เนื้อเพลง It Don’t Mean a Thing (if It Ain’t Got That Swing) คำอ่านไทย Eva Cassidy

It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing
( อิท ด้อนท์ มีน อะ ทริง , อิ๊ฟ อิท เอน ก็อท แดท สวิง)
Doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah
(ดู อา , ดู อา , ดู อา , ดู อา , ดู อา)
It don’t mean a thing if it ain’t got that swing
(อิท ด้อนท์ มีน อะ ทริง อิ๊ฟ อิท เอน ก็อท แดท สวิง)
Doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah
(ดู อา , ดู อา , ดู อา , ดู อา , ดู อา)
Makes no difference
(เม้ค โน ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
If it’s cool or hot
(อิ๊ฟ อิทซ คูล ออ ฮอท)
Cause you just got to give that rhythm
(ค๊อส ยู จั๊สท ก็อท ทู กี๊ฝ แดท ริธึ่ม)
Everything you’ve got
(เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ ก็อท)

Well it makes no difference
(เวลล อิท เม้ค โน ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
If it’s cool or hot
(อิ๊ฟ อิทซ คูล ออ ฮอท)
Cause you just got to give that rhythm
(ค๊อส ยู จั๊สท ก็อท ทู กี๊ฝ แดท ริธึ่ม)
Everything you’ve got
(เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ ก็อท)
It don’t mean a thing if it ain’t got that swing
(อิท ด้อนท์ มีน อะ ทริง อิ๊ฟ อิท เอน ก็อท แดท สวิง)
Doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah
(ดู อา , ดู อา , ดู อา , ดู อา , ดู อา)
Doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah
(ดู อา , ดู อา , ดู อา , ดู อา , ดู อา)
Doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah
(ดู อา , ดู อา , ดู อา , ดู อา , ดู อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Don’t Mean a Thing (if It Ain’t Got That Swing) คำอ่านไทย Eva Cassidy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น