เนื้อเพลง Barbecue คำอ่านไทย Handsome Devil

I guess I did it again…
( ไอ เกสส ซาย ดิด ดิท อะเกน)
Well I embarrassed you in front of your friends
(เวลล ไอ เอ็มแบแร็ซ ยู อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยุร เฟรน)
It always happens this way
(อิท ออลเว แฮ๊พเพ่น ดิส เวย์)
I should have known that I would do it again
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน แดท ไอ เวิด ดู อิท อะเกน)
I was just trying to make an impression
(ไอ วอส จั๊สท ทไรอิง ทู เม้ค แอน อิมพเรฌอัน)
But once again I caused destruction
(บั๊ท วั๊นซ อะเกน นาย แคสซฺ ดิซทรัคฌัน)
Can you figure out what’s wrong with me?
(แคน ยู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ว๊อท รอง วิธ มี)
I am not your perfect model
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เพ๊อร์เฟ็คท โม๊เด็ล)
Mess things up should be my motto
(เมซ ทริง อั๊พ เชิด บี มาย มอทโท)
I just want to fit in…
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ฟิท อิน)
Maybe get a girlfriend…
(เมบี เก็ท ดา เกลิลเฟรน)
And be invited to a barbecue
(แอนด์ บี อินไฝ๊ท ทู อะ บาบิคยู)
Is that really so hard to do?
(อีส แดท ริแอ็ลลิ โซ ฮาร์ด ทู ดู)
For me it is
(ฟอร์ มี อิท อีส)
Sittin’ home all alone
(ซิทดิน โฮม ออล อะโลน)
What a way to spend my Saturday night
(ว๊อท ดา เวย์ ทู สเพ็นด มาย แซทเออะดิ ไน๊ท)
Everybody I know
(เอวี่บอดี้ ไอ โนว์)
Went to a party but I wasn’t invited
(เว็นท ทู อะ พ๊าร์ที่ บั๊ท ไอ วอสซึ้น อินไฝ๊ท)
It’s kind of funny how the story went
(อิทซ ไคนด์ อ็อฝ ฟันนิ ฮาว เดอะ สท๊อรี่ เว็นท)
You get a reputation for a couple incidents
(ยู เก็ท ดา เรพิวเทฌัน ฟอร์ รา คั๊พเพิ่ล อิ๊นซิเด็นท)
I guess I figured out what’s wrong with me
(ไอ เกสส ซาย ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ว๊อท รอง วิธ มี)
I am not your perfect model
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เพ๊อร์เฟ็คท โม๊เด็ล)
Mess things up should be my motto
(เมซ ทริง อั๊พ เชิด บี มาย มอทโท)
I just want to fit in…
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ฟิท อิน)
Maybe get a girlfriend…
(เมบี เก็ท ดา เกลิลเฟรน)
And be invited to a barbecue
(แอนด์ บี อินไฝ๊ท ทู อะ บาบิคยู)
Is that really so hard to do?
(อีส แดท ริแอ็ลลิ โซ ฮาร์ด ทู ดู)
For me it is
(ฟอร์ มี อิท อีส)
And sometimes I wonder [I wonder ahhh]
(แอนด์ ซัมไทม์ ซาย วั๊นเด้อร [ ไอ วั๊นเด้อร อาห์ ])
What it’d be like to be popular [popular]
(ว๊อท อิทด บี ไล๊ค ทู บี พ๊อพพิวล่าร์ [ พ๊อพพิวล่าร์ ])
And sometimes I wonder
(แอนด์ ซัมไทม์ ซาย วั๊นเด้อร)
How could I be cool?
(ฮาว เคิด ดาย บี คูล)
I am not your perfect model
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เพ๊อร์เฟ็คท โม๊เด็ล)
Mess things up should be my motto
(เมซ ทริง อั๊พ เชิด บี มาย มอทโท)
I just want to fit in…
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ฟิท อิน)
Maybe get a girlfriend…
(เมบี เก็ท ดา เกลิลเฟรน)
And be invited to a barbecue
(แอนด์ บี อินไฝ๊ท ทู อะ บาบิคยู)
Is that really so hard to do?
(อีส แดท ริแอ็ลลิ โซ ฮาร์ด ทู ดู)
For me it is
(ฟอร์ มี อิท อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Barbecue คำอ่านไทย Handsome Devil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น