เนื้อเพลง Marys Boy Child คำอ่านไทย Vanessa Williams

[Listen]
( [ ลิ๊สซึ่น ])

Long time ago in Bethlehem
(ลอง ไทม์ อะโก อิน เบธลิเอ็ม)
So the Holy Bible say
(โซ เดอะ โฮ๊ลี่ ไบบล เซย์)
Mary’s Boy Child, Jesus Christ
(แมริ บอย ชายลํดํ , จีสัซ คไรซท)
Was born on Christmas Day
(วอส บอน ออน ครีซมัซ เดย์)
Hark, now hear the angels sing
(ฮาค , นาว เฮียร ดิ แอ๊งเจล ซิง)
” New King’s born today
(” นิว คิง บอน ทูเดย์)
And man will live forevermore
(แอนด์ แมน วิล ไล้ฝ เฟาะเรเฝอะโม)
Because of Christmas Day. ”
(บิคอส อ็อฝ ครีซมัซ เดย์ “)

Joseph and his wife Mary
(โจเส็ฟ แอนด์ ฮิส ไว๊ฟ แมริ)
Came to Bethlehem that night
(เคม ทู เบธลิเอ็ม แดท ไน๊ท)
They found no place to bear her Child
(เด เฟานด โน เพลส ทู แบร์ เฮอ ชายลํดํ)
Not a single room in sight
(น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล รูม อิน ไซ๊ท)
Trumpets sound and angels sing
(ทรัมเพ็ท ซาวน์ด แอนด์ แอ๊งเจล ซิง)
Listen to what they say
(ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท เด เซย์)
That man will live forevermore
(แดท แมน วิล ไล้ฝ เฟาะเรเฝอะโม)
Because of Christmas Day
(บิคอส อ็อฝ ครีซมัซ เดย์)

By and by they found a little nook
(บาย แอนด์ บาย เด เฟานด อะ ลิ๊ทเทิ่ล นุค)
In a stable all forlorn
(อิน อะ สเท๊เบิ้ล ออล เฟาะลอน)
And in a manger cold and dark
(แอนด์ อิน อะ เมนเจอะ โคลด์ แอนด์ ด๊าร์ค)
Mary’s little Boy was born
(แมริ ลิ๊ทเทิ่ล บอย วอส บอน)

Hark, now hear the angels sing,
(ฮาค , นาว เฮียร ดิ แอ๊งเจล ซิง ,)
” New King’s born today
(” นิว คิง บอน ทูเดย์)
And man will live forevermore
(แอนด์ แมน วิล ไล้ฝ เฟาะเรเฝอะโม)
Because of Christmas Day. ”
(บิคอส อ็อฝ ครีซมัซ เดย์ “)
Trumpets sound and angels sing
(ทรัมเพ็ท ซาวน์ด แอนด์ แอ๊งเจล ซิง)
Listen to what they say
(ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท เด เซย์)
That man will live forevermore
(แดท แมน วิล ไล้ฝ เฟาะเรเฝอะโม)
Because of Christmas Day
(บิคอส อ็อฝ ครีซมัซ เดย์)
Because of Christmas Day
(บิคอส อ็อฝ ครีซมัซ เดย์)

O Holy night the stars are brightly shining
(โอ โฮ๊ลี่ ไน๊ท เดอะ สทาร์ แซร์ บไรทลิ ชายนิง)
It is the night of our dear Savior’s birth
(อิท อีส เดอะ ไน๊ท อ็อฝ เอ๊า เดียร์ เซฝเยอะ เบริ๊ท)
Long lay the world in sin and error pining
(ลอง เลย์ เดอะ เวิลด อิน ซิน แอนด์ เอเรอะ พายนิง)
Til He appeared and the soul felt its worth
(ทิล ฮี แอพเพียร์ แอนด์ เดอะ โซล เฟ็ลท อิทซ เวิร์ธ)
A thrill of hope the weary world rejoices
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ เดอะ เวียริ เวิลด รีจ๊อยซ)
For yonder breaks a new and glorious morn
(ฟอร์ ยอนเดอะ เบร๊ค ซา นิว แอนด์ กโลเรียซ มอน)
Fall on your knees
(ฟอลล์ ออน ยุร นี)
O hear the angel voices
(โอ เฮียร ดิ แอ๊งเจล ว๊อยซ์)
O night divine!
(โอ ไน๊ท ดิไฝน !)
O night when Christ was born
(โอ ไน๊ท เว็น คไรซท วอส บอน)
O night divine!
(โอ ไน๊ท ดิไฝน !)
O night, O night divine!
(โอ ไน๊ท , โอ ไน๊ท ดิไฝน !)

O night, hear the angel sing
(โอ ไน๊ท , เฮียร ดิ แอ๊งเจล ซิง)
That man will live forevermore
(แดท แมน วิล ไล้ฝ เฟาะเรเฝอะโม)
Because of Christmas Day
(บิคอส อ็อฝ ครีซมัซ เดย์)
That man will live forevermore
(แดท แมน วิล ไล้ฝ เฟาะเรเฝอะโม)
Because of Christmas Day
(บิคอส อ็อฝ ครีซมัซ เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Marys Boy Child คำอ่านไทย Vanessa Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น