เนื้อเพลง Circle คำอ่านไทย Marques Houston

Yeah,
( เย่ ,)
You know it’s funny
(ยู โนว์ อิทซ ฟันนิ)
seems everytime I, try to forget about you
(ซีม เอ๊รี่ไทม์ ไอ , ธราย ทู ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ยู)
my feelings bring you back in
(มาย ฟีลอิง บริง ยู แบ็ค อิน)
its crazy
(อิทซ คเรสิ)
cause i got somebody else
(ค๊อส ไอ ก็อท ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
and you got somebody else
(แอนด์ ยู ก็อท ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
but you and i both know
(บั๊ท ยู แอนด์ ดาย โบทรฺ โนว์)
how it really it is
(ฮาว อิท ริแอ็ลลิ อิท อีส)
but still you know what im sayin b?
(บั๊ท สทิลล ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน บี)

Ran across a picture you took of me
(แร็น อะคร๊อส ซา พิ๊คเจ้อร์ ยู ทุค อ็อฝ มี)
and you crossed my mind.
(แอนด์ ยู ครอสสํ มาย ไมนด์)
I still hear you sayin you love me
(ไอ สทิลล เฮียร ยู เซย์อิน ยู ลัฝ มี)
when i close my eyes.
(เว็น นาย โคลส มาย อาย)
If i didnt go away for school
(อิ๊ฟ ฟาย ดิ๊นอิน โก อะเวย์ ฟอร์ สคูล)
then where would we be?
(เด็น แวร์ เวิด วี บี)
Probaly still together and somewhere happy.
(พอบารี สทิลล ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ ซัมแวร์ แฮ๊พพี่)
If im supposed to be moved on to new relationships darlin why are you still hauntin me?
(อิ๊ฟ แอม ซั๊พโพ้ส ทู บี มู๊ฝ ออน ทู นิว ริเลฌันฌิพ ดาร์ลิน วาย อาร์ ยู สทิลล hauntin มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
They say
(เด เซย์)
if you love somethin let it go
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ ซัมติน เล็ท ดิธ โก)
and if it comes back then thats how you know
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท คัม แบ็ค เด็น แด้ท ฮาว ยู โนว์)
i got to the stop light then i made 4 rights
(ไอ ก็อท ทู เดอะ สท๊อพ ไล๊ท เด็น นาย เมด 4 ไร๊ท)
now im back where i started
(นาว แอม แบ็ค แวร์ ไอ สท๊าร์ท)
and youre back in my life.
(แอนด์ ยัวร์ แบ็ค อิน มาย ไล๊ฟ)

The further i go the closer i get back to you
(เดอะ เฟ๊อร์เธ่อร์ ไอ โก เดอะ โคลเซอร์ ไอ เก็ท แบ็ค ทู ยู)
i say i moved on till im reminded of you
(ไอ เซย์ ไอ มู๊ฝ ออน ทิลล์ แอม รีไมนด์ อ็อฝ ยู)
can somebody help me
(แคน ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี)
help me get out of this circle
(เฮ้ลพ มี เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส เซ๊อร์เคิ้ล)
get out of this circle?
(เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส เซ๊อร์เคิ้ล)

I drove past your house the other day
(ไอ ดโรฝ พาสท์ ยุร เฮ้าส ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
I didn’t even mean to i went the wrong way
(ไอ ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น มีน ทู ไอ เว็นท เดอะ รอง เวย์)
I ain’t seen your mama in a while
(ไอ เอน ซีน ยุร มามะ อิน อะ ไวล์)
When she looked at me she smiled
(เว็น ชี ลุ๊ค แอ็ท มี ชี สไมล์)
and asked me if im doin ok
(แอนด์ อาสคฺ มี อิ๊ฟ แอม โดย โอเค)

Took everything i had not to think of your name
(ทุค เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ด น็อท ทู ทริ๊งค อ็อฝ ยุร เนม)
and wonder if you came home for the holidays
(แอนด์ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ยู เคม โฮม ฟอร์ เดอะ ฮอลอิเด)
she asked if i could stay a while
(ชี อาสคฺ อิ๊ฟ ฟาย เคิด สเทย์ อะ ไวล์)
cause you were comin home
(ค๊อส ยู เวอ คัมอิน โฮม)
and you were just five minutes away
(แอนด์ ยู เวอ จั๊สท ไฟฝ มิ๊หนิท อะเวย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If you love somethin let it go
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ ซัมติน เล็ท ดิธ โก)
and if it comes back then thats how you know
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท คัม แบ็ค เด็น แด้ท ฮาว ยู โนว์)
i got to the stop light then i made 4 rights
(ไอ ก็อท ทู เดอะ สท๊อพ ไล๊ท เด็น นาย เมด 4 ไร๊ท)
now im back where i started
(นาว แอม แบ็ค แวร์ ไอ สท๊าร์ท)
and youre back in my life.
(แอนด์ ยัวร์ แบ็ค อิน มาย ไล๊ฟ)

The further i go the closer i get back to you
(เดอะ เฟ๊อร์เธ่อร์ ไอ โก เดอะ โคลเซอร์ ไอ เก็ท แบ็ค ทู ยู)
i say i moved on till im reminded of you
(ไอ เซย์ ไอ มู๊ฝ ออน ทิลล์ แอม รีไมนด์ อ็อฝ ยู)
can somebody help me
(แคน ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี)
help me get out of this circle
(เฮ้ลพ มี เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส เซ๊อร์เคิ้ล)
get out of this circle?
(เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส เซ๊อร์เคิ้ล)

Everybody who’s listenin to this
(เอวี่บอดี้ ฮู ลิเซินนิน ทู ดิส)
if you got that person that makes you wonder what if
(อิ๊ฟ ยู ก็อท แดท เพ๊อร์ซั่น แดท เม้ค ยู วั๊นเด้อร ว๊อท อิ๊ฟ)
Let me hear you say yeah
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์ เย่)
[yeah]
([ เย่ ])
say yeah
(เซย์ เย่)
[yeah]
([ เย่ ])
say yeah
(เซย์ เย่)
[yeah]
([ เย่ ])
hoa yeah [hoa yeah]
(hoa เย่ [ hoa เย่ ])

If you understand how i feel
(อิ๊ฟ ยู อั๊นเด้อรสแทนด ฮาว ไอ ฟีล)
then grab that person now and let em know whats real
(เด็น แกร๊บ แดท เพ๊อร์ซั่น นาว แอนด์ เล็ท เอ็ม โนว์ ว๊อท เรียล)
let me hear you say yeah
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์ เย่)
[yeah]
([ เย่ ])
yeah
(เย่)
[yeah]
([ เย่ ])
yeeeeaaaah, ahahah, hoa
(yeeeeaaaah , ahahah , hoa)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If you love somethin let it go
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ ซัมติน เล็ท ดิธ โก)
and if it comes back then thats how you know
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท คัม แบ็ค เด็น แด้ท ฮาว ยู โนว์)
i got to the stop light then i made 4 rights
(ไอ ก็อท ทู เดอะ สท๊อพ ไล๊ท เด็น นาย เมด 4 ไร๊ท)
now im back where i started
(นาว แอม แบ็ค แวร์ ไอ สท๊าร์ท)
and youre back in my life.
(แอนด์ ยัวร์ แบ็ค อิน มาย ไล๊ฟ)

the further i go the closer i get back to you
(เดอะ เฟ๊อร์เธ่อร์ ไอ โก เดอะ โคลเซอร์ ไอ เก็ท แบ็ค ทู ยู)
i say i moved on till im reminded of you
(ไอ เซย์ ไอ มู๊ฝ ออน ทิลล์ แอม รีไมนด์ อ็อฝ ยู)
can somebody help me
(แคน ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี)
help me get out of this circle
(เฮ้ลพ มี เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส เซ๊อร์เคิ้ล)
get out of this circle?
(เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส เซ๊อร์เคิ้ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Circle คำอ่านไทย Marques Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น