เนื้อเพลง Kill Me Heal Me คำอ่านไทย Skillet

Break my bones and reset me
( เบร๊ค มาย โบน แซน รีเซ็ท มี)
Piece by piece you break me
(พี๊ซ บาย พี๊ซ ยู เบร๊ค มี)
Pick up the cross ’cause it’s killing time
(พิค อั๊พ เดอะ ครอสสํ ค๊อส อิทซ คีลลิง ไทม์)
How can I scream when the pain is
(ฮาว แคน นาย สครีม เว็น เดอะ เพน อีส)
Such a release I get the courage
(ซัช อะ รีลี๊ส ไอ เก็ท เดอะ เค๊อเหรจ)
To pick up the nails ’cause it’s killing time
(ทู พิค อั๊พ เดอะ เนล ค๊อส อิทซ คีลลิง ไทม์)

Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
On and on
(ออน แอนด์ ออน)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
On and on
(ออน แอนด์ ออน)

Breathing your love
(บรีสดิง ยุร ลัฝ)
You’re ferocious
(ยัวร์ ฟิโรฌัซ)
You’re in my lungs
(ยัวร์ อิน มาย ลัง)
Resuscitate
(ริซัสซิเทท)
Craving your electricity
(เครวิง ยุร อิเลคทรีซอิทิ)
Feet to my pain you give
(ฟีท ทู มาย เพน ยู กี๊ฝ)
Wings to my fear your peace
(วิง ทู มาย เฟียร์ ยุร พี๊ซ)
Inhabits my blood
(อินแฮบอิท มาย บลัด)
Your love is thick
(ยุร ลัฝ อีส ทริ๊ค)

Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
On and on
(ออน แอนด์ ออน)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
On and on
(ออน แอนด์ ออน)

I can’t live without it
(ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ดิธ)
I can’t live without it
(ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ดิธ)
I can’t live without it
(ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ดิธ)
I can’t live without it
(ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ดิธ)

Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
On and on
(ออน แอนด์ ออน)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
On and on
(ออน แอนด์ ออน)

Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
On and on
(ออน แอนด์ ออน)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
Kill me, heal me
(คิลล์ มี , ฮีล มี)
On and on
(ออน แอนด์ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kill Me Heal Me คำอ่านไทย Skillet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น