เนื้อเพลง Remedy คำอ่านไทย Seether

Throw your dollar bills and leave your thrills all here with me
( โธรว์ ยุร ดอลเลอะ บิลล์ แซน ลี๊ฝ ยุร ธริล ซอร์ เฮียร วิธ มี)
And speak but don’t pretend I won’t defend you anymore you see
(แอนด์ สพี๊ค บั๊ท ด้อนท์ พรีเท็นด์ ดาย ว็อนท ดีเฟ็นด์ ยู แอนนี่มอ ยู ซี)
It aches in every bone, I’ll die alone, but not for you
(อิท เอช ซิน เอ๊เฝอร์รี่ โบน , อิลล ดาย อะโลน , บั๊ท น็อท ฟอร์ ยู)
My eyes don’t need to see that ugly thing, I know it’s me you fear
(มาย อาย ด้อนท์ นี๊ด ทู ซี แดท อั๊กลี่ ทริง , ไอ โนว์ อิทซ มี ยู เฟียร์)
If you want me hold me back
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี โฮลด์ มี แบ็ค)

Frail, the skin is dry and pale, the pain will never fail
(ฟเรล , เดอะ สกิน อีส ดราย แอนด์ เพล , เดอะ เพน วิล เน๊เฝ่อร์ เฟล)
And so we go back to the remedy
(แอนด์ โซ วี โก แบ็ค ทู เดอะ เรมอิดิ)
Clip the wings that get you high, just leave them where they lie
(คลิพ เดอะ วิง แดท เก็ท ยู ไฮฮ , จั๊สท ลี๊ฝ เด็ม แวร์ เด ไล)
And tell yourself, ” You’ll be the death of me ”
(แอนด์ เทลล ยุรเซลฟ , ” โยว บี เดอะ เด้ท อ็อฝ มี “)

I don’t need a friend, I need to mend so far away
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ เฟรน , ไอ นี๊ด ทู เม็นด์ โซ ฟาร์ อะเวย์)
So come sit by the fire and play a while, but you can’t stay too long
(โซ คัม ซิท บาย เดอะ ไฟเออะร แอนด์ เพลย์ อะ ไวล์ , บั๊ท ยู แค็นท สเทย์ ทู ลอง)
It aches in every bone, I’ll die alone, but not for pleasure
(อิท เอช ซิน เอ๊เฝอร์รี่ โบน , อิลล ดาย อะโลน , บั๊ท น็อท ฟอร์ พเลฉเออะ)
I see my heart explode, it’s been eroded by the weather here
(ไอ ซี มาย ฮาร์ท เอ็กซโพลด , อิทซ บีน อีโร้ด บาย เดอะ เว๊เธ่อร เฮียร)
If you want me hold me back
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี โฮลด์ มี แบ็ค)

Frail, the skin is dry and pale, the pain will never fail
(ฟเรล , เดอะ สกิน อีส ดราย แอนด์ เพล , เดอะ เพน วิล เน๊เฝ่อร์ เฟล)
And so we go back to the remedy
(แอนด์ โซ วี โก แบ็ค ทู เดอะ เรมอิดิ)
Clip the wings that get you high, just leave them where they lie
(คลิพ เดอะ วิง แดท เก็ท ยู ไฮฮ , จั๊สท ลี๊ฝ เด็ม แวร์ เด ไล)
And tell yourself, ” You’ll be the death of me ”
(แอนด์ เทลล ยุรเซลฟ , ” โยว บี เดอะ เด้ท อ็อฝ มี “)
Frail, the skin is dry and pale, the pain will never fail
(ฟเรล , เดอะ สกิน อีส ดราย แอนด์ เพล , เดอะ เพน วิล เน๊เฝ่อร์ เฟล)
And so we go back to the remedy
(แอนด์ โซ วี โก แบ็ค ทู เดอะ เรมอิดิ)
Clip the wings that get you high, just leave them where they lie
(คลิพ เดอะ วิง แดท เก็ท ยู ไฮฮ , จั๊สท ลี๊ฝ เด็ม แวร์ เด ไล)
And tell yourself, ” You’ll be the death of me ”
(แอนด์ เทลล ยุรเซลฟ , ” โยว บี เดอะ เด้ท อ็อฝ มี “)

Hold your eyes closed, take me in
(โฮลด์ ยุร อาย โคลส , เท้ค มี อิน)
Hold your eyes closed, take me in
(โฮลด์ ยุร อาย โคลส , เท้ค มี อิน)

Frail, the skin is dry and pale, the pain will never fail
(ฟเรล , เดอะ สกิน อีส ดราย แอนด์ เพล , เดอะ เพน วิล เน๊เฝ่อร์ เฟล)
And so we go back to the remedy
(แอนด์ โซ วี โก แบ็ค ทู เดอะ เรมอิดิ)
Clip the wings that get you high, just leave them where they lie
(คลิพ เดอะ วิง แดท เก็ท ยู ไฮฮ , จั๊สท ลี๊ฝ เด็ม แวร์ เด ไล)
And tell yourself, ” You’ll be the death of me ”
(แอนด์ เทลล ยุรเซลฟ , ” โยว บี เดอะ เด้ท อ็อฝ มี “)
Frail, the skin is dry and pale, the pain will never fail
(ฟเรล , เดอะ สกิน อีส ดราย แอนด์ เพล , เดอะ เพน วิล เน๊เฝ่อร์ เฟล)
And so we go back to the remedy
(แอนด์ โซ วี โก แบ็ค ทู เดอะ เรมอิดิ)
Clip the wings that get you high, just leave them where they lie
(คลิพ เดอะ วิง แดท เก็ท ยู ไฮฮ , จั๊สท ลี๊ฝ เด็ม แวร์ เด ไล)
And tell yourself, ” You’ll be the death of me ”
(แอนด์ เทลล ยุรเซลฟ , ” โยว บี เดอะ เด้ท อ็อฝ มี “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Remedy คำอ่านไทย Seether

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น