที เชิ๊ร์ท แอนด์ โย แพนดีสฺ)
I got Trojans wit my boxers on
(ไอ ก็อท ทโรแจ็น วิท มาย บอคเซอะ ออน)

{Verse 2: Deep Threat}
({เฝิซ 2 : ดี๊พ เทร๊ท })
Sittin here
(ซิทดิน เฮียร)
And you’re layin there
(แอนด์ ยัวร์ เลย์อิน แดร์)
Layin there
(เลย์อิน แดร์)
And you’re willin to share
(แอนด์ ยัวร์ วิลลิน ทู แชร์)
Ya freaky thoughts
(ยา ฟรีคกี้ ธอท)
Baby wit me too
(เบ๊บี้ วิท มี ทู)
You got ya t-shirt on
(ยู ก็อท ยา ที เชิ๊ร์ท ออน)
And ya panties too
(แอนด์ ยา แพนดีสฺ ทู)
The warm caress
(เดอะ วอร์ม คะเรซ)
Of ya body next to mine
(อ็อฝ ยา บ๊อดี้ เน๊กซท ทู ไมน์)
It’s rated X
(อิทซ แร๊ท เอ๊กซฺ)
& its so devine
(& อิทซ โซ ดิฝวาย)
I wanna come inside
(ไอ วอนนา คัม อิ๊นไซด์)
If ya want me to
(อิ๊ฟ ยา ว้อนท มี ทู)
Open up
(โอ๊เพ่น อั๊พ)
And let me prove it to you
(แอนด์ เล็ท มี พรู๊ฝ อิท ทู ยู)

{Chorus: Deep Threat}
({ค๊อรัส : ดี๊พ เทร๊ท })
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
You got yo t-shirt and yo panties
(ยู ก็อท โย ที เชิ๊ร์ท แอนด์ โย แพนดีสฺ)
I got Trojans wit my boxers on
(ไอ ก็อท ทโรแจ็น วิท มาย บอคเซอะ ออน)

{Rap 2: Lil’ Flip}
({แร็พ 2 : ลิล ฟลิพ })
Girl I’m from Cloverland
(เกิร์ล แอม ฟรอม Cloverland)
Call me Trojan Man
(คอลลํ มี ทโรแจ็น แมน)
Bump & Grind
(บั๊มพํ & ไกรนด)
I aint wit that holdin hands
(ไอ เอน วิท แดท โฮดดิน แฮนด์)
When I rip I hit it hard like Jackie Chan
(เว็น นาย ริพ ไอ ฮิท ดิธ ฮาร์ด ไล๊ค แจ็กกี้ Chan)
If you fine like Mya
(อิ๊ฟ ยู ไฟน ไล๊ค Mya)
I’ll be ya man
(อิลล บี ยา แมน)
I like jazzy girls
(ไอ ไล๊ค แจสสิ เกิร์ล)
And classy girls
(แอนด์ คลาซซิ เกิร์ล)
You know I’m rich so don’t ask me girl
(ยู โนว์ แอม ริ๊ช โซ ด้อนท์ อาสคฺ มี เกิร์ล)
Sometimes the nice girl can be the nasty girl
(ซัมไทม์ เดอะ ไน๊ซ์ เกิร์ล แคน บี เดอะ นาซทิ เกิร์ล)
Im a freak
(แอม มา ฟรี๊ค)
Don’t neva put it past me girl
(ด้อนท์ นีฝวา พุท ดิธ พาสท์ มี เกิร์ล)
I got my trojans & my boxers on
(ไอ ก็อท มาย ทโรแจ็น & มาย บอคเซอะ ออน)
At school I got my dockers on [my docker’s on]
(แอ็ท สคูล ไอ ก็อท มาย dockers ออน [ มาย dockers ออน ])
Jenny Jones and Nia Long
(เจนนิ โจเนส แซน Nia ลอง)
We don’t have to just want
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู จั๊สท ว้อนท)
I got plenty hoes??
(ไอ ก็อท เพล๊นที่ โฮ)
I rap fast or slow
(ไอ แร็พ ฟาสท ออ สโลว์)
While stackin dough
(ไวล์ สทาคกิน โด)
Dress like I just won a fashion show
(เดรส ไล๊ค ไก จั๊สท ว็อน อะ แฟ๊ชั่น โชว์)
Me humpin AP after mo
(มี ฮัพปิน AP แอ๊ฟเท่อร โม)
We diss n*ggaz only if
(วี ดิซ เอ็น *ggaz โอ๊นลี่ อิ๊ฟ)
it ain’t plat or gold
(อิท เอน plat ออ โกลด์)
You wanna hear some Keith Sweat
(ยู วอนนา เฮียร ซัม คีต สเว็ท)
How bout some Deep Threat [Deep Threat]
(ฮาว เบาท ซัม ดี๊พ เทร๊ท [ ดี๊พ เทร๊ท ])
Girl Im a playa
(เกิร์ล แอม มา พอลเย)
Don’t get the sheets wet
(ด้อนท์ เก็ท เดอะ ฌีท เว๊ท)
Lemme put a passion mark on yo neck
(เลมมี พุท ดา แพ๊ชชั่น ม๊าร์ค ออน โย เน็ค)
And I’ll let you kiss my shiny baggettes
(แอนด์ อิลล เล็ท ยู คิซ มาย ไฌนอิ baggettes)
I need a sweet lady just like Tyrese
(ไอ นี๊ด อะ สวี้ท เล๊ดี้ จั๊สท ไล๊ค Tyrese)
Them soft women down wit S*CK A FREE [Down wit S*cka Free]
(เด็ม ซ๊อฟท วีมเอิน เดาน วิท เอส *Ck กา ฟรี [ เดาน วิท เอส *cka ฟรี ])
They got plans with S*CK A FREE
(เด ก็อท แพลน วิธ เอส *Ck กา ฟรี)
You wanna know what I’m wearin
(ยู วอนนา โนว์ ว๊อท แอม เวียริน)
Wait & see [oooooooooh]
(เว้ท & ซี [ อู~ ])

{Chorus: Deep Threat}
({ค๊อรัส : ดี๊พ เทร๊ท })
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
Horses wit my boxers on
(ฮอร์ส วิท มาย บอคเซอะ ออน)
You got yo t-shirt and yo panties
(ยู ก็อท โย ที เชิ๊ร์ท แอนด์ โย แพนดีสฺ)
I got Trojans wit my boxers on
(ไอ ก็อท ทโรแจ็น วิท มาย บอคเซอะ ออน)
{repeat till fade}
({รีพี๊ท ทิลล์ เฟด })
Boooooxeeeers!
(Boooooxeeeers !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boxers คำอ่านไทย Lil’ Flip feat Deep Threat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น