เนื้อเพลง Gangsta Cause คำอ่านไทย Wyclef Jean

[Intro]
( [ อินโทร ])
Wyclef, AKA Richie S
(วายเครฟ , AKA ริชชี่ เอส)
You know what I’m sayin on the rice and peas riddim
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน ออน เดอะ ไร๊ซ์ แอนด์ พี riddim)
Y’all thought I ain’t eat rice and peas y’all crazy
(ยอล ธอท ไอ เอน อี๊ท ไร๊ซ์ แอนด์ พี ยอล คเรสิ)
Spragga…Elephant Man brought y’all the Jamaican part of it
(Spragga เอ๊เลแฟ้นท แมน บรอท ยอล เดอะ จะเมแค็น พาร์ท อ็อฝ อิท)
I’m gone bring y’all the world, part of it
(แอม กอน บริง ยอล เดอะ เวิลด , พาร์ท อ็อฝ อิท)
This is another, Natural Bridge production!
(ดิส ซิส อะน๊าเทร่อร์ , แนชแร็ล บริดจ พโระดัคฌัน !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So all my warriors and gangstas ’round the world
(โซ ออล มาย ว๊อร์ริเอ้อร์ แซน แก๊งซดา ราวนด เดอะ เวิลด)
You should learn your history before you stray
(ยู เชิด เลิร์น ยุร ฮิสทรี่ บีฟอร์ ยู ซทเร)
It’s not a game, so If you can’t
(อิทซ น็อท ดา เกม , โซ อิ๊ฟ ยู แค็นท)
You will might find yourself playin russian roulette
(ยู วิล ไมท ไฟนด์ ยุรเซลฟ เพลย์ยิน รัฌแอ็น รูเลท)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])

Yo! Shoutout to all my warriors and all of my thugs [Thugs]
(โย ! Shoutout ทู ออล มาย ว๊อร์ริเอ้อร์ แซน ออล อ็อฝ มาย ธัก [ ธัก ])
Learn your history before you start buss slugs [Slugs]
(เลิร์น ยุร ฮิสทรี่ บีฟอร์ ยู สท๊าร์ท บัส ซลัก [ ซลัก ])
You might turn around and see your flesh on the rug
(ยู ไมท เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ซี ยุร เฟลช ออน เดอะ รัก)
Ya hear me ya hear me ya hear me, yo!
(ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี , โย !)
Shoutout to all my warriors and all of my thugs [Thugs]
(Shoutout ทู ออล มาย ว๊อร์ริเอ้อร์ แซน ออล อ็อฝ มาย ธัก [ ธัก ])
Learn your history before you start buss slugs [Slugs]
(เลิร์น ยุร ฮิสทรี่ บีฟอร์ ยู สท๊าร์ท บัส ซลัก [ ซลัก ])
You might turn around and see your brains on the rug
(ยู ไมท เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ซี ยุร เบรน ออน เดอะ รัก)
Ya hear me ya hear me ya hear me ya hear me
(ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี)
Hitler, was the evil part of that
(ฮิตเลอร์ , วอส ดิ อี๊ฝิ่ล พาร์ท อ็อฝ แดท)
Mussolini, was the puppet part of that
(Mussolini , วอส เดอะ พั๊พเผ็ท พาร์ท อ็อฝ แดท)
That’s why they hung him by his toe gave him a heart attack
(แด้ท วาย เด ฮัง ฮิม บาย ฮิส โท เกฝ ฮิม มา ฮาร์ท แอทแท๊ค)
Joseph Stallion killed millions never thought of that
(โจเส็ฟ ซแทลยัน คิลล์ มิ๊ลเลี่ยน เน๊เฝ่อร์ ธอท อ็อฝ แดท)
FDR Churchill the peace part of that
(FDR Churchill เดอะ พี๊ซ พาร์ท อ็อฝ แดท)
Castro, the communist part of that
(แคซโทร , เดอะ คอมมิวนิซท พาร์ท อ็อฝ แดท)
Arafat and Kadaffi the terrorist part of that
(Arafat แอนด์ Kadaffi เดอะ เทเรอะริซท พาร์ท อ็อฝ แดท)
Damn Sadat got shot amongst all of that
(แดมนํ Sadat ก็อท ฌ็อท อะมังซท ดอร์ อ็อฝ แดท)
Sadam made the poison gas part of that
(Sadam เมด เดอะ พ๊อยซั่น แก๊ซ พาร์ท อ็อฝ แดท)
Apartheid Mandela, fought for that
(อะพ๊าร์ไท้ด Mandela , ฟอท ฟอร์ แดท)
Malcolm X, Martin Luther gave their life for that
(มัลคอล์ เอ๊กซฺ , มาทิน ลูเตอร์ เกฝ แดร์ ไล๊ฟ ฟอร์ แดท)
Farrakhan did the million man march for that
(Farrakhan ดิด เดอะ มิ๊ลเลี่ยน แมน มาร์ช ฟอร์ แดท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So all my warriors and gangstas ’round the world
(โซ ออล มาย ว๊อร์ริเอ้อร์ แซน แก๊งซดา ราวนด เดอะ เวิลด)
You should learn your history before you stray
(ยู เชิด เลิร์น ยุร ฮิสทรี่ บีฟอร์ ยู ซทเร)
It’s not a game, so If you can’t
(อิทซ น็อท ดา เกม , โซ อิ๊ฟ ยู แค็นท)
You will might find yourself playin russian roulette
(ยู วิล ไมท ไฟนด์ ยุรเซลฟ เพลย์ยิน รัฌแอ็น รูเลท)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Yo! To all of my warriors and all of my thugs [Thugs]
(โย ! ทู ออล อ็อฝ มาย ว๊อร์ริเอ้อร์ แซน ออล อ็อฝ มาย ธัก [ ธัก ])
Learn your history before you start buss slugs [Slugs]
(เลิร์น ยุร ฮิสทรี่ บีฟอร์ ยู สท๊าร์ท บัส ซลัก [ ซลัก ])
You might turn around and see your flesh on the rug
(ยู ไมท เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ซี ยุร เฟลช ออน เดอะ รัก)
Ya hear me ya hear me ya hear me, yo!
(ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี , โย !)
To all of my warriors and all of my thugs [Thugs]
(ทู ออล อ็อฝ มาย ว๊อร์ริเอ้อร์ แซน ออล อ็อฝ มาย ธัก [ ธัก ])
Learn your history before you start buss slugs [Slugs]
(เลิร์น ยุร ฮิสทรี่ บีฟอร์ ยู สท๊าร์ท บัส ซลัก [ ซลัก ])
You might turn around and see your brains on the rug
(ยู ไมท เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ซี ยุร เบรน ออน เดอะ รัก)
Ya hear me ya hear me ya hear me ya hear me
(ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี)
Bonnie And Clyde, the bank robber part of that
(บอนนิ แอนด์ ครายทฺ , เดอะ แบ๊งค รอบเบอะ พาร์ท อ็อฝ แดท)
John Dillinger, the Tommy Gun part of that
(จอน ดิวลิงเออ , เดอะ ทอมมิ กัน พาร์ท อ็อฝ แดท)
Babyface Nelson was murdered they said naw to that
(เบบี้เฟซ เนลซัน วอส เม๊อร์เด้อร์ เด เซ็ด นอว ทู แดท)
Elliot Ness, the FBI nod to that
(อิวลีเอ็ด เน็ซ , เดอะ FBI น็อด ทู แดท)
Al Capone ran Chitown part of that
(เอล Capone แร็น Chitown พาร์ท อ็อฝ แดท)
Lucky Luciano was the street smarts of that
(ลัคคิ Luciano วอส เดอะ สทรีท สมาร์ท อ็อฝ แดท)
Gambino crime family mastered that
(Gambino ไคร์ม แฟ๊มิลี่ ม๊าสเต้อร์ แดท)
Break bones, so you would have to blast for that
(เบร๊ค โบน , โซ ยู เวิด แฮ็ฝ ทู บลาสทํ ฟอร์ แดท)
Cassolino died in the bloodbath of that
(Cassolino ดาย อิน เดอะ bloodbath อ็อฝ แดท)
John Gotti was the dapper dan part of that
(จอน ก๊อดดิ วอส เดอะ แดพเพอะ แด็น พาร์ท อ็อฝ แดท)
Sammy The Bull, BUCK!!! informer that
(แซมมี่ เดอะ บูลล , บั๊ค ! ! ! อินฟอเมอะ แดท)
Bumpy Johnson held uptown part of that
(บัมพิ จอนสัน เฮ็ลด อั๊พทาวน์ พาร์ท อ็อฝ แดท)
Yo! To all of my warriors and all of my thugs [Thugs]
(โย ! ทู ออล อ็อฝ มาย ว๊อร์ริเอ้อร์ แซน ออล อ็อฝ มาย ธัก [ ธัก ])
Learn your history before you start buss slugs [Slugs]
(เลิร์น ยุร ฮิสทรี่ บีฟอร์ ยู สท๊าร์ท บัส ซลัก [ ซลัก ])
You might turn around and see your flesh on the rug
(ยู ไมท เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ซี ยุร เฟลช ออน เดอะ รัก)
Ya hear me ya hear me ya hear me, yo!
(ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี , โย !)
To all of my warriors and all of my thugs [Thugs]
(ทู ออล อ็อฝ มาย ว๊อร์ริเอ้อร์ แซน ออล อ็อฝ มาย ธัก [ ธัก ])
Learn your history before you start buss slugs [Slugs]
(เลิร์น ยุร ฮิสทรี่ บีฟอร์ ยู สท๊าร์ท บัส ซลัก [ ซลัก ])
You might turn around and see your brains on the rug
(ยู ไมท เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ซี ยุร เบรน ออน เดอะ รัก)
Ya hear me ya hear me ya hear me ya hear me
(ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี ยา เฮียร มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So all my warriors and gangstas ’round the world
(โซ ออล มาย ว๊อร์ริเอ้อร์ แซน แก๊งซดา ราวนด เดอะ เวิลด)
You should learn your history before you stray
(ยู เชิด เลิร์น ยุร ฮิสทรี่ บีฟอร์ ยู ซทเร)
It’s not a game, so If you can’t
(อิทซ น็อท ดา เกม , โซ อิ๊ฟ ยู แค็นท)
You will might find yourself playin russian roulette
(ยู วิล ไมท ไฟนด์ ยุรเซลฟ เพลย์ยิน รัฌแอ็น รูเลท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta Cause คำอ่านไทย Wyclef Jean

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น