เนื้อเพลง Break Me Down คำอ่านไทย LeAnn Rimes

Give me a moment here
( กี๊ฝ มี อะ โม๊เม้นท เฮียร)
Just enough to catch my breath
(จั๊สท อีน๊าฟ ทู แค็ทช มาย บรี๊ทฺรฺ)
Something is happening here
(ซัมติง อีส แฮพเพะนิง เฮียร)
And it’s scaring me to death
(แอนด์ อิทซ scarings มี ทู เด้ท)
You push me to the edge
(ยู พุช มี ทู ดิ เอจ)
Where I wanna risk it all again
(แวร์ ไอ วอนนา ริ๊ซค อิท ดอร์ อะเกน)
For the first time in a long time
(ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิน อะ ลอง ไทม์)
I’m throwing caution to the wind
(แอม โตววิง ค๊อชั่น ทู เดอะ วินด)

You can break me down
(ยู แคน เบร๊ค มี เดาน)
If you wanna break me down
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เบร๊ค มี เดาน)
It doesn’t really matter
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์)
How this crazy thing turns out
(ฮาว ดิส คเรสิ ทริง เทิร์น เอ๊าท)
‘Cause you take me there
(ค๊อส ยู เท้ค มี แดร์)
Where I lose myself
(แวร์ ไอ ลู้ส ไมเซลฟ)
Just for a moment, if nothing else
(จั๊สท ฟอร์ รา โม๊เม้นท , อิ๊ฟ นัธอิง เอ๊ลส)
You can break me down
(ยู แคน เบร๊ค มี เดาน)
If you wanna break me down
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เบร๊ค มี เดาน)

Yeah, it’s the strangest thing
(เย่ , อิทซ เดอะ สแตงเจซ ทริง)
But it all makes perfect sense
(บั๊ท ดิธ ดอร์ เม้ค เพ๊อร์เฟ็คท เซ้นส)
Funny how life falls in place
(ฟันนิ ฮาว ไล๊ฟ ฟอลล์ ซิน เพลส)
When you dare to take a chance
(เว็น ยู แดร์ ทู เท้ค เก แช้นซํ)
You push me to the edge
(ยู พุช มี ทู ดิ เอจ)
Where I wanna risk it all again
(แวร์ ไอ วอนนา ริ๊ซค อิท ดอร์ อะเกน)
So take me where you want to
(โซ เท้ค มี แวร์ ยู ว้อนท ทู)
I am willing to give in
(ไอ แอ็ม วีลลิง ทู กี๊ฝ อิน)

You can break me down
(ยู แคน เบร๊ค มี เดาน)
If you wanna break me down
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เบร๊ค มี เดาน)
It doesn’t really matter
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์)
How this crazy thing turns out
(ฮาว ดิส คเรสิ ทริง เทิร์น เอ๊าท)
‘Cause you take me there
(ค๊อส ยู เท้ค มี แดร์)
Where I lose myself
(แวร์ ไอ ลู้ส ไมเซลฟ)
Just for a moment, if nothing else
(จั๊สท ฟอร์ รา โม๊เม้นท , อิ๊ฟ นัธอิง เอ๊ลส)
You can break me down
(ยู แคน เบร๊ค มี เดาน)
If you wanna break me down
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เบร๊ค มี เดาน)

Ooh, yeah
(อู้ , เย่)

You push me to the edge
(ยู พุช มี ทู ดิ เอจ)
Where I wanna risk it all again
(แวร์ ไอ วอนนา ริ๊ซค อิท ดอร์ อะเกน)
So take me where you want to
(โซ เท้ค มี แวร์ ยู ว้อนท ทู)
I am willing to give in
(ไอ แอ็ม วีลลิง ทู กี๊ฝ อิน)

You can break me down
(ยู แคน เบร๊ค มี เดาน)
If you wanna break me down
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เบร๊ค มี เดาน)
It doesn’t really matter
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์)
How this crazy thing turns out
(ฮาว ดิส คเรสิ ทริง เทิร์น เอ๊าท)
‘Cause you take me there
(ค๊อส ยู เท้ค มี แดร์)
Where I lose myself
(แวร์ ไอ ลู้ส ไมเซลฟ)
Just for a moment, if nothing else
(จั๊สท ฟอร์ รา โม๊เม้นท , อิ๊ฟ นัธอิง เอ๊ลส)
You can break me down
(ยู แคน เบร๊ค มี เดาน)
If you wanna break me down
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เบร๊ค มี เดาน)

You can break me down
(ยู แคน เบร๊ค มี เดาน)
If you wanna break me down
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เบร๊ค มี เดาน)

Ooh, you can break me down
(อู้ , ยู แคน เบร๊ค มี เดาน)

You can break me down
(ยู แคน เบร๊ค มี เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break Me Down คำอ่านไทย LeAnn Rimes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น