เนื้อเพลง Mr. Smith คำอ่านไทย LL Cool J

Intro:
( อินโทร :)

Uh Mr. Smith, Mr Smith, Mr Smith
(อา มีซเทอะ ซมิธ , มีซเทอะ ซมิธ , มีซเทอะ ซมิธ)
Uh Mr Smith, it’s the bomb y’knowhutI’msayin? Mr Smith
(อา มีซเทอะ ซมิธ , อิทซ เดอะ บอมบฺ yknowhutImsayin มีซเทอะ ซมิธ)
Mr Smith, word up kid, yeah Mr Smith, check it out
(มีซเทอะ ซมิธ , เวิร์ด อั๊พ คิด , เย่ มีซเทอะ ซมิธ , เช็ค อิท เอ๊าท)

Verse 1:
(เฝิซ 1 :)

I’m goin to the top leavin smoke in my trail
(แอม โกอิน ทู เดอะ ท๊อพ เลวิน สโม๊ค อิน มาย ทเรล)
B*tch ass gangstas put that ass on sale
(บี *tch อาซ แก๊งซดา พุท แดท อาซ ออน เซล)
And even if I’m twice as expensive as the rest
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ แอม ทไวซ แอส เอ็คซเพนซิฝ แอส เดอะ เรสท)
when I go for dolo you ain’t checkin for nuttin less
(เว็น นาย โก ฟอร์ dolo ยู เอน เชคกิน ฟอร์ นัทดิน เลซ)
My strategy is splittin brain cavity’s
(มาย ซทแรทอิจิ อีส splittin เบรน แค๊ฝิที่)
It’s ya majesty bringin you a tragedy
(อิทซ ยา ม๊าเจ๊สที่ บริงอิน ยู อะ ทร๊าจิดี้)
Yeah, on the butcher block slice her like a ox
(เย่ , ออน เดอะ บูชเออะ บล๊อค สไล๊ซ เฮอ ไล๊ค เก อ็อคซ)
When it’s time to get down, n*gga I jam like a Glock
(เว็น อิทซ ไทม์ ทู เก็ท เดาน , เอ็น *gga ไอ แจม ไล๊ค เก คล็อก)
I bust thru all types of red tape and sue papes
(ไอ บัซท ธรู ออล ไท๊พ อ็อฝ เร้ด เท๊พ แอนด์ ซู papes)
N*ggas come old but they always wanna infiltrate
(เอ็น *ggas คัม โอลด์ บั๊ท เด ออลเว วอนนา อินฟีลทเรท)
I’m cuttin snakes thru the belly witta icepick
(แอม คัทดิน สเน๊ค ธรู เดอะ เบลลิ witta icepick)
and scoopin hotties, a strong aisle of flip trips
(แอนด์ scoopin ฮอทดี , อะ สทรอง ไอล อ็อฝ ฟลิพ ทริ๊พ)
It’s the rebirth of murkin n*ggas once again
(อิทซ เดอะ รีเบิธ อ็อฝ murkin เอ็น *ggas วั๊นซ อะเกน)
I drain with ink and put your blood in my pen
(ไอ ดเรน วิธ อิ๊งค แอนด์ พุท ยุร บลัด อิน มาย เพ็น)
I’m breakin ribs til somethin gives
(แอม เบรกกิ้น ริบ ทิล ซัมติน กี๊ฝ)
A n*gga got to live and Mr Smith is power god, kid
(อะ เอ็น *gga ก็อท ทู ไล้ฝ แอนด์ มีซเทอะ ซมิธ อีส พ๊าวเว่อร์ ก๊อด , คิด)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Mr Smith you got the sh*t sewed up
(มีซเทอะ ซมิธ ยู ก็อท เดอะ ฌะ *ที โซ อั๊พ)
Work ya thang baby, show em how to blow up
(เวิ๊ร์ค ยา เตง เบ๊บี้ , โชว์ เอ็ม ฮาว ทู โบลว์ อั๊พ)
*repeat x3*
(*รีพี๊ท x3*)

Verse 2:
(เฝิซ 2 :)

What? You wanna do what? You lack the vitality
(ว๊อท ยู วอนนา ดู ว๊อท ยู แล๊ค เดอะ ไฝแทลอิทิ)
originality, so face reality
(originality , โซ เฟซ ริแอลอิทิ)
I’m on some ole wild sh*t, ya n*ggas can’t get wit
(แอม ออน ซัม โอเล ไวลด์ ฌะ *ที , ยา เอ็น *ggas แค็นท เก็ท วิท)
Matter of fact, mornin yawn and s*ck a d*ck
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , มอร์นิน ยอน แอนด์ เอส *ck กา d*ck)
Nah hold up, the f*ck is goin on?
(นาห์ โฮลด์ อั๊พ , เดอะ เอฟ *ck อีส โกอิน ออน)
All these cartoon character MC’s gettin airborne
(ออล ฑิส คาทูน แค๊ร์แรคเท่อร์ เมซีสฺ เกดดิน airborne)
Takin off like a hot air balloon
(ทอคกิ่น ออฟฟ ไล๊ค เก ฮอท แอร์ แบ็ลลูน)
Goin up up up, oh no kaboom
(โกอิน อั๊พ อั๊พ อั๊พ , โอ โน kaboom)
Bring your heroes down to ground zero
(บริง ยุร อีโร เดาน ทู กราวนด์ ซี๊โร่)
Shotty grippin ya grill like Pesci and DeNiro
(ชอดี้ กริบปิน ยา กริลล์ ไล๊ค Pesci แอนด์ DeNiro)
I’m on some [BLANK] sh*t, throats is gettin sh*t
(แอม ออน ซัม [ แบล๊งค ] ฌะ *ที , โธร๊ท ซิส เกดดิน ฌะ *ที)
Scoopedin New Jacks and kick em in the *?fire bit?*
(Scoopedin นิว แจ็ค แซน คิ๊ค เอ็ม อิน เดอะ * ไฟเออะร บิท *)
Tell them ole Jap n*ggas they need to go and stick it
(เทลล เด็ม โอเล แจ็พ เอ็น *ggas เด นี๊ด ทู โก แอนด์ สทิ๊ค อิท)
cos when it comes to this rap sh*t I’m mad wicked
(คอซ เว็น หนิด คัม ทู ดิส แร็พ ฌะ *ที แอม แม้ด วิค)
The grand sire bringin flavour to the whole game
(เดอะ แกรนด์ ไซร บริงอิน ฟเลเฝอะ ทู เดอะ โฮล เกม)
Mr Smith is my motherf*ckin name
(มีซเทอะ ซมิธ อีส มาย motherf*ckin เนม)

Chorus
(ค๊อรัส)

To the bridge
(ทู เดอะ บริดจ)

Bridge:
(บริดจ :)

Mr Smith [I was a mack since birth]
(มีซเทอะ ซมิธ [ ไอ วอส ซา แมกคฺ ซิ๊นซ เบริ๊ท ])
Talkin bout Mr Smith [I invented the taadow!] Uh
(ทอคกิ่น เบาท มีซเทอะ ซมิธ [ ไอ อินเฝ๊นท เดอะ taadow ! ] อา)
Talkin bout Mr Smith
(ทอคกิ่น เบาท มีซเทอะ ซมิธ)
Talkin bout Mr Smith
(ทอคกิ่น เบาท มีซเทอะ ซมิธ)
Talkin bout
(ทอคกิ่น เบาท)

Verse 3:
(เฝิซ 3 :)

Time’s up, your rhyme’s up, mix the lines up
(ไทม์ อั๊พ , ยุร ไรม อั๊พ , มิกซ์ เดอะ ไลน์ อั๊พ)
I’m about to blow the spot up with that divine touch
(แอม อะเบ๊าท ทู โบลว์ เดอะ สพอท อั๊พ วิธ แดท ดิไฝน ทั๊ช)
I got the magnetic energetic lyrical calasthetic
(ไอ ก็อท เดอะ แมกเนทอิค เอเนอะเจทอิค ลีริแค็ล calasthetic)
Ya better call a medic cos ya look pathetic
(ยา เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ อะ เมดอิค คอซ ยา ลุ๊ค พะเธทอิค)
Guan boy it’s the champion Mr Smith
(Guan บอย อิทซ เดอะ แชมเพียน มีซเทอะ ซมิธ)
Your n*ggas couldn’t raise up with a forklift
(ยุร เอ็น *ggas คูดซึ่น เร้ส อั๊พ วิธ อะ forklift)
Cocked the hammer, peep out the grammar
(ค๊อค เดอะ แฮ๊มเมอร์ , พีพ เอ๊าท เดอะ กแรมเมอะ)
It’s hard like Bacardi and hot like a house party
(อิทซ ฮาร์ด ไล๊ค เบคาดี แอนด์ ฮอท ไล๊ค เก เฮ้าส พ๊าร์ที่)
All your so-called flavour n*ggas is deaded
(ออล ยุร โซ คอลลํ ฟเลเฝอะ เอ็น *ggas ซิส เด้ด)
Your next step is where ya headed so don’t forget it
(ยุร เน๊กซท สเท็พ อีส แวร์ ยา เฮด โซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ดิธ)
Your rhymes is beat, your steelo’s scarred to scrape
(ยุร ไรม ซิส บีท , ยุร สตรีโร สเกลี่ ทู ซคเรพ)
When you scream you sound muddy like a bled teeth
(เว็น ยู สครีม ยู ซาวน์ด มัดดิ ไล๊ค เก บเล็ด ทีท)
I get’cha open like f-lay, ‘tack you when I spray
(ไอ แกทชา โอ๊เพ่น ไล๊ค เอฟ เลย์ , แท็ค ยู เว็น นาย สเพรย์)
Lethal compositions around your way
(ลี๊ธอล คอมโพะสีฌอัน อะราวนฺดฺ ยุร เวย์)
I’m the maniacal murderous Mr James Smith
(แอม เดอะ มะไนอะแค็ล เมอเดอะรัซ มีซเทอะ เจม ซมิธ)
Rippin ya ass out the frame with my verbal gift
(ริพปิน ยา อาซ เอ๊าท เดอะ เฟรม วิธ มาย เฝอแบ็ล กิฟท)

Chorus to fade
(ค๊อรัส ทู เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Smith คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น