เนื้อเพลง Sleepin’ คำอ่านไทย B2K

[Verse 1:]
( [ เฝิซ 1 : ])
This is crazy
(ดิส ซิส คเรสิ)
Cause lately
(ค๊อส เลทลิ)
The only thing that I think about, dream about is
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง แดท ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท , ดรีม อะเบ๊าท อีส)
How you left
(ฮาว ยู เล๊ฟท)
Why’d you leave me
(วาย ยู ลี๊ฝ มี)
See I was trippin just for thinking you would wait around
(ซี ไอ วอส ทริพพิน จั๊สท ฟอร์ ติ้งกิง ยู เวิด เว้ท อะราวนฺดฺ)
How I’m missing
(ฮาว แอม มีซซิง)
You baby
(ยู เบ๊บี้)
And how we used to be
(แอนด์ ฮาว วี ยู๊ส ทู บี)
How you were always there for me and
(ฮาว ยู เวอ ออลเว แดร์ ฟอร์ มี แอนด์)
Your his now
(ยุร ฮิส นาว)
But maybe
(บั๊ท เมบี)
If we can talk it out
(อิ๊ฟ วี แคน ท๊อล์ค อิท เอ๊าท)
I can turn this thing around
(ไอ แคน เทิร์น ดิส ทริง อะราวนฺดฺ)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
Always thought that you’d be [thought that you’d be]
(ออลเว ธอท แดท ยูต บี [ ธอท แดท ยูต บี ])
With me only [yeah]
(วิธ มี โอ๊นลี่ [ เย่ ])
Now it’s killing me slowly
(นาว อิทซ คีลลิง มี ซโลลิ)
How I took you for granted
(ฮาว ไอ ทุค ยู ฟอร์ แกร๊นท)
But now i understand that i was
(บั๊ท นาว ไอ อั๊นเด้อรสแทนด แดท ไอ วอส)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Wrong for sleepin
(รอง ฟอร์ สลีฟปิน)
Baby give me one more try
(เบ๊บี้ กี๊ฝ มี วัน โม ธราย)
I swear I apologized
(ไอ สแวร์ ไอ อะพอลโอะไจส)
Wrong
(รอง)
And I’m trippin
(แอนด์ แอม ทริพพิน)
I’m down on my knees
(แอม เดาน ออน มาย นี)
Come and see about me
(คัม แอนด์ ซี อะเบ๊าท มี)
Wrong for sleeping
(รอง ฟอร์ ซลีพพิง)
All I need is one more chance
(ออล ไอ นี๊ด อีส วัน โม แช้นซํ)
I just wanna be your man
(ไอ จั๊สท วอนนา บี ยุร แมน)
Wrong for trippin
(รอง ฟอร์ ทริพพิน)
I can barely breath
(ไอ แคน แบลิ บรี๊ทฺรฺ)
Come and see about me
(คัม แอนด์ ซี อะเบ๊าท มี)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Can I call you
(แคน นาย คอลลํ ยู)
Like I use too
(ไล๊ค ไก ยู๊ส ทู)
I just can’t walk away
(ไอ จั๊สท แค็นท ว๊อล์ค อะเวย์)
You still got a piece of me
(ยู สทิลล ก็อท ดา พี๊ซ อ็อฝ มี)
So if its alright
(โซ อิ๊ฟ อิทซ ออลไร๊ท)
Can I fall through
(แคน นาย ฟอลล์ ทรู)
I need to see your face girl
(ไอ นี๊ด ทู ซี ยุร เฟซ เกิร์ล)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I just want to talk to you [talk to you yeah]
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ท๊อล์ค ทู ยู [ ท๊อล์ค ทู ยู เย่ ])
Can we spend some time [said baby can we spend a lil’ time]
(แคน วี สเพ็นด ซัม ไทม์ [ เซ็ด เบ๊บี้ แคน วี สเพ็นด อะ ลิล ไทม์ ])
What I gotta do [What I gotta do]
(ว๊อท ไอ กอททะ ดู [ ว๊อท ไอ กอททะ ดู ])
Cause I can’t get you off my mind
(ค๊อส ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I was wrong for sleepin
(ไอ วอส รอง ฟอร์ สลีฟปิน)
Baby give me one more try
(เบ๊บี้ กี๊ฝ มี วัน โม ธราย)
I swear I apologized
(ไอ สแวร์ ไอ อะพอลโอะไจส)
I was wrong
(ไอ วอส รอง)
And I’m trippin
(แอนด์ แอม ทริพพิน)
I’m down on my knees
(แอม เดาน ออน มาย นี)
Come and see about me
(คัม แอนด์ ซี อะเบ๊าท มี)
I was wrong for sleepin
(ไอ วอส รอง ฟอร์ สลีฟปิน)
All I need is one more chance
(ออล ไอ นี๊ด อีส วัน โม แช้นซํ)
I just want to be your man
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู บี ยุร แมน)
I was wrong for trippin
(ไอ วอส รอง ฟอร์ ทริพพิน)
I can barely breath [barely breath]
(ไอ แคน แบลิ บรี๊ทฺรฺ [ แบลิ บรี๊ทฺรฺ ])
Come and see about me
(คัม แอนด์ ซี อะเบ๊าท มี)

[Hook 2:]
([ ฮุ๊ค 2 : ])
Always thought that you would be [always thought that you would be]
(ออลเว ธอท แดท ยู เวิด บี [ ออลเว ธอท แดท ยู เวิด บี ])
With me only [said with me with me yeah]
(วิธ มี โอ๊นลี่ [ เซ็ด วิธ มี วิธ มี เย่ ])
Now it’s killing me slowly [yes it’s killing me slowly] said I was wrong
(นาว อิทซ คีลลิง มี ซโลลิ [ เย็ซ อิทซ คีลลิง มี ซโลลิ ] เซ็ด ดาย วอส รอง)

[Repeat chorus til end of song]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ทิล เอ็นด อ็อฝ ซ็อง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sleepin’ คำอ่านไทย B2K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น