เนื้อเพลง Leather คำอ่านไทย Tori Amos

Look I’m standing naked before you
( ลุ๊ค แอม ซแทนดิง เน๊คเค่ด บีฟอร์ ยู)
Don’t you want more than my sex
(ด้อนท์ ยู ว้อนท โม แฑ็น มาย เซ็กซ)
I can scream as loud as your last one
(ไอ แคน สครีม แอส เลาด แอส ยุร ล๊าสท วัน)
But I can’t claim innocence
(บั๊ท ไอ แค็นท เคลม อีนโนะเซ็นซ)

Oh god could it be the weather
(โอ ก๊อด เคิด ดิท บี เดอะ เว๊เธ่อร)
Oh god why am I here
(โอ ก๊อด วาย แอ็ม ไอ เฮียร)
If love isn’t forever
(อิ๊ฟ ลัฝ อีสซึ่น ฟอเร๊เฝ่อร)
And its NOT THE WEATHER
(แอนด์ อิทซ น็อท เดอะ เว๊เธ่อร)
Hand me my leather
(แฮนด์ มี มาย เล๊เธ่อร์)

I could just pretend that you love me
(ไอ เคิด จั๊สท พรีเท็นด์ แดท ยู ลัฝ มี)
The night would lose all sense of fear
(เดอะ ไน๊ท เวิด ลู้ส ออล เซ้นส อ็อฝ เฟียร์)
But why do I need you to love me
(บั๊ท วาย ดู ไอ นี๊ด ยู ทู ลัฝ มี)
When you can’t hold what I hold dear
(เว็น ยู แค็นท โฮลด์ ว๊อท ไอ โฮลด์ เดียร์)

Oh god could it be the weather
(โอ ก๊อด เคิด ดิท บี เดอะ เว๊เธ่อร)
Oh god why am I here
(โอ ก๊อด วาย แอ็ม ไอ เฮียร)
If love isn’t forever
(อิ๊ฟ ลัฝ อีสซึ่น ฟอเร๊เฝ่อร)
And its NOT THE WEATHER
(แอนด์ อิทซ น็อท เดอะ เว๊เธ่อร)
Hand me my leather
(แฮนด์ มี มาย เล๊เธ่อร์)

I almost ran over an angel
(ไอ อ๊อลโมสท แร็น โอ๊เฝ่อร แอน แอ๊งเจล)
He had a nice big fat cigar
(ฮี แฮ็ด อะ ไน๊ซ์ บิ๊ก แฟท ซิกา)
” IN A SENSE ” he said ” you’re alone here
(” อิน อะ เซ้นส ” ฮี เซ็ด ” ยัวร์ อะโลน เฮียร)
So if you jump you best jump far ”
(โซ อิ๊ฟ ยู จั๊มพ ยู เบ๊สท์ จั๊มพ ฟาร์ “)

Oh god could it be the weather
(โอ ก๊อด เคิด ดิท บี เดอะ เว๊เธ่อร)
Oh god why am I here
(โอ ก๊อด วาย แอ็ม ไอ เฮียร)
If love isn’t forever
(อิ๊ฟ ลัฝ อีสซึ่น ฟอเร๊เฝ่อร)
And its NOT THE WEATHER
(แอนด์ อิทซ น็อท เดอะ เว๊เธ่อร)
Oh god could it be the weather
(โอ ก๊อด เคิด ดิท บี เดอะ เว๊เธ่อร)
Oh god its all very clear
(โอ ก๊อด อิทซ ซอร์ เฝ๊รี่ เคลียร์)
If love isn’t forever
(อิ๊ฟ ลัฝ อีสซึ่น ฟอเร๊เฝ่อร)
And its NOT THE WEATHER
(แอนด์ อิทซ น็อท เดอะ เว๊เธ่อร)
Hand me my leather
(แฮนด์ มี มาย เล๊เธ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leather คำอ่านไทย Tori Amos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น