เนื้อเพลง Stop It Girl คำอ่านไทย New Kids on The Block

Stop it! Stop it, Girl!
( สท๊อพ อิท ! สท๊อพ อิท , เกิร์ล !)
Stop it! Stop it, Girl!
(สท๊อพ อิท ! สท๊อพ อิท , เกิร์ล !)

I said stop it, girl. Look what you’re doing to me
(ไอ เซ็ด สท๊อพ อิท , เกิร์ล ลุ๊ค ว๊อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)
It’s just not right. Can’t you see?
(อิทซ จั๊สท น็อท ไร๊ท แค็นท ยู ซี)
This ain’t the way it’s supposed to be,
(ดิส เอน เดอะ เวย์ อิทซ ซั๊พโพ้ส ทู บี ,)
I should be lovin’ you and you lovin’ me
(ไอ เชิด บี ลัฝวิน ยู แอนด์ ยู ลัฝวิน มี)

[mechanical voice] Stop Girl, before he breaks your heart
([ มิแคนอิแค็ล ว๊อยซ์ ] สท๊อพ เกิร์ล , บีฟอร์ ฮี เบร๊ค ยุร ฮาร์ท)

Stop girl, before he breaks your heart
(สท๊อพ เกิร์ล , บีฟอร์ ฮี เบร๊ค ยุร ฮาร์ท)
I’m the one who loves you, right from the start
(แอม ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู , ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
Stop girl, don’t let him bring you down
(สท๊อพ เกิร์ล , ด้อนท์ เล็ท ฮิม บริง ยู เดาน)
I’m the one who loves you and I’ll be around
(แอม ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู แอนด์ อิลล บี อะราวนฺดฺ)

He could never love you like I love you, girl
(ฮี เคิด เน๊เฝ่อร์ ลัฝ ยู ไล๊ค ไก ลัฝ ยู , เกิร์ล)
He could never say the things, like I need you in my world
(ฮี เคิด เน๊เฝ่อร์ เซย์ เดอะ ทริง , ไล๊ค ไก นี๊ด ยู อิน มาย เวิลด)
Girl, I really love you, but you won’t give me your time
(เกิร์ล , ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู , บั๊ท ยู ว็อนท กี๊ฝ มี ยุร ไทม์)
You tell me that he loves you so and you can’t make up your mind
(ยู เทลล มี แดท ฮี ลัฝ ยู โซ แอนด์ ยู แค็นท เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์)

Girl, he’s not true
(เกิร์ล , อีส น็อท ทรู)
Now I know there’s lovin’ for you
(นาว ไอ โนว์ แดร์ ลัฝวิน ฟอร์ ยู)
It’s all not true
(อิทซ ซอร์ น็อท ทรู)
It’s not true, baby
(อิทซ น็อท ทรู , เบ๊บี้)
OOOOOOOH
(อู้)

Chorus
(ค๊อรัส)

I guess I’m gonna love you for my whole life long
(ไอ เกสส แอม กอนนะ ลัฝ ยู ฟอร์ มาย โฮล ไล๊ฟ ลอง)
Girl, he’s not the one for you, I can tell you nothing wrong
(เกิร์ล , อีส น็อท ดิ วัน ฟอร์ ยู , ไอ แคน เทลล ยู นัธอิง รอง)
Tell me that you love me, let me take you by the hand
(เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี , เล็ท มี เท้ค ยู บาย เดอะ แฮนด์)
Girl, my love is oh so true, try and understand
(เกิร์ล , มาย ลัฝ อีส โอ โซ ทรู , ธราย แอนด์ อั๊นเด้อรสแทนด)

Girl, it’s so true
(เกิร์ล , อิทซ โซ ทรู)
All of my lovin’ for you
(ออล อ็อฝ มาย ลัฝวิน ฟอร์ ยู)
It’s all so true
(อิทซ ซอร์ โซ ทรู)
So true, Baby
(โซ ทรู , เบ๊บี้)
OOOOOOOH
(อู้)

Stop it, Girl!
(สท๊อพ อิท , เกิร์ล !)
Stop it, Girl
(สท๊อพ อิท , เกิร์ล)
[Electric guitar bridge]
([ อิเล๊คทริค กิทา บริดจ ])

Stop Girl, before he breaks your heart
(สท๊อพ เกิร์ล , บีฟอร์ ฮี เบร๊ค ยุร ฮาร์ท)
[Don’t let him break your heart]
([ ด้อนท์ เล็ท ฮิม เบร๊ค ยุร ฮาร์ท ])
I’m the one that loves you, right from the start
(แอม ดิ วัน แดท ลัฝ ยู , ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
[Right from the start]
([ ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท ])
Stop Girl, don’t let him bring you down
(สท๊อพ เกิร์ล , ด้อนท์ เล็ท ฮิม บริง ยู เดาน)
[don’t let him bring you down]
([ ด้อนท์ เล็ท ฮิม บริง ยู เดาน ])
I’m the one that needs you and I’ll be around
(แอม ดิ วัน แดท นี๊ด ยู แอนด์ อิลล บี อะราวนฺดฺ)
[I’ll be around]
([ อิลล บี อะราวนฺดฺ ])
Stop it Girl, before he breaks your heart
(สท๊อพ อิท เกิร์ล , บีฟอร์ ฮี เบร๊ค ยุร ฮาร์ท)
[Oh Baby]
([ โอ เบ๊บี้ ])

Don’t let him
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม)
Don’t let him
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม)
Don’t let him
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม)
Bring you down
(บริง ยู เดาน)

repeat chorus to fade out
(รีพี๊ท ค๊อรัส ทู เฟด เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop It Girl คำอ่านไทย New Kids on The Block

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น