เนื้อเพลง The Truth คำอ่านไทย Truth Hurts feat R Kelly

[Truth]
( [ ทรู๊ธ ])
Now see I try to keep the peace
(นาว ซี ไอ ธราย ทู คี๊พ เดอะ พี๊ซ)
But your lies is killin me
(บั๊ท ยุร ไล ซิส คิลลิน มี)
Yo ass is in these streets
(โย อาซ ซิส ซิน ฑิส สทรีท)
On them bogus late night creeps
(ออน เด็ม โบกัซ เหลท ไน๊ท ครีพ)
You said you were with your boys
(ยู เซ็ด ยู เวอ วิธ ยุร บอย)
Then tried to switch it
(เด็น ทไร ทู สวิทช์ อิท)
Go head with the bullsh*t
(โก เฮด วิธ เดอะ bullsh*ที)
Cause I ain’t none of these b*tches
(ค๊อส ไอ เอน นัน อ็อฝ ฑิส บี *tches)
The truth is coming to get cha
(เดอะ ทรู๊ธ อีส คัมอิง ทู เก็ท ชา)
Pain is about to split cha
(เพน อีส อะเบ๊าท ทู สพลิ๊ท ชา)
You done put your hands on me
(ยู ดัน พุท ยุร แฮนด์ ออน มี)
And Dre is about to get with cha
(แอนด์ ดรี อีส อะเบ๊าท ทู เก็ท วิธ ชา)
I done messed around and spotted you
(ไอ ดัน เมส อะราวนฺดฺ แอนด์ ซพอททิด ยู)
Like you was famous
(ไล๊ค ยู วอส เฟ๊มัส)
Now you got the dumb look on your face like
(นาว ยู ก็อท เดอะ ดัมบ ลุ๊ค ออน ยุร เฟซ ไล๊ค)
What cha name is?
(ว๊อท ชา เนม อีส)
N*gga I know what cha game is
(เอ็น *gga ไอ โนว์ ว๊อท ชา เกม อีส)
You done lied to me so much its painless
(ยู ดัน ไล ทู มี โซ มัช อิทซ painless)
Boy you took mommies first seed for granted
(บอย ยู ทุค มอมมีส เฟิร์สท ซี ฟอร์ แกร๊นท)
Now your cheating ass is about to be strained
(นาว ยุร ชีดิง อาซ ซิส อะเบ๊าท ทู บี สเทรน)

Cause most of ya’ll n*ggas can’t deal with the TRUTH
(ค๊อส โมซท อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas แค็นท ดีล วิธ เดอะ ทรู๊ธ)
Be hatin when you woman start hit you with the TRUTH
(บี แฮดดิน เว็น ยู วู๊แม่น สท๊าร์ท ฮิท ยู วิธ เดอะ ทรู๊ธ)
Trying to turn it all around when you know it’s the TRUTH
(ทไรอิง ทู เทิร์น หนิด ออล อะราวนฺดฺ เว็น ยู โนว์ อิทซ เดอะ ทรู๊ธ)
And you always running away from the TRUTH
(แอนด์ ยู ออลเว รันนิง อะเวย์ ฟรอม เดอะ ทรู๊ธ)
You lied til you make yourself think it’s the TRUTH
(ยู ไล ทิล ยู เม้ค ยุรเซลฟ ทริ๊งค อิทซ เดอะ ทรู๊ธ)
Undress the lie tell what you got TRUTH
(อันดเรซ เดอะ ไล เทลล ว๊อท ยู ก็อท ทรู๊ธ)
Should have been up front and just told the TRUTH
(เชิด แฮ็ฝ บีน อั๊พ ฟร๊อนท แอนด์ จั๊สท โทลด เดอะ ทรู๊ธ)
But instead you wanna go and try to hide the TRUTH
(บั๊ท อินสเท๊ด ยู วอนนา โก แอนด์ ธราย ทู ไฮด์ เดอะ ทรู๊ธ)

Now see time and time again, You got away with murder
(นาว ซี ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน , ยู ก็อท อะเวย์ วิธ เม๊อร์เด้อร์)
The b*tch calls here again ,See I’ma have to hurt her
(เดอะ บี *tch คอลลํ เฮียร อะเกน , ซี แอมอา แฮ็ฝ ทู เฮิร์ท เฮอ)
Fool that you roll with, He be hittin on me
(ฟูล แดท ยู โรลล วิธ , ฮี บี ฮิทดิน ออน มี)
You so busy parting, Your to damn blind to see
(ยู โซ บี๊ซี่ พาทิง , ยุร ทู แดมนํ ไบลนฺดฺ ทู ซี)
You don’t think that I know that scheme
(ยู ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ไอ โนว์ แดท สคีม)
Your mess with the intelligence of a wise ghetto queen
(ยุร เมซ วิธ ดิ อินเทลลิเจ็นซ อ็อฝ อะ ไว๊ส เกทโท ควีน)
Boy it ain’t much you can get past me
(บอย อิท เอน มัช ยู แคน เก็ท พาสท์ มี)
I will leave yo ass crying take it from me
(ไอ วิล ลี๊ฝ โย อาซ คไรอิง เท้ค อิท ฟรอม มี)

Cause most of ya’ll n*ggas can’t deal with the TRUTH
(ค๊อส โมซท อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas แค็นท ดีล วิธ เดอะ ทรู๊ธ)
Be hatin when you woman start hit you with the TRUTH
(บี แฮดดิน เว็น ยู วู๊แม่น สท๊าร์ท ฮิท ยู วิธ เดอะ ทรู๊ธ)
Trying to turn it all around when you know it’s the TRUTH
(ทไรอิง ทู เทิร์น หนิด ออล อะราวนฺดฺ เว็น ยู โนว์ อิทซ เดอะ ทรู๊ธ)
And you always running away from the TRUTH
(แอนด์ ยู ออลเว รันนิง อะเวย์ ฟรอม เดอะ ทรู๊ธ)
You lied til you make yourself think it’s the TRUTH
(ยู ไล ทิล ยู เม้ค ยุรเซลฟ ทริ๊งค อิทซ เดอะ ทรู๊ธ)
Undress the lie tell what you got it TRUTH
(อันดเรซ เดอะ ไล เทลล ว๊อท ยู ก็อท ดิธ ทรู๊ธ)
Should have been up front and just told the TRUTH
(เชิด แฮ็ฝ บีน อั๊พ ฟร๊อนท แอนด์ จั๊สท โทลด เดอะ ทรู๊ธ)
But instead you wanna go and try to hide the TRUTH
(บั๊ท อินสเท๊ด ยู วอนนา โก แอนด์ ธราย ทู ไฮด์ เดอะ ทรู๊ธ)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Mommy listen up you got me confused
(มอมมิ ลิ๊สซึ่น อั๊พ ยู ก็อท มี คอนฟิ้วส)
Told you I was out smoking with my dudes
(โทลด ยู ไอ วอส เอ๊าท สโมคกิ้ง วิธ มาย ดยูด)
Then we pop Chrys right after we hit the Swiss
(เด็น วี พ็อพ Chrys ไร๊ท แอ๊ฟเท่อร วี ฮิท เดอะ ซวิซ)
Then later on that night you ain’t gonna believe this sh*t
(เด็น เลทเออะ ออน แดท ไน๊ท ยู เอน กอนนะ บีลี๊ฝ ดิส ฌะ *ที)
There was a knock at the door
(แดร์ วอส ซา น๊อค แกท เดอะ ดอร์)
Now check it I’m bout to hip ya
(นาว เช็ค อิท แอม เบาท ทู ฮิพ ยา)
The door opens what about ten or eleven strippa’s
(เดอะ ดอร์ โอ๊เพ่น ว๊อท อะเบ๊าท เท็น ออ อิเลฝเอ็น strippas)
The first thing I did was went into a room to pick up
(เดอะ เฟิร์สท ทริง ไอ ดิด วอส เว็นท อิ๊นทู อะ รูม ทู พิค อั๊พ)
A phone to call you but no said the liquor
(อะ โฟน ทู คอลลํ ยู บั๊ท โน เซ็ด เดอะ ลิ๊เคว่อร)
But now I got the hiccups
(บั๊ท นาว ไอ ก็อท เดอะ ฮีคคัพ)
Hands up like a stick up
(แฮนด์ อั๊พ ไล๊ค เก สทิ๊ค อั๊พ)
Got to come all up in here and hear your ass bicker
(ก็อท ทู คัม ออล อั๊พ อิน เฮียร แอนด์ เฮียร ยุร อาซ บีคเคอะ)
And after all that what make this sh*t the worse
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร ออล แดท ว๊อท เม้ค ดิส ฌะ *ที เดอะ เวิ๊ร์ส)
Even though I’m wrong I admit the truth hurts
(อี๊เฝ่น โธ แอม รอง ไอ แอ๊ดมิท เดอะ ทรู๊ธ เฮิร์ท)

Hum. See some of ya’ll n*ggas can’t deal with the TRUTH
(ฮัม ซี ซัม อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas แค็นท ดีล วิธ เดอะ ทรู๊ธ)
Be hatin when you woman start hit you with the TRUTH
(บี แฮดดิน เว็น ยู วู๊แม่น สท๊าร์ท ฮิท ยู วิธ เดอะ ทรู๊ธ)
Trying to turn it all around when you know it’s the TRUTH
(ทไรอิง ทู เทิร์น หนิด ออล อะราวนฺดฺ เว็น ยู โนว์ อิทซ เดอะ ทรู๊ธ)
And you always running away from the TRUTH
(แอนด์ ยู ออลเว รันนิง อะเวย์ ฟรอม เดอะ ทรู๊ธ)
See you lied til you make yourself think it’s the TRUTH
(ซี ยู ไล ทิล ยู เม้ค ยุรเซลฟ ทริ๊งค อิทซ เดอะ ทรู๊ธ)
Undress the lie tell what you got it TRUTH
(อันดเรซ เดอะ ไล เทลล ว๊อท ยู ก็อท ดิธ ทรู๊ธ)
Should have been up front and just told the TRUTH
(เชิด แฮ็ฝ บีน อั๊พ ฟร๊อนท แอนด์ จั๊สท โทลด เดอะ ทรู๊ธ)
But instead you wanna go and try to hide the TRUTH
(บั๊ท อินสเท๊ด ยู วอนนา โก แอนด์ ธราย ทู ไฮด์ เดอะ ทรู๊ธ)

[repeat 2]
([ รีพี๊ท 2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Truth คำอ่านไทย Truth Hurts feat R Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น