เนื้อเพลง Saying Goodbye คำอ่านไทย Sugarcult

She kisses everyone goodbye
( ชี คีสเซซ เอ๊วี่วัน กู๊ดบาย)
and waves her middle finger high
(แอนด์ เว๊ฝ เฮอ มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร ไฮฮ)
You’re never gonna mess with her again
(ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เมซ วิธ เฮอ อะเกน)
The drama queen is 17
(เดอะ ดร๊าม่า ควีน อีส 17)
Sleeping with the boys for free
(ซลีพพิง วิธ เดอะ บอย ฟอร์ ฟรี)
She’s got a reputation of being easy
(ชี ก็อท ดา เรพิวเทฌัน อ็อฝ บีอิง อีสอิ)

Every time they put her down
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เด พุท เฮอ เดาน)
She makes a fist and tears roll down
(ชี เม้ค ซา ฟิซท แอนด์ เทียร์ โรลล เดาน)
She packs her bags and plans to run away
(ชี แพ็ค เฮอ แบ๊ก แซน แพลน ทู รัน อะเวย์)

She’s saying goodbye and leaving tonight
(ชี เซอิง กู๊ดบาย แอนด์ ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
She’s wasted all her lonely teardrops
(ชี ว็อซท ออล เฮอ โลนลิ ทรีดรอป)
She’s saying goodbye and leaving tonight
(ชี เซอิง กู๊ดบาย แอนด์ ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
She’s used up all her lonely teardrops now
(ชี ยู๊ส อั๊พ ออล เฮอ โลนลิ ทรีดรอป นาว)

She thinks about herself and cares about nobody else
(ชี ทริ๊งค อะเบ๊าท เฮอเซลฟ แอนด์ แคร์ อะเบ๊าท โนบอดี้ เอ๊ลส)
Because the only friends she has all put her down
(บิคอส ดิ โอ๊นลี่ เฟรน ชี แฮ็ส ซอร์ พุท เฮอ เดาน)
They hate it when she’s beautiful
(เด เฮท อิท เว็น ชี บยูทิฟุล)
But even more when she’s a fool
(บั๊ท อี๊เฝ่น โม เว็น ชี ซา ฟูล)
They talk behind her back when it’s her birthday
(เด ท๊อล์ค บีฮายน์ เฮอ แบ็ค เว็น อิทซ เฮอ เบริ์ดเดย์)

Every time they put her down
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เด พุท เฮอ เดาน)
She makes a fist and tears roll down
(ชี เม้ค ซา ฟิซท แอนด์ เทียร์ โรลล เดาน)
She’s got a plan loaded to its head
(ชี ก็อท ดา แพลน โหลด ทู อิทซ เฮด)
Every time she makes a friend
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ชี เม้ค ซา เฟรน)
The vicious cycle starts again
(เดอะ ฝิ๊เคี๊ยส ไซ๊เคิ้ล สท๊าร์ท อะเกน)
She’s never ever, ever looking back
(ชี เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ ลุคอิง แบ็ค)

She’s saying goodbye and leaving tonight
(ชี เซอิง กู๊ดบาย แอนด์ ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
She’s wasted all her lonely teardrops
(ชี ว็อซท ออล เฮอ โลนลิ ทรีดรอป)
She’s saying goodbye and leaving tonight
(ชี เซอิง กู๊ดบาย แอนด์ ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
She’s used up all her lonely teardrops now
(ชี ยู๊ส อั๊พ ออล เฮอ โลนลิ ทรีดรอป นาว)

She’s saying goodbye
(ชี เซอิง กู๊ดบาย)
She’s wasted all her lonely teardrops
(ชี ว็อซท ออล เฮอ โลนลิ ทรีดรอป)
She’s saying goodbye
(ชี เซอิง กู๊ดบาย)
She’s wasted all her lonely teardrops now
(ชี ว็อซท ออล เฮอ โลนลิ ทรีดรอป นาว)

Every time they put her down
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เด พุท เฮอ เดาน)
She makes a fist and tears roll down
(ชี เม้ค ซา ฟิซท แอนด์ เทียร์ โรลล เดาน)
She packs her bags and plans to run away from here
(ชี แพ็ค เฮอ แบ๊ก แซน แพลน ทู รัน อะเวย์ ฟรอม เฮียร)
Every time she makes a friend
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ชี เม้ค ซา เฟรน)
The vicious cycle starts again
(เดอะ ฝิ๊เคี๊ยส ไซ๊เคิ้ล สท๊าร์ท อะเกน)
She’s never ever, ever looking back
(ชี เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ ลุคอิง แบ็ค)

She’s saying goodbye and leaving tonight
(ชี เซอิง กู๊ดบาย แอนด์ ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
She’s wasted all her lonely teardrops
(ชี ว็อซท ออล เฮอ โลนลิ ทรีดรอป)
She’s saying goodbye and leaving tonight
(ชี เซอิง กู๊ดบาย แอนด์ ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
She’s used up all her lonely teardrops now
(ชี ยู๊ส อั๊พ ออล เฮอ โลนลิ ทรีดรอป นาว)
She’s wasted all her lonely teardrops now
(ชี ว็อซท ออล เฮอ โลนลิ ทรีดรอป นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Saying Goodbye คำอ่านไทย Sugarcult

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น