เนื้อเพลง Y Mas Gan คำอ่านไทย Sinead O’Connor

Y mas gan ulaghize
( วาย มาซ gan ulaghize)
Let him be praised continually
(เล็ท ฮิม บี เพรส ค็อนทีนยัวลิ)
Khibil ahamlack, yim mas gan
(Khibil ahamlack , yim มาซ gan)
Glory to god, let him be praised
(กล๊อรี่ ทู ก๊อด , เล็ท ฮิม บี เพรส)

He will take us by the hand
(ฮี วิล เท้ค อัซ บาย เดอะ แฮนด์)
And lead us to the wonderland
(แอนด์ ลี๊ด อัซ ทู เดอะ วันเดอร์แลน)
If we can be good, we’ll be careful
(อิ๊ฟ วี แคน บี กู๊ด , เวลล บี แค๊ร์ฟูล)
And do the best we can
(แอนด์ ดู เดอะ เบ๊สท์ วี แคน)

Ulaghize y mas gan
(Ulaghize วาย มาซ gan)
Let him be praised continually
(เล็ท ฮิม บี เพรส ค็อนทีนยัวลิ)

He will take us by the hand
(ฮี วิล เท้ค อัซ บาย เดอะ แฮนด์)
And lead us to the wonderland
(แอนด์ ลี๊ด อัซ ทู เดอะ วันเดอร์แลน)
If we can be good, we’ll be careful
(อิ๊ฟ วี แคน บี กู๊ด , เวลล บี แค๊ร์ฟูล)
And do the best we can
(แอนด์ ดู เดอะ เบ๊สท์ วี แคน)

Y mas gan ulaghize
(วาย มาซ gan ulaghize)
Let him be praised continually
(เล็ท ฮิม บี เพรส ค็อนทีนยัวลิ)
Khibil ahamlack, yim mas gan
(Khibil ahamlack , yim มาซ gan)
Glory to god, let him be praised
(กล๊อรี่ ทู ก๊อด , เล็ท ฮิม บี เพรส)

He will take us by the hand
(ฮี วิล เท้ค อัซ บาย เดอะ แฮนด์)
And lead us to the wonderland
(แอนด์ ลี๊ด อัซ ทู เดอะ วันเดอร์แลน)
If we can be good, we’ll be careful
(อิ๊ฟ วี แคน บี กู๊ด , เวลล บี แค๊ร์ฟูล)
And do the best we can
(แอนด์ ดู เดอะ เบ๊สท์ วี แคน)

Ulaghize y mas gan
(Ulaghize วาย มาซ gan)
Let him be praised continually
(เล็ท ฮิม บี เพรส ค็อนทีนยัวลิ)
Ulaghize yim mas gan
(Ulaghize yim มาซ gan)
Let him be praised continually
(เล็ท ฮิม บี เพรส ค็อนทีนยัวลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Y Mas Gan คำอ่านไทย Sinead O’Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น