เนื้อเพลง Every Heartbeat คำอ่านไทย Amy Grant

Hear me speak what’s on my mind
( เฮียร มี สพี๊ค ว๊อท ออน มาย ไมนด์)
Let me give this testimony
(เล็ท มี กี๊ฝ ดิส เทซทิโมนิ)
Reaffirm that you will find
(Reaffirm แดท ยู วิล ไฟนด์)
That you are my one and only.
(แดท ยู อาร์ มาย วัน แอนด์ โอ๊นลี่)

No exception to this rule
(โน เอ็คเซพฌัน ทู ดิส รูล)
I’m simple but I’m no fool
(แอม ซิ๊มเพิ่ล บั๊ท แอม โน ฟูล)
I’ve got a witness happy to say
(แอฝ ก็อท ดา วิทเหนส แฮ๊พพี่ ทู เซย์)
Every hour, every day.
(เอ๊เฝอร์รี่ เอาเอ้อร์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)

Every heartbeat bears your name
(เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท แบร์ ยุร เนม)
Loud and clear they stake my claim
(เลาด แอนด์ เคลียร์ เด สเท๊ค มาย เคลม)
My red blood runs true blue
(มาย เร้ด บลัด รัน ทรู บลู)
And every heartbeat belongs to you.
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท บีลอง ทู ยู)

Classic case of boy meets girl
(คแลซซิแค็ล เค๊ส อ็อฝ บอย มี๊ท เกิร์ล)
Moving in the same direction
(มูฝอิง อิน เดอะ เซม ดิเรคฌัน)
You’re not asking for the world
(ยัวร์ น็อท อาคกิ้ง ฟอร์ เดอะ เวิลด)
I’m not asking for perfection.
(แอม น็อท อาคกิ้ง ฟอร์ เพอะเฟคฌัน)

Just a love that’s well designed
(จั๊สท ดา ลัฝ แด้ท เวลล ดีไซนํ)
For passing the test of time
(ฟอร์ พาซซิง เดอะ เทสท์ อ็อฝ ไทม์)
I’m here to tell you
(แอม เฮียร ทู เทลล ยู)
I’m here to stay
(แอม เฮียร ทู สเทย์)
Every hour, every day.
(เอ๊เฝอร์รี่ เอาเอ้อร์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)

Every heartbeat bears your name
(เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท แบร์ ยุร เนม)
Loud and clear they stake my claim
(เลาด แอนด์ เคลียร์ เด สเท๊ค มาย เคลม)
Ask anyone and they’ll tell you it’s true
(อาสคฺ เอนอิวัน แอนด์ เด๊ว เทลล ยู อิทซ ทรู)
Every heartbeat belongs to you.
(เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท บีลอง ทู ยู)

Every heartbeat bears your name
(เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท แบร์ ยุร เนม)
Loud and clear they stake my claim, yeah
(เลาด แอนด์ เคลียร์ เด สเท๊ค มาย เคลม , เย่)
My red blood runs true blue
(มาย เร้ด บลัด รัน ทรู บลู)
And every heartbeat belongs to you.
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท บีลอง ทู ยู)

Oh, oh, oh, oh.
(โอ , โอ , โอ , โอ)
Yeah sure maybe I’m on the edge
(เย่ ชัวร์ เมบี แอม ออน ดิ เอจ)
But I love you baby and like I said
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู เบ๊บี้ แอนด์ ไล๊ค ไก เซ็ด)
I’m here to tell you
(แอม เฮียร ทู เทลล ยู)
I’m here to stay
(แอม เฮียร ทู สเทย์)
Every hour, every day.
(เอ๊เฝอร์รี่ เอาเอ้อร์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)

Every heartbeat bears your name
(เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท แบร์ ยุร เนม)
Loud and clear they stake my claim
(เลาด แอนด์ เคลียร์ เด สเท๊ค มาย เคลม)
Ask anyone and they’ll tell you it’s true
(อาสคฺ เอนอิวัน แอนด์ เด๊ว เทลล ยู อิทซ ทรู)
Every heartbeat belongs to you.
(เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท บีลอง ทู ยู)

Every heartbeat bears your name [every]
(เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท แบร์ ยุร เนม [ เอ๊เฝอร์รี่ ])
Loud and clear they stake my claim, yeah
(เลาด แอนด์ เคลียร์ เด สเท๊ค มาย เคลม , เย่)
My red blood runs true blue
(มาย เร้ด บลัด รัน ทรู บลู)
And every heartbeat belongs to you.
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท บีลอง ทู ยู)

Every heartbeat bears your name [every]
(เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท แบร์ ยุร เนม [ เอ๊เฝอร์รี่ ])
Loud and clear they stake my claim, yeah
(เลาด แอนด์ เคลียร์ เด สเท๊ค มาย เคลม , เย่)
[every heartbeat]
([ เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท ])
And every heartbeat belongs to you.
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท บีลอง ทู ยู)

Every heartbeat bears your name
(เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท แบร์ ยุร เนม)
Loud and clear they stake my claim
(เลาด แอนด์ เคลียร์ เด สเท๊ค มาย เคลม)
Ask anyone and they’ll tell you it’s true
(อาสคฺ เอนอิวัน แอนด์ เด๊ว เทลล ยู อิทซ ทรู)
Every heartbeat belongs to you.
(เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทบีท บีลอง ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Every Heartbeat คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น