เนื้อเพลง Blast off the Nowhere คำอ่านไทย Powerman 5000 feat Feat, Rob Zombie

[The merit transmission 5 triple 0
( [ เดอะ เม๊อร์หริท ทแร็นซมีฌอัน 5 ทริ๊พเพิ่ล 0)
was received repeatedly
(วอส รีซี๊ฝ ริพีทอิด)
without interruption for 8 full days
(วิธเอ๊าท อินเทะรัพฌัน ฟอร์ 8 ฟูล เดย์)
it stopped suddenly on the ninth
(อิท สต๊อปพฺ ซั๊ดเด้นลี่ ออน เดอะ ไนนธ)
and that’s when the destruction
(แอนด์ แด้ท เว็น เดอะ ดิซทรัคฌัน)
began… began…]
(บิแกน บิแกน ])

Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast off this is time to go
(บลาสทํ ออฟฟ ดิส ซิส ไทม์ ทู โก)
Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast off are you really what you think so?
(บลาสทํ ออฟฟ อาร์ ยู ริแอ็ลลิ ว๊อท ยู ทริ๊งค โซ)

Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast off this is time to go

(บลาสทํ ออฟฟ ดิส ซิส ไทม์ ทู โก)
Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast off are you really what you think so?
(บลาสทํ ออฟฟ อาร์ ยู ริแอ็ลลิ ว๊อท ยู ทริ๊งค โซ)

Please just kill me now or get me off this rock
(พลีซ จั๊สท คิลล์ มี นาว ออ เก็ท มี ออฟฟ ดิส ร๊อค)
Cause I can’t stand to see your faces
(ค๊อส ไอ แค็นท สแทนด์ ทู ซี ยุร เฟซ)
And I can’t stand to hear you talk
(แอนด์ ดาย แค็นท สแทนด์ ทู เฮียร ยู ท๊อล์ค)

Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast off this is time to go
(บลาสทํ ออฟฟ ดิส ซิส ไทม์ ทู โก)
Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast off are you really what you think so?
(บลาสทํ ออฟฟ อาร์ ยู ริแอ็ลลิ ว๊อท ยู ทริ๊งค โซ)

Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast off this is time to go
(บลาสทํ ออฟฟ ดิส ซิส ไทม์ ทู โก)
Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast
(บลาสทํ)

Prepared for anything cause this time is for real
(พรีแพร์ ฟอร์ เอนอิธิง ค๊อส ดิส ไทม์ อีส ฟอร์ เรียล)
Burn the souls of those left behind
(เบิร์น เดอะ โซล อ็อฝ โฑส เล๊ฟท บีฮายน์)
And I don’t care how you feel [f*ck yeah]
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ฮาว ยู ฟีล [ เอฟ *ck เย่ ])
Cause it’s time…to blast off
(ค๊อส อิทซ ไทม์ ทู บลาสทํ ออฟฟ)
[Yeah! Okay]
([ เย่ ! โอเค ])

Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast off this is time to go
(บลาสทํ ออฟฟ ดิส ซิส ไทม์ ทู โก)
Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast off are you really what you think so?
(บลาสทํ ออฟฟ อาร์ ยู ริแอ็ลลิ ว๊อท ยู ทริ๊งค โซ)

Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast off this is time to go
(บลาสทํ ออฟฟ ดิส ซิส ไทม์ ทู โก)
Blast off, blast off to nowhere
(บลาสทํ ออฟฟ , บลาสทํ ออฟฟ ทู โนแวร์)
Blast!, blast!, blast!
(บลาสทํ ! , บลาสทํ ! , บลาสทํ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blast off the Nowhere คำอ่านไทย Powerman 5000 feat Feat, Rob Zombie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น