เนื้อเพลง Make Yourself at Home คำอ่านไทย The Starting Line

()
” Make it a note to take your pills, ” she said
(” เม้ค อิท ดา โน๊ท ทู เท้ค ยุร พิลล์ , ” ชี เซ็ด)
” I’ll leave them on the table in the same brown bottle you know. ”
(” อิลล ลี๊ฝ เด็ม ออน เดอะ เท๊เบิ้ล อิน เดอะ เซม บราวนํ บ๊อทเทิ่ล ยู โนว์ “)
She said, ” It’s good to have you home. ”
(ชี เซ็ด , ” อิทซ กู๊ด ทู แฮ็ฝ ยู โฮม “)
The second that I smelt the scent of my own house I said it.
(เดอะ เซ๊คคั่น แดท ไอ ซเม็ลท เดอะ เซ็นท อ็อฝ มาย โอว์น เฮ้าส ไอ เซ็ด ดิท)
” Send just one postcard home,
(” เซ็นด จั๊สท วัน โพสต์การ์ด โฮม ,)
And call as often as you can to tell us how it goes.
(แอนด์ คอลลํ แอส อ๊อฟเฟ่น แอส ยู แคน ทู เทลล อัซ ฮาว อิท โกซ)
Let us know. ”
(เล็ท อัซ โนว์ “)

” Make it a note to make a point. ” he said
(” เม้ค อิท ดา โน๊ท ทู เม้ค เก พ๊อยท์ ” ฮี เซ็ด)
That’s good advice I’ll take it
(แด้ท กู๊ด แอดไฝ๊ซ์ อิลล เท้ค อิท)
Now I’ll start to use it to know
(นาว อิลล สท๊าร์ท ทู ยู๊ส อิท ทู โนว์)
Sent as long messages
(เซ็นท แอส ลอง เม๊สเสจ)
From me to you to let you know I’m ok
(ฟรอม มี ทู ยู ทู เล็ท ยู โนว์ แอม โอเค)
I’ll let you know
(อิลล เล็ท ยู โนว์)

I’m out making you proud
(แอม เอ๊าท เมคอิง ยู พเราด)
So don’t wait up, I’ll be home soon
(โซ ด้อนท์ เว้ท อั๊พ , อิลล บี โฮม ซูน)
I’m out of town for now
(แอม เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ ฟอร์ นาว)
You’re what makes it home that I’ll come back to
(ยัวร์ ว๊อท เม้ค ซิท โฮม แดท อิลล คัม แบ็ค ทู)

” Make it a note to take your time, ” they begged
(” เม้ค อิท ดา โน๊ท ทู เท้ค ยุร ไทม์ , ” เด เบก)
” Take baby steps to everywhere, and come home in one piece to us. ”
(” เท้ค เบ๊บี้ สเท็พ ทู เอวี่แวร์ , แอนด์ คัม โฮม อิน วัน พี๊ซ ทู อัซ “)
You know, it’s so good to be home
(ยู โนว์ , อิทซ โซ กู๊ด ทู บี โฮม)
And know that when I hit the road
(แอนด์ โนว์ แดท เว็น นาย ฮิท เดอะ โร้ด)
I’m thinking of you both, I miss you
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู โบทรฺ , ไอ มิซ ยู)

” Send just one postcard home,
(” เซ็นด จั๊สท วัน โพสต์การ์ด โฮม ,)
And call as often as you can to let us know how it goes.
(แอนด์ คอลลํ แอส อ๊อฟเฟ่น แอส ยู แคน ทู เล็ท อัซ โนว์ ฮาว อิท โกซ)
Let us know. ”
(เล็ท อัซ โนว์ “)

I’m out making you proud
(แอม เอ๊าท เมคอิง ยู พเราด)
So don’t wait up, I’ll be home soon
(โซ ด้อนท์ เว้ท อั๊พ , อิลล บี โฮม ซูน)
I’m out of town for now
(แอม เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ ฟอร์ นาว)
You’re what makes it home that I’ll come back to
(ยัวร์ ว๊อท เม้ค ซิท โฮม แดท อิลล คัม แบ็ค ทู)

Thank you for everything
(แธ๊งค์ ยู ฟอร์ เอ๊วี่ติง)

I’m out making you proud
(แอม เอ๊าท เมคอิง ยู พเราด)
So don’t wait up, I’ll be home soon
(โซ ด้อนท์ เว้ท อั๊พ , อิลล บี โฮม ซูน)
I’m out of town for now
(แอม เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ ฟอร์ นาว)
You’re what makes it home that I’ll come back to
(ยัวร์ ว๊อท เม้ค ซิท โฮม แดท อิลล คัม แบ็ค ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make Yourself at Home คำอ่านไทย The Starting Line

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น