เนื้อเพลง Bad Things Coming, We Are Safe คำอ่านไทย Emmy the Great

Edward come and sit with me,
( Edward คัม แอนด์ ซิท วิธ มี ,)
I fell asleep and now I am afraid.
(ไอ เฟ็ล อะสลี๊พ แอนด์ นาว ไอ แอ็ม อะเฟรด)
The sun came up so quick and I
(เดอะ ซัน เคม อั๊พ โซ ควิค แอนด์ ดาย)
Have always been suspicious of the day.
(แฮ็ฝ ออลเว บีน ซัซพิฌอัซ อ็อฝ เดอะ เดย์)
The dream I had that you were in –
(เดอะ ดรีม ไอ แฮ็ด แดท ยู เวอ อิน)
Turned bad and then it finished,
(เทิร์น แบ้ด แอนด์ เด็น หนิด ฟิ๊หนิช ,)
And I am glad to be awake.
(แอนด์ ดาย แอ็ม แกล๊ด ทู บี อะเว้ค)
And glad,
(แอนด์ แกล๊ด ,)
To be with you,
(ทู บี วิธ ยู ,)
Cause I feel safe when we’re together.
(ค๊อส ไอ ฟีล เซฟ เว็น เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์)

Read to me again
(รี๊ด ทู มี อะเกน)
About the King who took
(อะเบ๊าท เดอะ คิง ฮู ทุค)
his daughter to the feast.
(ฮิส ด๊อเท่อร์ ทู เดอะ ฟีซท)
Tell me how she lifted up her veils
(เทลล มี ฮาว ชี ลิฟท อั๊พ เฮอ เฝล)
And she laid them at his feet.
(แอนด์ ชี เลด เด็ม แอ็ท ฮิส ฟีท)
Execution in her eyes,
(เอคซิคยูฌัน อิน เฮอ อาย ,)
She pointed to her prize, and said,
(ชี พ๊อยท์ ทู เฮอ ไพร๊ซ์ , แอนด์ เซ็ด ,)
” I want him to be mine. ”
(” ไอ ว้อนท ฮิม ทู บี ไมน์ “)

And everyone,
(แอนด์ เอ๊วี่วัน ,)
Knew the man was going to lose
(นยู เดอะ แมน วอส โกอิ้ง ทู ลู้ส)
his head tonight.
(ฮิส เฮด ทูไน๊ท)

I heard a sound,
(ไอ เฮิด อะ ซาวน์ด ,)
Across the lawns,
(อะคร๊อส เดอะ ลอน ,)
Was like a hoof being taken from a horse.
(วอส ไล๊ค เก ฮูฟ บีอิง เทคเอ็น ฟรอม มา ฮอร์ส)
I understand,
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ,)
What you describe,
(ว๊อท ยู เดสไครบํ ,)
That there are things we don’t decide –
(แดท แดร์ อาร์ ทริง วี ด้อนท์ ดีไซด์)
They are decided for us.
(เด อาร์ ดีไซด์ ฟอร์ อัซ)
Still I would trust,
(สทิลล ไอ เวิด ทรัสท ,)
That we are safe when we’re together.
(แดท วี อาร์ เซฟ เว็น เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์)

Edward, come and tell me,
(Edward , คัม แอนด์ เทลล มี ,)
Are there restaurants on Jericho today?
(อาร์ แดร์ เรซเทอรอง ออน เจริโค ทูเดย์)
Look out of the window on St Giles –
(ลุ๊ค เอ๊าท อ็อฝ เดอะ วิ๊นโด้ว ออน เอ็ซท Giles)
Do the palaces remain?
(ดู เดอะ พ๊าเหลซ รีเมน)
I have woken from a sleep.
(ไอ แฮ็ฝ โวคเอ็น ฟรอม มา สลี๊พ)
I am sure the world is different,
(ไอ แอ็ม ชัวร์ เดอะ เวิลด อีส ดีฟเฟอะเร็นท ,)
That it’s changed.
(แดท อิทซ เช้งจํ)

Edward come and tell me,
(Edward คัม แอนด์ เทลล มี ,)
Are there restaurants on Jericho today?
(อาร์ แดร์ เรซเทอรอง ออน เจริโค ทูเดย์)
I heard a sound,
(ไอ เฮิด อะ ซาวน์ด ,)
Across the lawns,
(อะคร๊อส เดอะ ลอน ,)
Was like a wave sweeping houses
(วอส ไล๊ค เก เว๊ฝ ซวีพอิง เฮ้าส)
from the short.
(ฟรอม เดอะ ช๊อร์ท)
I understand,
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ,)
what you explain,
(ว๊อท ยู เอ็กซเพลน ,)
That there are things that you believe,
(แดท แดร์ อาร์ ทริง แดท ยู บีลี๊ฝ ,)
And you think you will see me again.
(แอนด์ ยู ทริ๊งค ยู วิล ซี มี อะเกน)

Still it remains,
(สทิลล อิท รีเมน ,)
That if I could,
(แดท อิ๊ฟ ฟาย เคิด ,)
I’d string a cord,
(อาย สทริง อะ คอร์ด ,)
RIght from my stomach
(ไร๊ท ฟรอม มาย สโท๊มัช)
Into yours.
(อิ๊นทู ยุร)
I’d stand beside you,
(อาย สแทนด์ บีไซด์ ยู ,)
The day you face the tide,
(เดอะ เดย์ ยู เฟซ เดอะ ไทด์ ,)
I think I could make it turn around,
(ไอ ทริ๊งค ไอ เคิด เม้ค อิท เทิร์น อะราวนฺดฺ ,)
Know I could make it go dry.
(โนว์ ไอ เคิด เม้ค อิท โก ดราย)
Cause you and I –
(ค๊อส ยู แอนด์ ดาย)
We are safe when we’re together.
(วี อาร์ เซฟ เว็น เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์)

We are safe when we’re together.
(วี อาร์ เซฟ เว็น เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์)
We are safe when we’re together.
(วี อาร์ เซฟ เว็น เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์)
We are safe when we’re together.
(วี อาร์ เซฟ เว็น เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์)
We are.
(วี อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Things Coming, We Are Safe คำอ่านไทย Emmy the Great

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น