เนื้อเพลง Take My Hand คำอ่านไทย Ben Harper

Words and music by Ben Harper
( เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย เบน Harper)

Lord I work to serve you
(หลอร์ด ดาย เวิ๊ร์ค ทู เซิร์ฝ ยู)
And I hope I’ve served you well
(แอนด์ ดาย โฮพ แอฝ เซิร์ฝ ยู เวลล)
Oh — I’ve lived a life to join you
(โอ — แอฝ ไล้ฝ อะ ไล๊ฟ ทู จอย ยู)
And now only time will tell
(แอนด์ นาว โอ๊นลี่ ไทม์ วิล เทลล)

Oh — Take my hand when you are worried
(โอ — เท้ค มาย แฮนด์ เว็น ยู อาร์ ว๊อร์รี่)
Take my hand when you’re alone
(เท้ค มาย แฮนด์ เว็น ยัวร์ อะโลน)
Take my hand and let me guide you
(เท้ค มาย แฮนด์ แอนด์ เล็ท มี ไก๊ด ยู)
Take my hand to lead you home
(เท้ค มาย แฮนด์ ทู ลี๊ด ยู โฮม)

Father dear father
(ฟ๊าเท่อร เดียร์ ฟ๊าเท่อร)
Pulled his car to the side of the road
(พูลล ฮิส คารํ ทู เดอะ ไซด์ อ็อฝ เดอะ โร้ด)
Looked at his children with tears in his eyes
(ลุ๊ค แอ็ท ฮิส ชีลดเร็น วิธ เทียร์ ซิน ฮิส อาย)
Said life is too heavy a load
(เซ็ด ไล๊ฟ อีส ทู เฮ๊ฝฝี่ อะ โหลด)

Take my hand when you are worried
(เท้ค มาย แฮนด์ เว็น ยู อาร์ ว๊อร์รี่)
Take my hand when you’re alone
(เท้ค มาย แฮนด์ เว็น ยัวร์ อะโลน)
Take my hand and let me guide you
(เท้ค มาย แฮนด์ แอนด์ เล็ท มี ไก๊ด ยู)
Take my hand to lead you home
(เท้ค มาย แฮนด์ ทู ลี๊ด ยู โฮม)

Some days I’m struck with sorrow
(ซัม เดย์ แอม ซทรัค วิธ ซ๊อโร่ว)
Need a place to hide
(นี๊ด อะ เพลส ทู ไฮด์)
There’s nowhere else you can put life
(แดร์ โนแวร์ เอ๊ลส ยู แคน พุท ไล๊ฟ)
But way down deep inside
(บั๊ท เวย์ เดาน ดี๊พ อิ๊นไซด์)

Take my hand and let me guide you
(เท้ค มาย แฮนด์ แอนด์ เล็ท มี ไก๊ด ยู)
Take my hand when you’re alone
(เท้ค มาย แฮนด์ เว็น ยัวร์ อะโลน)
Take my hand and let me guide you
(เท้ค มาย แฮนด์ แอนด์ เล็ท มี ไก๊ด ยู)
Take my hand to lead you home
(เท้ค มาย แฮนด์ ทู ลี๊ด ยู โฮม)

Take my hand when you are worried
(เท้ค มาย แฮนด์ เว็น ยู อาร์ ว๊อร์รี่)
Take my hand to lead you home
(เท้ค มาย แฮนด์ ทู ลี๊ด ยู โฮม)
Take my hand and let me guide you
(เท้ค มาย แฮนด์ แอนด์ เล็ท มี ไก๊ด ยู)
Take my hand to lead you home
(เท้ค มาย แฮนด์ ทู ลี๊ด ยู โฮม)

Take my hand…
(เท้ค มาย แฮนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take My Hand คำอ่านไทย Ben Harper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น