เนื้อเพลง Ballad in Plain D คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

I once loved a girl, her skin it was bronze.
(ไอ วั๊นซ ลัฝ อะ เกิร์ล , เฮอ สกิน หนิด วอส บร็อนส)
With the innocence of a lamb, she was gentle like a fawn.
(วิธ ดิ อีนโนะเซ็นซ อ็อฝ อะ แล็ม , ชี วอส เจ๊นเทิ่ล ไล๊ค เก ฟอน)
I courted her proudly but now she is gone,
(ไอ คอร์ท เฮอ พเราดลิ บั๊ท นาว ชี อีส กอน ,)
Gone as the season she’s taken.
(กอน แอส เดอะ ซี๊ซั่น ชี เทคเอ็น)

Through young summer’s breeze, I stole her away
(ทรู ยัง ซั๊มเม่อร์ บร๊ซ , ไอ ซโทล เฮอ อะเวย์)
From her mother and sister, though close did they stay.
(ฟรอม เฮอ ม๊าเธ่อร์ แอนด์ ซิ๊สเท่อร์ , โธ โคลส ดิด เด สเทย์)
Each one of them suffering from the failures of their day,
(อีช วัน อ็อฝ เด็ม ซัฟเฟอะริง ฟรอม เดอะ เฟลเยอะ อ็อฝ แดร์ เดย์ ,)
With strings of guilt they tried hard to guide us.
(วิธ สทริง อ็อฝ กิ๊ลท เด ทไร ฮาร์ด ทู ไก๊ด อัซ)

Of the two sisters, I loved the young.
(อ็อฝ เดอะ ทู ซิ๊สเท่อร์ , ไอ ลัฝ เดอะ ยัง)
With sensitive instincts, she was the creative one.
(วิธ เซนซิทิฝ อิ๊นสทิ้งท , ชี วอส เดอะ คริเอทิฝ วัน)
The constant scapegoat, she was easily undone
(เดอะ ค๊อนสแตนทํ ซเคพโกท , ชี วอส อีสอิลิ อั๊นดัน)
By the jealousy of others around her.
(บาย เดอะ เจลอะซิ อ็อฝ อ๊อเธ่อร์ อะราวนฺดฺ เฮอ)

For her parasite sister, I had no respect,
(ฟอร์ เฮอ พ๊าราไซท ซิ๊สเท่อร์ , ไอ แฮ็ด โน เรสเพ๊คท ,)
Bound by her boredom, her pride to protect.
(บาวนฺดฺ บาย เฮอ โบดัม , เฮอ ไพรด์ ทู โพรเท๊คท)
Countless visions of the other she’d reflect
(เคานทเล็ซ ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ดิ อ๊อเธ่อร์ ชี รีเฟล็คท)
As a crutch for her scenes and her society.
(แอส ซา ครัช ฟอร์ เฮอ ซีน แซน เฮอ โซไซ๊ที่)

Myself, for what I did, I cannot be excused,
(ไมเซลฟ , ฟอร์ ว๊อท ไอ ดิด , ไอ แคนน็อท บี เอ็กซคิ้วส ,)
The changes I was going through can’t even be used,
(เดอะ เช้งจํ ซาย วอส โกอิ้ง ทรู แค็นท อี๊เฝ่น บี ยู๊ส ,)
For the lies that I told her in hopes not to lose
(ฟอร์ เดอะ ไล แดท ไอ โทลด เฮอ อิน โฮพ น็อท ทู ลู้ส)
The could-be dream-lover of my lifetime.
(เดอะ เคิด บี ดรีม ลัฝเออะ อ็อฝ มาย ไลฟ์ไทม์)

With unknown consciousness, I possessed in my grip
(วิธ อันโนน คอนฌัซเน็ซ , ไอ โพเซสส อิน มาย กริพ)
A magnificent mantelpiece, though its heart being chipped,
(อะ แม็กนีฟอิเซ็นท mantelpiece , โธ อิทซ ฮาร์ท บีอิง chipped ,)
Noticing not that I’d already slipped
(โน๊ดทูซิง น็อท แดท อาย ออลเร๊ดี้ สลิป)
To a sin of love’s false security.
(ทู อะ ซิน อ็อฝ ลัฝ ฟอลซ ซิคยูริทิ)

From silhouetted anger to manufactured peace,
(ฟรอม ซิลุเอท แอ๊งเก้อร ทู แมนูแฟ๊คเจ่อร์ พี๊ซ ,)
Answers of emptiness, voice vacancies,
(แอ๊นเซ่อร อ็อฝ เอมทิเน็ซ , ว๊อยซ์ vacancies ,)
Till the tombstones of damage read me no questions but, ” Please,
(ทิลล์ เดอะ tombstones อ็อฝ แด๊เหมจ รี๊ด มี โน เคว๊สชั่น บั๊ท , ” พลีซ ,)
What’s wrong and what’s exactly the matter? ”
(ว๊อท รอง แอนด์ ว๊อท เอ็กแสคทลิ เดอะ แม๊ทเท่อร์ “)

And so it did happen like it could have been foreseen,
(แอนด์ โซ อิท ดิด แฮ๊พเพ่น ไล๊ค อิท เคิด แฮ็ฝ บีน โฟซีน ,)
The timeless explosion of fantasy’s dream.
(เดอะ ไทมเล็ซ เอ็คซพโลฉัน อ็อฝ แฟนทะซิ ดรีม)
At the peak of the night, the king and the queen
(แอ็ท เดอะ พี๊ค อ็อฝ เดอะ ไน๊ท , เดอะ คิง แอนด์ เดอะ ควีน)
Tumbled all down into pieces.
(ทัมเบิล ออล เดาน อิ๊นทู พี๊ซ)

” The tragic figure! ” her sister did shout,
(” เดอะ ทแรจอิค ฟิ๊กเก้อร ! ” เฮอ ซิ๊สเท่อร์ ดิด เช๊าท ,)
” Leave her alone, God damn you, get out! ”
(” ลี๊ฝ เฮอ อะโลน , ก๊อด แดมนํ ยู , เก็ท เอ๊าท ! “)
And I in my armor, turning about
(แอนด์ ดาย อิน มาย อาเมอะ , เทินนิง อะเบ๊าท)
And nailing her to the ruins of her pettiness.
(แอนด์ เนลอิง เฮอ ทู เดอะ รูอิน อ็อฝ เฮอ เพททิเน็ซ)

Beneath a bare light bulb the plaster did pound
(บีนี๊ทร อะ แบร์ ไล๊ท บั้ลบํ เดอะ พลาซเทอะ ดิด เพานด)
Her sister and I in a screaming battleground.
(เฮอ ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ ดาย อิน อะ ซครีมอิง battleground)
And she in between, the victim of sound,
(แอนด์ ชี อิน บีทะวีน , เดอะ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ ซาวน์ด ,)
Soon shattered as a child ‘neath her shadows.
(ซูน แฌทเทอะ แอส ซา ชายลํดํ นี๊ต เฮอ แฌดโอ)

All is gone, all is gone, admit it, take flight.
(ออล อีส กอน , ออล อีส กอน , แอ๊ดมิท ดิธ , เท้ค ฟไลท)
I gagged twice, doubled, tears blinding my sight.
(ไอ gagged ทไวซ , ดั๊บเบิ้ล , เทียร์ บลายดิง มาย ไซ๊ท)
My mind it was mangled, I ran into the night
(มาย ไมนด์ ดิท วอส เมนจิ , ไอ แร็น อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท)
Leaving all of love’s ashes behind me.
(ลีฝอิงส ออล อ็อฝ ลัฝ แอสเชรด บีฮายน์ มี)

The wind knocks my window, the room it is wet.
(เดอะ วินด น๊อค มาย วิ๊นโด้ว , เดอะ รูม อิท อีส เว๊ท)
The words to say I’m sorry, I haven’t found yet.
(เดอะ เวิร์ด ทู เซย์ แอม ซ๊อรี่ , ไอ แฮฟเวน เฟานด เย๊ท)
I think of her often and hope whoever she’s met
(ไอ ทริ๊งค อ็อฝ เฮอ อ๊อฟเฟ่น แอนด์ โฮพ ฮูเอฝเออะ ชี เม็ท)
Will be fully aware of how precious she is.
(วิล บี ฟูลลิ อะแวร์ อ็อฝ ฮาว พรีเชี๊ยส ชี อีส)

Ah, my friends from the prison, they ask unto me,
(อา , มาย เฟรน ฟรอม เดอะ พริ๊ซั่น , เด อาสคฺ อันทู มี ,)
” How good, how good does it feel to be free? ”
(” ฮาว กู๊ด , ฮาว กู๊ด โด ซิท ฟีล ทู บี ฟรี “)
And I answer them most mysteriously,
(แอนด์ ดาย แอ๊นเซ่อร เด็ม โมซท มิซเทียเรียซลิ ,)
” Are birds free from the chains of the skyway? ”
(” อาร์ เบิร์ด ฟรี ฟรอม เดอะ เชน อ็อฝ เดอะ สคายเวย์ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ballad in Plain D คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น