เนื้อเพลง Where Do We Go คำอ่านไทย Professor Green

Remember when it started i tried to hold back
( รีเม๊มเบ่อร์ เว็น หนิด สท๊าร์ท ดาย ทไร ทู โฮลด์ แบ็ค)

I didn’t wanna get to into it nor get to intimate
(ไอ ดิ๊นอิน วอนนา เก็ท ทู อิ๊นทู อิท นอ เก็ท ทู อีนทิมิท)

Tried to back off but that back off, shes gorgeous
(ทไร ทู แบ็ค ออฟฟ บั๊ท แดท แบ็ค ออฟฟ , ชี กอจัซ)

5 foot 4 an 3 quarters
(5 ฟุ้ท 4 แอน 3 คว๊อร์เท่อร)

Half Italian, half Japanese
(ฮาล์ฟ อิแทลแย็น , ฮาล์ฟ แจพะนิส)

She could make cars crash in them jeans
(ชี เคิด เม้ค คารํ คแร็ฌ อิน เด็ม ยีน)

But shes so much more than a body, shes perfect
(บั๊ท ชี โซ มัช โม แฑ็น อะ บ๊อดี้ , ชี เพ๊อร์เฟ็คท)

I knew it’d hurt but it was worth it
(ไอ นยู อิทด เฮิร์ท บั๊ท ดิธ วอส เวิร์ธ อิท)

Cos when it was workin, weren’t nothing like it
(คอซ เว็น หนิด วอส เวิคกิน , เวินท์ นัธอิง ไล๊ค อิท)

An to be honest its as in love as ive been, ever
(แอน ทู บี อ๊อนเน็สท อิทซ แอส ซิน ลัฝ แอส แอฝ บีน , เอ๊เฝ่อร์)

I’ve never felt a love like this before
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดา ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)

So why is it I feel so insecure
(โซ วาย อีส ซิท ไอ ฟีล โซ อินเซ็คเคียว)

F*ck it I’m taking a dive
(เอฟ *ck อิท แอม เทคอิง อะ ไดฝ)

No more linkin’ I’m making her mine but…
(โน โม ลิคกิน แอม เมคอิง เฮอ ไมน์ บั๊ท)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Where do we go [where]
(แวร์ ดู วี โก [ แวร์ ])

Where do we go from here [where, where]
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร [ แวร์ , แวร์ ])

Where do we go [where]
(แวร์ ดู วี โก [ แวร์ ])

Where do we go [where]
(แวร์ ดู วี โก [ แวร์ ])

Where do we go from here
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร)

It’s been a couple of months we’ve grown so tight, so quick
(อิทซ บีน อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ มั้นธ หวีบ กโรน โซ ไท๊ท , โซ ควิค)

I just might let you in see I’m quite closed off
(ไอ จั๊สท ไมท เล็ท ยู อิน ซี แอม ไคว๊ โคลส ออฟฟ)

I got a lot of pain inside
(ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เพน อิ๊นไซด์)

That’s why I get high till I doze off but
(แด้ท วาย ไอ เก็ท ไฮฮ ทิลล์ ไอ โดส ออฟฟ บั๊ท)

I can change in time at least I hope too
(ไอ แคน เช้งจํ อิน ไทม์ แอ็ท ลีซท ไอ โฮพ ทู)

Cos it feels so right when I hold you
(คอซ ซิท ฟีล โซ ไร๊ท เว็น นาย โฮลด์ ยู)

I wanna get inside I wanna know you
(ไอ วอนนา เก็ท อิ๊นไซด์ ไอ วอนนา โนว์ ยู)

Theres so much of I, I wanna show you
(แดร์ โซ มัช อ็อฝ ไอ , ไอ วอนนา โชว์ ยู)

An though I’m scared to I’m prepared to
(แอน โธ แอม ซคา ทู แอม พรีแพร์ ทู)

Trust you as long as you share too
(ทรัสท ยู แอส ลอง แอส ยู แชร์ ทู)

Lucked up, both loved up
(ลัค อั๊พ , โบทรฺ ลัฝ อั๊พ)

But little did we know we were both f*cked up
(บั๊ท ลิ๊ทเทิ่ล ดิด วี โนว์ วี เวอ โบทรฺ เอฟ *cked อั๊พ)

The more open we were the more vulnerable
(เดอะ โม โอ๊เพ่น วี เวอ เดอะ โม ฝั๊ลเนอเรเบิ้ล)

Which after a while weren’t fun at all
(วิช แอ๊ฟเท่อร รา ไวล์ เวินท์ ฟัน แอ็ท ดอร์)

It got deep and proceeded to change
(อิท ก็อท ดี๊พ แอนด์ โพรซี๊ด ทู เช้งจํ)

I needed you and you needed your space
(ไอ นี๊ด ยู แอนด์ ยู นี๊ด ยุร สเพ๊ซ)

What a waste
(ว๊อท ดา เวซท)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Where do we go from here
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Where do we go from here
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Tell me where
(เทลล มี แวร์)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Tell me where
(เทลล มี แวร์)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Tell me where do we go from here
(เทลล มี แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร)

I had a heart to love but both of my parents left me
(ไอ แฮ็ด อะ ฮาร์ท ทู ลัฝ บั๊ท โบทรฺ อ็อฝ มาย พ๊าร์เร้นท เล๊ฟท มี)

An I found it hard to trust, made it hard for us
(แอน นาย เฟานด ดิท ฮาร์ด ทู ทรัสท , เมด อิท ฮาร์ด ฟอร์ อัซ)

We used to argue an fuss a lot always wondered when it was gunna stop
(วี ยู๊ส ทู อ๊าร์กิว แอน ฟัซ ซา ล็อท ออลเว วั๊นเด้อร เว็น หนิด วอส กันนา สท๊อพ)

There was so many good times so many bad
(แดร์ วอส โซ เมนอิ กู๊ด ไทม์ โซ เมนอิ แบ้ด)

I couldn’t hazard a guess what you remember me as
(ไอ คูดซึ่น แฮสเอิด อะ เกสส ว๊อท ยู รีเม๊มเบ่อร์ มี แอส)

I was hard work you was hard work too
(ไอ วอส ฮาร์ด เวิ๊ร์ค ยู วอส ฮาร์ด เวิ๊ร์ค ทู)

You self harmed it broke my heart in two [swear down]
(ยู เซลฟ์ ฮาร์ม ดิท บโรค มาย ฮาร์ท อิน ทู [ สแวร์ เดาน ])

Nearly had a yut that sh*t still gets to me
(เนียลิ แฮ็ด อะ yut แดท ฌะ *ที สทิลล เก็ท ทู มี)

Said goodbye to a kid we didn’t get to see
(เซ็ด กู๊ดบาย ทู อะ คิด วี ดิ๊นอิน เก็ท ทู ซี)

So much that we didn’t get to see
(โซ มัช แดท วี ดิ๊นอิน เก็ท ทู ซี)

Thought we were forever but it wasn’t meant to be
(ธอท วี เวอ ฟอเร๊เฝ่อร บั๊ท ดิธ วอสซึ้น เม็นท ทู บี)

Or was it meant to be an I messed it up
(ออ วอส ซิท เม็นท ทู บี แอน นาย เมส ดิท อั๊พ)

It’s nothing but a what if
(อิทซ นัธอิง บั๊ท ดา ว๊อท อิ๊ฟ)

Cos I got a girl an you got a man but I’m wondering what if
(คอซ ซาย ก็อท ดา เกิร์ล แอน ยู ก็อท ดา แมน บั๊ท แอม วันเดอะริง ว๊อท อิ๊ฟ)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Where do we go from here
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Where do we go
(แวร์ ดู วี โก)

Where do we go from here
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Do We Go คำอ่านไทย Professor Green

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น