เนื้อเพลง I Will คำอ่านไทย Bravehearts

[Chorus-Wiz and Jungle]
( [ ค๊อรัส วินซฺ แอนด์ จั๊งเกิ้ล ])

Now when I pull out that thang
(นาว เว็น นาย พูลล เอ๊าท แดท เตง)
You know what I’ma do
(ยู โนว์ ว๊อท แอมอา ดู)
You’s a dead motha f*cka
(ยู ซา เด้ด ม้อดา เอฟ *cka)
Or when I catch you wit no dough
(ออ เว็น นาย แค็ทช ยู วิท โน โด)
Without ya whole crew
(วิธเอ๊าท ยา โฮล ครู)
You be walkin through the whole hood naked, 12 Gauge behind your ear
(ยู บี วอคกิน ทรู เดอะ โฮล ฮุด เน๊คเค่ด , 12 เกจ บีฮายน์ ยุร เอียร)
Your mere mortal life I take it
(ยุร เมียร์ ม๊อร์ท่อล ไล๊ฟ ไอ เท้ค อิท)
And you know that, I Will
(แอนด์ ยู โนว์ แดท , ไอ วิล)

[Verse 1- Wiz]
([ เฝิซ 1 วินซฺ ])

All my n*ggas is rude
(ออล มาย เอ็น *ggas ซิส รู๊ด)
All my n*ggas’ll shoot
(ออล มาย เอ็น *ggasll ชู๊ท)
Every thought with emotion
(เอ๊เฝอร์รี่ ธอท วิธ อีโม๊ชั่น)
All the generals will will proof
(ออล เดอะ เจ๊นเนอรัล วิล วิล พรู๊พ)
That we get at this paper
(แดท วี เก็ท แอ็ท ดิส เพ๊เพ่อร์)
Back smack these fools
(แบ็ค ซแม็ค ฑิส ฟูล)
Do whatever for the cheddar
(ดู ฮว็อทเอฝเออะ ฟอร์ เดอะ เชเดอร์)
Even clap that dude
(อี๊เฝ่น คแล็พ แดท ดยูด)
I’m even yellin’, ain’t no tellin
(แอม อี๊เฝ่น เยลลิน , เอน โน เทลลิน)
What my n*ggas’ll do
(ว๊อท มาย เอ็น *ggasll ดู)
When we start movin’ ill
(เว็น วี สท๊าร์ท มูฝวิน อิลล)
That’s when you know it ain’t cool
(แด้ท เว็น ยู โนว์ อิท เอน คูล)
It ain’t safe man
(อิท เอน เซฟ แมน)
This n*gga watchin’ my slang
(ดิส เอ็น *gga วันชิน มาย ซแล็ง)
That’s when he wanted to hang
(แด้ท เว็น ฮี ว้อนท ทู แฮง)
That’s when he pledged to my gang
(แด้ท เว็น ฮี พเล็จ ทู มาย แก๊ง)
But we don’t f*ck wit no badges
(บั๊ท วี ด้อนท์ เอฟ *ck วิท โน แบ็จ)
Unless they takin’ the blame
(อันเล๊ซ เด ทอคกิ่น เดอะ เบลม)
Of a 20 corpse masacare
(อ็อฝ อะ 20 คอพซ masacare)
And never sayin’ my name
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เซย์อิน มาย เนม)
Blastin’ ya
(แบลซจิน ยา)
Never doin’ a thang
(เน๊เฝ่อร์ โดย อะ เตง)
I never heard nothin, seen nothin
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เฮิด นอทติน , ซีน นอทติน)
Anyway
(เอนอิเว)
My Braveheart [?] will wet you
(มาย Braveheart [ ] วิล เว๊ท ยู)
Hit you forget you
(ฮิท ยู ฟอร์เก๊ท ยู)
Throw the cops off
(โธรว์ เดอะ ค็อพ ออฟฟ)
That n*gga Wiz is a boss
(แดท เอ็น *gga วินซฺ อีส ซา บอส)
I don’t respect you
(ไอ ด้อนท์ เรสเพ๊คท ยู)
Hit ’em up with AK’s
(ฮิท เอ็ม อั๊พ วิธ AKs)
Bet you never come back
(เบ๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค)
When I get you, n*gga
(เว็น นาย เก็ท ยู , เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Now when I pull out that thang
(นาว เว็น นาย พูลล เอ๊าท แดท เตง)
You know what I’ma do
(ยู โนว์ ว๊อท แอมอา ดู)
You’s a dead motha f*cka
(ยู ซา เด้ด ม้อดา เอฟ *cka)
Or when I catch you wit no dough
(ออ เว็น นาย แค็ทช ยู วิท โน โด)
Without ya whole crew
(วิธเอ๊าท ยา โฮล ครู)
You be walkin through the whole hood naked, 12 Gauge behind your ear
(ยู บี วอคกิน ทรู เดอะ โฮล ฮุด เน๊คเค่ด , 12 เกจ บีฮายน์ ยุร เอียร)
Your mere mortal life I take it
(ยุร เมียร์ ม๊อร์ท่อล ไล๊ฟ ไอ เท้ค อิท)
And you know that, I Will
(แอนด์ ยู โนว์ แดท , ไอ วิล)

[Verse 2-Jungle]
([ เฝิซ 2 จั๊งเกิ้ล ])

Anywhere you see me standin’
(เอนอิฮแว ยู ซี มี แสตนดิน)
I make it like my block
(ไอ เม้ค อิท ไล๊ค มาย บล๊อค)
Ya wanna call the cops
(ยา วอนนา คอลลํ เดอะ ค็อพ)
Cause my fo-five blocked
(ค๊อส มาย โฟ ไฟฝ บล๊อค)
I put you in the hospital
(ไอ พุท ยู อิน เดอะ ฮ๊อสพิท่อล)
Picture me poppin’ you
(พิ๊คเจ้อร์ มี พอพปิน ยู)
Standin’ over top of you
(แสตนดิน โอ๊เฝ่อร ท๊อพ อ็อฝ ยู)
Survival’s impossible
(เซอะไฝฝแอ็ล อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
A miracle
(อะ มิ๊ราเคิ่ล)
My bullets be tearin’ you
(มาย บัลเล่ บี เทียริน ยู)
Blood out ya bullet wounds
(บลัด เอ๊าท ยา บัลเล่ วูนด์)
Ya condition be critical
(ยา คอนดิ๊ชั่น บี คริ๊ทิคอล)
I’m invisible
(แอม อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
Bangin’ wit my gang
(แบงงิน วิท มาย แก๊ง)
My SK wit the scope
(มาย SK วิท เดอะ สโคพ)
Hit you long range
(ฮิท ยู ลอง เร๊นจ)
And I know,
(แอนด์ ดาย โนว์ ,)
You don’t wanna die
(ยู ด้อนท์ วอนนา ดาย)
I cant see it in ya eyes
(ไอ แค็นท ซี อิท อิน ยา อาย)
That ya life is a lie
(แดท ยา ไล๊ฟ อีส ซา ไล)
I’ma, mastermind
(แอมอา , แมสเทอร์มายด์)
Always on the grind
(ออลเว ออน เดอะ ไกรนด)
From Alabama to Atlanta
(ฟรอม อลาบามา ทู แอทแรนทา)
Sellin’ them pies
(เซลลิน เด็ม ไพ)
My homie’s doin’ time
(มาย โฮมี โดย ไทม์)
Comin’ home spittin’ rhymes
(คัมอิน โฮม สปิทดิน ไรม)
I get a n*gga a nine
(ไอ เก็ท ดา เอ็น *gga อะ ไนน)
And a handful of dimes
(แอนด์ อะ แฮนฟุล อ็อฝ ไดม)
Henny no chaser
(เฮนนี่ โน เชเซอร์)
Roll a dutch, not paper
(โรลล อะ ดัช , น็อท เพ๊เพ่อร์)
Lets get this money now
(เล็ท เก็ท ดิส มั๊นนี่ นาว)
N*gga, never later
(เอ็น *gga , เน๊เฝ่อร์ เลทเออะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Now when I pull out that thang
(นาว เว็น นาย พูลล เอ๊าท แดท เตง)
You know what I’ma do
(ยู โนว์ ว๊อท แอมอา ดู)
You’s a dead motha f*cka
(ยู ซา เด้ด ม้อดา เอฟ *cka)
Or when I catch you wit no dough
(ออ เว็น นาย แค็ทช ยู วิท โน โด)
Without ya whole crew
(วิธเอ๊าท ยา โฮล ครู)
You be walkin through the whole hood naked, 12 Gauge behind your ear
(ยู บี วอคกิน ทรู เดอะ โฮล ฮุด เน๊คเค่ด , 12 เกจ บีฮายน์ ยุร เอียร)
Your mere mortal life I take it
(ยุร เมียร์ ม๊อร์ท่อล ไล๊ฟ ไอ เท้ค อิท)
And you know that, I Will
(แอนด์ ยู โนว์ แดท , ไอ วิล)

[Verse 3- Wiz and [Jungle]]
([ เฝิซ 3 วินซฺ แอนด์ [ จั๊งเกิ้ล ] ])

Now how we do wit snitch?
(นาว ฮาว วี ดู วิท สนิดชฺ)
[They get the street death penalty]
([ เด เก็ท เดอะ สทรีท เด้ท เพนแอ็ลทิ ])
[3 shots in tha head]
([ 3 ฌ็อท ซิน ท่า เฮด ])
[Tha mutha f*ckin remedy]
([ ท่า มาตดา เอฟ *ckin เรมอิดิ ])
N*gga told on the whole family!
(เอ็น *gga โทลด ออน เดอะ โฮล แฟ๊มิลี่ !)
[Yeah son we gon get him]
([ เย่ ซัน วี ก็อน เก็ท ฮิม ])
[Bullets is gon hit him]
([ บัลเล่ ซิส ก็อน ฮิท ฮิม ])
[I don’t care who wit him]
([ ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮู วิท ฮิม ])
So we jump in the V
(โซ วี จั๊มพ อิน เดอะ วี)
[Now we lookin for his crib]
([ นาว วี ลุคกิน ฟอร์ ฮิส คริบ ])
[Circle where he live]
([ เซ๊อร์เคิ้ล แวร์ ฮี ไล้ฝ ])
[Yo, look! There it is]
([ โย , ลุ๊ค ! แดร์ อิท อีส ])
Runnin’ up the steps to the b*tch
(รูนนิน อั๊พ เดอะ สเท็พ ทู เดอะ บี *tch)
Who snitched on my partner
(ฮู สนิดชฺ ออน มาย พาร์ทเน่อร์)
[Ay yo, yo, knock on the door son]
([ ไอ โย , โย , น๊อค ออน เดอะ ดอร์ ซัน ])
[Shot his father!]
([ ฌ็อท ฮิส ฟ๊าเท่อร ! ])
Lettin off some low shots
(เลทดิน ออฟฟ ซัม โลว ฌ็อท)
Bullets barkin and sparkin
(บัลเล่ barkin แอนด์ sparkin)
[We killin anybody]
([ วี คิลลิน เอนอิบอดิ ])
[In the apartment]
([ อิน ดิ อะพาทเม็นท ])
On the getaway
(ออน เดอะ เกทอเวย์)
[Gun’s out joggin to the cars]
([ กัน เอ๊าท joggin ทู เดอะ คารํ ])
I think that n*gga NaShawn
(ไอ ทริ๊งค แดท เอ็น *gga NaShawn)
Popped a little too far
(พอพทฺ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู ฟาร์)
[Ay yo, Wiz]
([ ไอ โย , วินซฺ ])
[There goes a witness!]
([ แดร์ โกซ ซา วิทเหนส ! ])
Jungle handle ya business, n*gga
(จั๊งเกิ้ล แฮ๊นเดิ้ล ยา บีสเน็ซ , เอ็น *gga)
I’ma pull up wit the car wit the quickness
(แอมอา พูลล อั๊พ วิท เดอะ คารํ วิท เดอะ ควีคเน็ซ)
[F*ck a courtcase]
([ เอฟ *ck กา courtcase ])
[I shot him in the face]
([ ไอ ฌ็อท ฮิม อิน เดอะ เฟซ ])
And if the cops come
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ ค็อพ คัม)
None of these bullets goin to waste
(นัน อ็อฝ ฑิส บัลเล่ โกอิน ทู เวซท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Now when I pull out that thang
(นาว เว็น นาย พูลล เอ๊าท แดท เตง)
You know what I’ma do
(ยู โนว์ ว๊อท แอมอา ดู)
You’s a dead motha f*cka
(ยู ซา เด้ด ม้อดา เอฟ *cka)
Or when I catch you wit no dough
(ออ เว็น นาย แค็ทช ยู วิท โน โด)
Without ya whole crew
(วิธเอ๊าท ยา โฮล ครู)
You be walkin through the whole hood naked, 12 Gauge behind your ear
(ยู บี วอคกิน ทรู เดอะ โฮล ฮุด เน๊คเค่ด , 12 เกจ บีฮายน์ ยุร เอียร)
Your mere mortal life I take it
(ยุร เมียร์ ม๊อร์ท่อล ไล๊ฟ ไอ เท้ค อิท)
And you know that, I Will
(แอนด์ ยู โนว์ แดท , ไอ วิล)

[music fades til end]
([ มิ๊วสิค เฟด ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will คำอ่านไทย Bravehearts

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น