เนื้อเพลง I Shall Be Free คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Well, I took me a woman late last night,
(เวลล , ไอ ทุค มี อะ วู๊แม่น เหลท ล๊าสท ไน๊ท ,)
I’s three-fourths drunk, she looked uptight.
(อีส ทรี โฟธ ดรั๊งค , ชี ลุ๊ค อัพทาย)
She took off her wheel, took off her bell,
(ชี ทุค ออฟฟ เฮอ วีล , ทุค ออฟฟ เฮอ เบลล์ ,)
Took off her wig, said, ” How do I smell? ”
(ทุค ออฟฟ เฮอ วิก , เซ็ด , ” ฮาว ดู ไอ สเมลล์ “)
I hot-footed it . . . bare-naked . . .
(ไอ ฮอท ฟุ้ท ดิท แบร์ เน๊คเค่ด)
Out the window!
(เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว !)

Well, sometimes I might get drunk,
(เวลล , ซัมไทม์ ซาย ไมท เก็ท ดรั๊งค ,)
Walk like a duck and stomp like a skunk.
(ว๊อล์ค ไล๊ค เก ดั๊ค แอนด์ สตอมพฺ ไล๊ค เก ซคังค)
Don’t hurt me none, don’t hurt my pride
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี นัน , ด้อนท์ เฮิร์ท มาย ไพรด์)
‘Cause I got my little lady right by my side.
(ค๊อส ไอ ก็อท มาย ลิ๊ทเทิ่ล เล๊ดี้ ไร๊ท บาย มาย ไซด์)
[Right there
([ ไร๊ท แดร์)
Proud as can be]
(พเราด แอส แคน บี ])

I’s out there paintin’ on the old woodshed
(อีส เอ๊าท แดร์ เพลนดิน ออน ดิ โอลด์ woodshed)
When a can a black paint it fell on my head.
(เว็น อะ แคน อะ แบล๊ค เพ้นท ดิธ เฟ็ล ออน มาย เฮด)
I went down to scrub and rub
(ไอ เว็นท เดาน ทู ซครับ แอนด์ รับ)
But I had to sit in back of the tub.
(บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู ซิท อิน แบ็ค อ็อฝ เดอะ ทับ)
[Cost a quarter
([ คอสทํ ดา คว๊อร์เท่อร)
And I had to get out quick . . .
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ทู เก็ท เอ๊าท ควิค)
Someone wanted to come in and take a sauna]
(ซัมวัน ว้อนท ทู คัม อิน แอนด์ เท้ค เก ซาวน่า ])

Well, my telephone rang it would not stop,
(เวลล , มาย เท๊ลเลโฟน แร็ง อิท เวิด น็อท สท๊อพ ,)
It’s President Kennedy callin’ me up.
(อิทซ เพร๊สซิเด้นท เคนนีดี คอลลิน มี อั๊พ)
He said, ” My friend, Bob, what do we need to make the country grow? ”
(ฮี เซ็ด , ” มาย เฟรน , บ็อบ , ว๊อท ดู วี นี๊ด ทู เม้ค เดอะ คั๊นทรี่ โกรว์ “)
I said, ” My friend, John, Brigitte Bardot,
(ไอ เซ็ด , ” มาย เฟรน , จอน , Brigitte บาร์ดอท ,)
Anita Ekberg, Sophia Loren. ”
(อานี๊ดดา Ekberg , Sophia Loren “)
[Put ’em all in the same room with Ernest Borgnine!]
([ พุท เอ็ม ออล อิน เดอะ เซม รูม วิธ Ernest Borgnine ! ])

Well, I got a woman sleeps on a cot,
(เวลล , ไอ ก็อท ดา วู๊แม่น สลี๊พ ออน อะ ค็อท ,)
She yells and hollers and squeals a lot.
(ชี เยลล แซน ฮอลเลอะ แซน ซควีล ซา ล็อท)
Licks my face and tickles my ear,
(ลิค มาย เฟซ แอนด์ ทิกเคิล มาย เอียร ,)
Bends me over and buys me beer.
(เบ็นด มี โอ๊เฝ่อร แอนด์ บาย มี เบีย)
[She’s a honeymooner
([ ชี ซา ฮันอิมูเนอะ)
A June crooner
(อะ จูน crooner)
A spoon feeder
(อะ สพูน ฟีดเออะ)
And a natural leader]
(แอนด์ อะ แนชแร็ล ลีดเออะ ])

Oh, there ain’t no use in me workin’ so heavy,
(โอ , แดร์ เอน โน ยู๊ส อิน มี เวิคกิน โซ เฮ๊ฝฝี่ ,)
I got a woman who works on the levee.
(ไอ ก็อท ดา วู๊แม่น ฮู เวิ๊ร์ค ออน เดอะ เลฝอิ)
Pumping that water up to her neck,
(พัมปิง แดท ว๊อเท่อร อั๊พ ทู เฮอ เน็ค ,)
Every week she sends me a monthly check.
(เอ๊เฝอร์รี่ วี๊ค ชี เซ็นด มี อะ มั๊นธลี่ เช็ค)
[She’s a humdinger
([ ชี ซา humdinger)
Folk singer
(โฟล้ค ซีงเออะ)
Dead ringer
(เด้ด ringer)
For a thing-a-muh jigger]
(ฟอร์ รา ทริง อะ muh จีกเกอะ ])

Late one day in the middle of the week,
(เหลท วัน เดย์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ วี๊ค ,)
Eyes were closed I was half asleep.
(อาย เวอ โคลส ดาย วอส ฮาล์ฟ อะสลี๊พ)
I chased me a woman up the hill,
(ไอ เชส มี อะ วู๊แม่น อั๊พ เดอะ ฮิลล์ ,)
Right in the middle of an air raid drill.
(ไร๊ท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ แอน แอร์ เรด ดริลล์)
It was Little Bo Peep!
(อิท วอส ลิ๊ทเทิ่ล โบ พีพ !)
[I jumped a fallout shelter
([ ไอ จั๊มพ อะ ฟอร์เร้า เช๊ลเท่อร์)
I jumped a bean stalk
(ไอ จั๊มพ อะ บีน ซทอค)
I jumped a ferris wheel]
(ไอ จั๊มพ อะ เฟริ วีล ])

Now, the man on the stand he wants my vote,
(นาว , เดอะ แมน ออน เดอะ สแทนด์ ฮี ว้อนท มาย โฝท ,)
He’s a-runnin’ for office on the ballot note.
(อีส ซา รูนนิน ฟอร์ อ๊อฟฟิซ ออน เดอะ แบลลัท โน๊ท)
He’s out there preachin’ in front of the steeple,
(อีส เอ๊าท แดร์ พีรีชิน อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ steeple ,)
Tellin’ me he loves all kinds-a people.
(เทลลิน มี ฮี ลัฝ ซอร์ ไคนด์ ซา พี๊เพิ่ล)
[He’s eatin’ bagels
([ อีส อีดิน เบเกอร์)
He’s eatin’ pizza
(อีส อีดิน พีสสะ)
He’s eatin’ chitlins
(อีส อีดิน ชีทลินส)
He’s eatin’ bullsh*t!]
(อีส อีดิน bullsh*ที ! ])

Oh, set me down on a television floor,
(โอ , เซ็ท มี เดาน ออน อะ เทเลฝิ๊ชั่น ฟลอร์ ,)
I’ll flip the channel to number four.
(อิลล ฟลิพ เดอะ แช๊นเนล ทู นั๊มเบ้อร์ โฟ)
Out of the shower comes a grown-up man
(เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เช๊าเว่อร์ คัม ซา กโรน อั๊พ แมน)
With a bottle of hair oil in his hand.
(วิธ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ แฮร์ ออยล์ อิน ฮิส แฮนด์)
[It’s that greasy kid stuff.
([ อิทซ แดท กรีซอิ คิด สทั๊ฟฟ)
What I want to know, Mr. Football Man, is
(ว๊อท ไอ ว้อนท ทู โนว์ , มีซเทอะ ฟุทบอล แมน , อีส)
What do you do about Willy Mays and Yul Brynner,
(ว๊อท ดู ยู ดู อะเบ๊าท วิวลี เมย์ แซน Yul Brynner ,)
Charles de Gaulle
(ชาเรวซฺ ดี กอร์)
And Robert Louis Stevenson?]
(แอนด์ รอบเอิท ลุอี Stevenson ])

Well, the funniest woman I ever seen
(เวลล , เดอะ funniest วู๊แม่น นาย เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
Was the great-granddaughter of Mr. Clean.
(วอส เดอะ เกรท แกรนดาเดอร์ อ็อฝ มีซเทอะ คลีน)
She takes about fifteen baths a day,
(ชี เท้ค อะเบ๊าท ฟีฟทีน บ๊าทร ซา เดย์ ,)
Wants me to grow a cigar on my face.
(ว้อนท มี ทู โกรว์ อะ ซิกา ออน มาย เฟซ)
[She’s a little bit heavy!]
([ ชี ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เฮ๊ฝฝี่ ! ])

Well, ask me why I’m drunk alla time,
(เวลล , อาสคฺ มี วาย แอม ดรั๊งค alla ไทม์ ,)
It levels my head and eases my mind.
(อิท เล๊เฝ่ล มาย เฮด แอนด์ อี๊ส มาย ไมนด์)
I just walk along and stroll and sing,
(ไอ จั๊สท ว๊อล์ค อะลอง แอนด์ ซทโรล แอนด์ ซิง ,)
I see better days and I do better things.
(ไอ ซี เบ๊ทเท่อร์ เดย์ แซน ดาย ดู เบ๊ทเท่อร์ ทริง)
[I catch dinosaurs
([ ไอ แค็ทช ได๊โนซอร์)
I make love to Elizabeth Taylor . . .
(ไอ เม้ค ลัฝ ทู อิลีสอะเบ็ธ เทเลอร์)
Catch hell from Richard Burton!]
(แค็ทช เฮ็ลล ฟรอม ริชราท Burton ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Shall Be Free คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น