เนื้อเพลง A Million and One Things คำอ่านไทย Juvenile

[Lil’ Wayne]
( [ ลิล เวยอิน ])
What
(ว๊อท)
This.. this here’s real, n*gga
(ดิส ดิส เฮียร เรียล , เอ็น *gga)
It’s real, n*gga
(อิทซ เรียล , เอ็น *gga)
Too real
(ทู เรียล)
Pay attention even though I’m young, n*gga
(เพย์ แอ็ทเทนฌัน อี๊เฝ่น โธ แอม ยัง , เอ็น *gga)
Look, look
(ลุ๊ค , ลุ๊ค)
This one here’s on tha up, dog
(ดิส วัน เฮียร ออน ท่า อั๊พ , ด้อกก)
For all my people with bad luck, dog
(ฟอร์ ออล มาย พี๊เพิ่ล วิธ แบ้ด ลัค , ด้อกก)
Strugglin’, tryin’ ta make a buck, dog
(Strugglin , ทายอิน ทา เม้ค เก บั๊ค , ด้อกก)
For all tha peeps who ain’t with us, dog
(ฟอร์ ออล ท่า พีพ ฮู เอน วิธ อัซ , ด้อกก)
For all my n*ggas in Angola, stay tough, dog
(ฟอร์ ออล มาย เอ็น *ggas ซิน Angola , สเทย์ ทั๊ฟ , ด้อกก)
See, this from shorty on tha real
(ซี , ดิส ฟรอม ชอร์ทดิง ออน ท่า เรียล)
I’m tired of seein’ my n*ggas gettin’ killed
(แอม ไทร์ อ็อฝ ซีอิน มาย เอ็น *ggas เกดดิน คิลล์)
They hustlin’ for a mil, n*gga, hustle for your bills
(เด ฮัสลิน ฟอร์ รา มิล , เอ็น *gga , เฮสเซล ฟอร์ ยุร บิลล์)
If ya think ya need help, holla at me, wodie, I’m trill
(อิ๊ฟ ยา ทริ๊งค ยา นี๊ด เฮ้ลพ , ฮอลละ แอ็ท มี , wodie , แอม ทริล)
If I got it ta spend, then I got it ta kill
(อิ๊ฟ ฟาย ก็อท ดิธ ทา สเพ็นด , เด็น นาย ก็อท ดิธ ทา คิลล์)
But listen, man.. I know ya see tha ice glistenin’, man
(บั๊ท ลิ๊สซึ่น , แมน นาย โนว์ ยา ซี ท่า ไอ๊ซ์ กิ๊ดซืนิน , แมน)
I know it make you wanna go get it bad
(ไอ โนว์ อิท เม้ค ยู วอนนา โก เก็ท ดิธ แบ้ด)
But ya gotta think ‘fore ya move, partna
(บั๊ท ยา กอททะ ทริ๊งค โฟร์ ยา มู๊ฝ , พาดนา)
‘Cause it’ll make your ship sink and you will lose, partna
(ค๊อส อิว เม้ค ยุร ชิพ ซิ๊งค แอนด์ ยู วิล ลู้ส , พาดนา)
I know you hate ta take it from a young n*gga like me
(ไอ โนว์ ยู เฮท ทา เท้ค อิท ฟรอม มา ยัง เอ็น *gga ไล๊ค มี)
But I betcha can’t name one n*gga like me
(บั๊ท ไอ เบทชา แค็นท เนม วัน เอ็น *gga ไล๊ค มี)
That’s why I’m tryin’ ta preach, my n*gga
(แด้ท วาย แอม ทายอิน ทา พรี๊ช , มาย เอ็น *gga)
And teach, my n*gga
(แอนด์ ที๊ช , มาย เอ็น *gga)
If ya don’t work ya don’t eat, my n*gga
(อิ๊ฟ ยา ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ยา ด้อนท์ อี๊ท , มาย เอ็น *gga)

[Chorus 2x [Juvenile]]
([ ค๊อรัส 2x [ จูฝิไนล ] ])
They got a million and one things that you could be doin’
(เด ก็อท ดา มิ๊ลเลี่ยน แอนด์ วัน ทริง แดท ยู เคิด บี โดย)
Than hangin’ around this motherf*cker talkin’ to your children
(แฑ็น แฮนจิ้น อะราวนฺดฺ ดิส motherf*cker ทอคกิ่น ทู ยุร ชีลดเร็น)
Get off your ass, lil’ daddy, and go and get it
(เก็ท ออฟฟ ยุร อาซ , ลิล แดดดิ , แอนด์ โก แอนด์ เก็ท ดิธ)
It’s starin’ at ya right in your face, you ain’t wit it
(อิทซ สตาร์ริน แอ็ท ยา ไร๊ท อิน ยุร เฟซ , ยู เอน วิท ดิธ)

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
Look at ya, you’re f*ckin’ up and I can tell it too
(ลุ๊ค แกท ยา , ยัวร์ เอฟ *ckin อั๊พ แอนด์ ดาย แคน เทลล อิท ทู)
What is ya smokin’? Everything a n*gga sellin’ you?!
(ว๊อท อีส ยา สโมกิน เอ๊วี่ติง อะ เอ็น *gga เซลลิน ยู !)
I know you could do better than that, and deserve more
(ไอ โนว์ ยู เคิด ดู เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น แดท , แอนด์ ดิเสิฝ โม)
Ya use to be tight with your game back in ’84
(ยา ยู๊ส ทู บี ไท๊ท วิธ ยุร เกม แบ็ค อิน 84)
All tha hoes use ta jock ya
(ออล ท่า โฮ ยู๊ส ทา จอค ยา)
N*ggas use ta knock ya
(เอ็น *ggas ยู๊ส ทา น๊อค ยา)
Stay a big shot, motherf*cker couldn’t stop ya
(สเทย์ อะ บิ๊ก ฌ็อท , motherf*cker คูดซึ่น สท๊อพ ยา)
Then ya went ta runnin’ ’round tha project with them junkies
(เด็น ยา เว็นท ทา รูนนิน ราวนด ท่า โพร๊เจ็คท วิธ เด็ม จังคี)
Holes in your shoes, and your body all funky
(โฮล ซิน ยุร ชู , แอนด์ ยุร บ๊อดี้ ออล ฟังคิ)
Lips all ashy, eyes popped out
(ลิพ ซอร์ แอฌอิ , อาย พอพทฺ เอ๊าท)
Spendin’ your children check, takin’ food out they mouth
(สเปนดิน ยุร ชีลดเร็น เช็ค , ทอคกิ่น ฟู้ด เอ๊าท เด เม๊าธ)
And you get mad with me ’cause I don’t wanna give you ten
(แอนด์ ยู เก็ท แม้ด วิธ มี ค๊อส ไอ ด้อนท์ วอนนา กี๊ฝ ยู เท็น)
I don’t support your habit, n*gga, y’all grown men
(ไอ ด้อนท์ ซั๊พผอร์ท ยุร แฮ๊บบิท , เอ็น *gga , ยอล กโรน เม็น)
I got kids ta feed, I got bills ta pay
(ไอ ก็อท คิด ทา ฟี , ไอ ก็อท บิลล์ ทา เพย์)
I got people comin’ askin’ for sh*t everyday
(ไอ ก็อท พี๊เพิ่ล คัมอิน แอสกิน ฟอร์ ฌะ *ที เอวี่เดย์)
I can’t please everybody, but I love my folks
(ไอ แค็นท พลีซ เอวี่บอดี้ , บั๊ท ไอ ลัฝ มาย โฟล้ค)
If I give ya everything, baby, I’ma be broke
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ ยา เอ๊วี่ติง , เบ๊บี้ , แอมอา บี บโรค)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[Turk]
([ เทิค ])
Look… look.. look
(ลุ๊ค ลุ๊ค ลุ๊ค)
Where I stay, times is hard for a lot of my peeps
(แวร์ ไอ สเทย์ , ไทม์ ซิส ฮาร์ด ฟอร์ รา ล็อท อ็อฝ มาย พีพ)
Some of my rounds doin’ bad.. can’t even much eat
(ซัม อ็อฝ มาย ราวนด โดย แบ้ด แค็นท อี๊เฝ่น มัช อี๊ท)
Everytime I pass through, beggin’ me for a dollar
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เพซ ทรู , เบคกิน มี ฟอร์ รา ดอลเลอะ)
Thinkin’ I owe them somethin’, don’t even wanna holla
(ติ้งกิน นาย โอว์ เด็ม ซัมติน , ด้อนท์ อี๊เฝ่น วอนนา ฮอลละ)
N*gga who use ta be ballin’ ain’t ballin’ no mo’
(เอ็น *gga ฮู ยู๊ส ทา บี บอลลิน เอน บอลลิน โน โม)
I can see they life fadin’ away slowly for sure
(ไอ แคน ซี เด ไล๊ฟ fadin อะเวย์ ซโลลิ ฟอร์ ชัวร์)
N*ggas who I come up with get me full of that dope
(เอ็น *ggas ฮู ไอ คัม อั๊พ วิธ เก็ท มี ฟูล อ็อฝ แดท โดพ)
Use ta care about theyself, ain’t care no mo’
(ยู๊ส ทา แคร์ อะเบ๊าท เดย์เซฟ , เอน แคร์ โน โม)
N*ggas want me ta help ’em.. ain’t helpin’ theyself
(เอ็น *ggas ว้อนท มี ทา เฮ้ลพ เอ็ม เอน เฮ้ลปิน เดย์เซฟ)
You must be out your mind if you ain’t helpin’ yourself
(ยู มัสท์ บี เอ๊าท ยุร ไมนด์ อิ๊ฟ ยู เอน เฮ้ลปิน ยุรเซลฟ)
Ain’t no love loss… I just gotta stay my distance
(เอน โน ลัฝ โรซ ซาย จั๊สท กอททะ สเทย์ มาย ดิ๊สแท่นซํ)
Gotta keep my mind straight.. before I come up missin’
(กอททะ คี๊พ มาย ไมนด์ สเทร๊ท บีฟอร์ ไอ คัม อั๊พ มิซซิน)
Gotta do my rap thing, and make my paper, mister
(กอททะ ดู มาย แร็พ ทริง , แอนด์ เม้ค มาย เพ๊เพ่อร์ , มิ๊สเทอร์)
Ain’t gon’ let nobody stop me from gettin’ my six figures
(เอน ก็อน เล็ท โนบอดี้ สท๊อพ มี ฟรอม เกดดิน มาย ซิกซ์ ฟิ๊กเก้อร)
Gettin’ my shine on, bling-blingin’ everyday
(เกดดิน มาย ไชน์ ออน , บลิง blingin เอวี่เดย์)
If you’re not for tha right, stay tha f*ck out my way, n*gga
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท ฟอร์ ท่า ไร๊ท , สเทย์ ท่า เอฟ *ck เอ๊าท มาย เวย์ , เอ็น *gga)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[B.G.]
([ บี จี ])
Everytime I hit tha block, it look like it get worse
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฮิท ท่า บล๊อค , อิท ลุ๊ค ไล๊ค อิท เก็ท เวิ๊ร์ส)
Make me wonder if V.L. and Magnolia got a curse
(เม้ค มี วั๊นเด้อร อิ๊ฟ วี แอล แอนด์ แม็กโนเลียะ ก็อท ดา เคอร์ส)
My n*ggas still my n*ggas… got love for ’em all
(มาย เอ็น *ggas สทิลล มาย เอ็น *ggas ก็อท ลัฝ ฟอร์ เอ็ม ออล)
I hate to see that market ride they back and make ’em fall
(ไอ เฮท ทู ซี แดท ม๊าร์เก๊ต ไรด์ เด แบ็ค แอนด์ เม้ค เอ็ม ฟอลล์)
Somebody tell me, if I didn’t have change and I was broke
(ซัมบอดี้ เทลล มี , อิ๊ฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ เช้งจํ แอนด์ ดาย วอส บโรค)
Would I get tha same attention when I’m in tha next four-door
(เวิด ดาย เก็ท ท่า เซม แอ็ทเทนฌัน เว็น แอม อิน ท่า เน๊กซท โฟ ดอร์)
No, I don’t think so, I’ll be a equal n*gga
(โน , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค โซ , อิลล บี อะ อี๊ควอล เอ็น *gga)
On the set, smokin’ jo’s, beggin’ people for scrilla
(ออน เดอะ เซ็ท , สโมกิน jos , เบคกิน พี๊เพิ่ล ฟอร์ สครีเรีย)
On the reala… if I could do it, then you could
(ออน เดอะ ลีเอวล่า อิ๊ฟ ฟาย เคิด ดู อิท , เด็น ยู เคิด)
Lay your hustle down and make your way out the hood
(เลย์ ยุร เฮสเซล เดาน แอนด์ เม้ค ยุร เวย์ เอ๊าท เดอะ ฮุด)
Ain’t nobody gon’ give no hand-outs, I swear
(เอน โนบอดี้ ก็อน กี๊ฝ โน แฮนด์ เอ๊าท , ไอ สแวร์)
Ain’t nobody gon’ pay tha bills in your house, I swear
(เอน โนบอดี้ ก็อน เพย์ ท่า บิลล์ ซิน ยุร เฮ้าส , ไอ สแวร์)
They don’t care, ya gotta stand on your own, my n*gga
(เด ด้อนท์ แคร์ , ยา กอททะ สแทนด์ ออน ยุร โอว์น , มาย เอ็น *gga)
You ain’t no child, look in tha mirror, you’re grown, my n*gga
(ยู เอน โน ชายลํดํ , ลุ๊ค อิน ท่า มิเร่อร์ , ยัวร์ กโรน , มาย เอ็น *gga)
Do yourself a favor: leave tha heroin alone, my n*gga
(ดู ยุรเซลฟ อะ เฟเฝอะ : ลี๊ฝ ท่า เฮโระอิน อะโลน , มาย เอ็น *gga)
And get your hustle on, n*gga, get it on, my n*gga
(แอนด์ เก็ท ยุร เฮสเซล ออน , เอ็น *gga , เก็ท ดิธ ออน , มาย เอ็น *gga)

[Chorus 4x]
([ ค๊อรัส 4x ])

[Juvenile talking]
([ จูฝิไนล ทอคอิง ])
Man, you could be out here tryin’ ta do somethin’, man
(แมน , ยู เคิด บี เอ๊าท เฮียร ทายอิน ทา ดู ซัมติน , แมน)
I mean everytime we come through, man, I do somethin’ for my people, man
(ไอ มีน เอ๊รี่ไทม์ วี คัม ทรู , แมน , ไอ ดู ซัมติน ฟอร์ มาย พี๊เพิ่ล , แมน)
I give tha little kids a dollar or so, ya know what I’m sayin’
(ไอ กี๊ฝ ท่า ลิ๊ทเทิ่ล คิด ซา ดอลเลอะ ออ โซ , ยา โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
I try ta do things for tha football team
(ไอ ธราย ทา ดู ทริง ฟอร์ ท่า ฟุทบอล ทีม)
Try ta take care of my people
(ธราย ทา เท้ค แคร์ อ็อฝ มาย พี๊เพิ่ล)
Try ta show them how ta help theyself
(ธราย ทา โชว์ เด็ม ฮาว ทา เฮ้ลพ เดย์เซฟ)
‘Cause they got a lot of problems
(ค๊อส เด ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ โพร๊เบล่ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Million and One Things คำอ่านไทย Juvenile

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น