เนื้อเพลง Stop Us Tonight คำอ่านไทย Paris Hilton

Nothing in this world can stop us tonight [tonight]
( นัธอิง อิน ดิส เวิลด แคน สท๊อพ อัซ ทูไน๊ท [ ทูไน๊ท ])
I can do what she can do so much better
(ไอ แคน ดู ว๊อท ชี แคน ดู โซ มัช เบ๊ทเท่อร์)
Nothing in this world can turn off the light
(นัธอิง อิน ดิส เวิลด แคน เทิร์น ออฟฟ เดอะ ไล๊ท)
I’m gonna make you feel alright [feel alright]
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟีล ออลไร๊ท [ ฟีล ออลไร๊ท ])
Tonight
(ทูไน๊ท)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)

Nothing in this world can stop us tonight
(นัธอิง อิน ดิส เวิลด แคน สท๊อพ อัซ ทูไน๊ท)
I can do what she can do so much better
(ไอ แคน ดู ว๊อท ชี แคน ดู โซ มัช เบ๊ทเท่อร์)
Nothing in this world can turn off the light
(นัธอิง อิน ดิส เวิลด แคน เทิร์น ออฟฟ เดอะ ไล๊ท)
I’m gonna make you feel alright
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟีล ออลไร๊ท)
Tonight
(ทูไน๊ท)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
Tonight
(ทูไน๊ท)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)

Baby you and I we got
(เบ๊บี้ ยู แอนด์ ดาย วี ก็อท)
what will never be
(ว๊อท วิล เน๊เฝ่อร์ บี)
You know I’m right
(ยู โนว์ แอม ไร๊ท)
So tell me what your waiting for when your here with me
(โซ เทลล มี ว๊อท ยุร เวททิง ฟอร์ เว็น ยุร เฮียร วิธ มี)
Most guys would die
(โมซท กาย เวิด ดาย)
You should know [you should know]
(ยู เชิด โนว์ [ ยู เชิด โนว์ ])
What Its like [what its like]
(ว๊อท อิทซ ไล๊ค [ ว๊อท อิทซ ไล๊ค ])
When it hurts [when it hurts]
(เว็น หนิด เฮิร์ท [ เว็น หนิด เฮิร์ท ])
Cause it feels so right
(ค๊อส อิท ฟีล โซ ไร๊ท)

Nothing in this world can stop us tonight
(นัธอิง อิน ดิส เวิลด แคน สท๊อพ อัซ ทูไน๊ท)
I can do what she can do so much better [so much better]
(ไอ แคน ดู ว๊อท ชี แคน ดู โซ มัช เบ๊ทเท่อร์ [ โซ มัช เบ๊ทเท่อร์ ])
Nothing in this world can turn off the light
(นัธอิง อิน ดิส เวิลด แคน เทิร์น ออฟฟ เดอะ ไล๊ท)
I’m gonna make you feel alright
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟีล ออลไร๊ท)
Tonight
(ทูไน๊ท)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
Tonight
(ทูไน๊ท)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)

I gotta tell you something
(ไอ กอททะ เทลล ยู ซัมติง)
Its something that you just might like
(อิทซ ซัมติง แดท ยู จั๊สท ไมท ไล๊ค)
No its not the same thing
(โน อิทซ น็อท เดอะ เซม ทริง)
Yea you learn I’m not to shy
(เย ยู เลิร์น แอม น็อท ทู ชาย)
You and I we can do this thing tonight
(ยู แอนด์ ดาย วี แคน ดู ดิส ทริง ทูไน๊ท)

Nothing in this world can stop us tonight
(นัธอิง อิน ดิส เวิลด แคน สท๊อพ อัซ ทูไน๊ท)
I can do what she can do so much better
(ไอ แคน ดู ว๊อท ชี แคน ดู โซ มัช เบ๊ทเท่อร์)
Nothing in this world can turn off the light
(นัธอิง อิน ดิส เวิลด แคน เทิร์น ออฟฟ เดอะ ไล๊ท)
I’m gonna make you feel alright [feel alright]
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟีล ออลไร๊ท [ ฟีล ออลไร๊ท ])
Tonight
(ทูไน๊ท)
Nothing in this world can stop us tonight [tonight]
(นัธอิง อิน ดิส เวิลด แคน สท๊อพ อัซ ทูไน๊ท [ ทูไน๊ท ])
I can do what she can do so much better
(ไอ แคน ดู ว๊อท ชี แคน ดู โซ มัช เบ๊ทเท่อร์)
Nothing in this world can turn off the light
(นัธอิง อิน ดิส เวิลด แคน เทิร์น ออฟฟ เดอะ ไล๊ท)
I’m gonna make you feel alright [feel alright]
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟีล ออลไร๊ท [ ฟีล ออลไร๊ท ])
Tonight
(ทูไน๊ท)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop Us Tonight คำอ่านไทย Paris Hilton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น