เนื้อเพลง What’chu Lookin’ At คำอ่านไทย Uncle Kracker

747 come 11 to bust
( 747 คัม 11 ทู บัซท)
Somebody take me home I wanna live in lust
(ซัมบอดี้ เท้ค มี โฮม ไอ วอนนา ไล้ฝ อิน ลัซท)
When trust is low and stakes are high
(เว็น ทรัสท อีส โลว แอนด์ สเท๊ค แซร์ ไฮฮ)
That’s all I ever did in Denver was die
(แด้ท ซอร์ ไอ เอ๊เฝ่อร์ ดิด อิน แดนเวอร์ วอส ดาย)
That’s all I ever did in New York was die
(แด้ท ซอร์ ไอ เอ๊เฝ่อร์ ดิด อิน นิว ยอค วอส ดาย)
That’s all I ever did in L.A. was die
(แด้ท ซอร์ ไอ เอ๊เฝ่อร์ ดิด อิน แอล อะ วอส ดาย)
So put em’ up, put em’ up to the sky
(โซ พุท เอ็ม อั๊พ , พุท เอ็ม อั๊พ ทู เดอะ สกาย)
And wave bye bye to Miss American Pie
(แอนด์ เว๊ฝ ไบ ไบ ทู มิซ อะเมริแค็น ไพ)
Cuz you been tellin’ lies, you took it all and abused it
(คัซ ยู บีน เทลลิน ไล , ยู ทุค อิท ดอร์ แอนด์ อะบิ๊วส ดิท)
Whatever happened to the feel good music?
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น ทู เดอะ ฟีล กู๊ด มิ๊วสิค)
Somewhere, somehow, someway, somebody pulled the plug
(ซัมแวร์ , ซัมฮาว , ซัมเวย์ , ซัมบอดี้ พูลล เดอะ พลั๊ก)
And left me sittin’ in a dirty little pub
(แอนด์ เล๊ฟท มี ซิทดิน อิน อะ เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล พับ)
I gotta tell you baby life’s been good to me
(ไอ กอททะ เทลล ยู เบ๊บี้ ไล๊ฟ บีน กู๊ด ทู มี)
And I know that makes you mad
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท เม้ค ยู แม้ด)
Cuz that’s something you can’t see
(คัซ แด้ท ซัมติง ยู แค็นท ซี)
I got everything I ever wanted
(ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
And I’ll never give that back
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ แดท แบ็ค)
Oh I know you hate that fact
(โอ ไอ โนว์ ยู เฮท แดท แฟคท)
But you ain’t gotta look at me like that
(บั๊ท ยู เอน กอททะ ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค แดท)
I said you ain’t gotta look at me like that
(ไอ เซ็ด ยู เอน กอททะ ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค แดท)
What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at
(วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท)
You run around pullin’ stunts like that
(ยู รัน อะราวนฺดฺ พลูลิน ซทันท ไล๊ค แดท)
See never in my life could I front like that
(ซี เน๊เฝ่อร์ อิน มาย ไล๊ฟ เคิด ดาย ฟร๊อนท ไล๊ค แดท)
I ain’t cut like that, I couldn’t run like that
(ไอ เอน คัท ไล๊ค แดท , ไอ คูดซึ่น รัน ไล๊ค แดท)
I’m a keep it nonfiction and take my hat…uh
(แอม มา คี๊พ อิท nonfiction แอนด์ เท้ค มาย แฮ็ท อา)
Remember back when things looked grim
(รีเม๊มเบ่อร์ แบ็ค เว็น ทริง ลุ๊ค กริม)
I spent a lot of time and money on whims
(ไอ ซเพ็นท ดา ล็อท อ็อฝ ไทม์ แอนด์ มั๊นนี่ ออน ฮวิม)
I remember the crew, remember the good times
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ ครู , รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ กู๊ด ไทม์)
Remember the orange and I remember the sunshine
(รีเม๊มเบ่อร์ ดิ อ๊อเร้นจ แอนด์ ดาย รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ ซันชาย)
It’s all gone that’s a thing of the past
(อิทซ ซอร์ กอน แด้ท ซา ทริง อ็อฝ เดอะ พาสท์)
The fact remains that it moves real fast
(เดอะ แฟคท รีเมน แดท ดิธ มู๊ฝ เรียล ฟาสท)
So why you sit around hopin’ things might change
(โซ วาย ยู ซิท อะราวนฺดฺ โฮพปิน ทริง ไมท เช้งจํ)
I’ll be sittin’ pretty singin’ Hey Pockey Way
(อิลล บี ซิทดิน พริ๊ทที่ ซิงอิน เฮ Pockey เวย์)
I gotta tell you baby life’s been good to me
(ไอ กอททะ เทลล ยู เบ๊บี้ ไล๊ฟ บีน กู๊ด ทู มี)
And I know that makes you mad
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท เม้ค ยู แม้ด)
Cuz that’s something you can’t see
(คัซ แด้ท ซัมติง ยู แค็นท ซี)
I got everything I ever wanted
(ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
And I’ll never give that back
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ แดท แบ็ค)
Oh I know you hate that fact
(โอ ไอ โนว์ ยู เฮท แดท แฟคท)
But you ain’t gotta look at me like that
(บั๊ท ยู เอน กอททะ ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค แดท)
I said you ain’t gotta look at me like that
(ไอ เซ็ด ยู เอน กอททะ ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค แดท)
What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at
(วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท)
You’ll hear me comin’ hummin’ songs of redemption…huh
(โยว เฮียร มี คัมอิน ฮัมมิน ซ็อง อ็อฝ ริเดมฌัน ฮู)
I’ve been oppressed for less that attention
(แอฝ บีน อ็อพเรซ ฟอร์ เลซ แดท แอ็ทเทนฌัน)
I got your extension, but I’ll probably never call
(ไอ ก็อท ยุร เอ็คซเทนฌัน , บั๊ท อิลล พรอบอับลิ เน๊เฝ่อร์ คอลลํ)
Cuz this time last year you ain’t seen me in your crystal ball
(คัซ ดิส ไทม์ ล๊าสท เยียร์ ยู เอน ซีน มี อิน ยุร ครีซแท็ล บอล)
And I’m appalled by the things you’ve done
(แอนด์ แอม แอ็พพอล บาย เดอะ ทริง ยู๊ฟ ดัน)
Left a trail of wrongs and can’t account for one
(เล๊ฟท ดา ทเรล อ็อฝ รอง แซน แค็นท แอ๊คเค้าท ฟอร์ วัน)
Now you’re done and I’m glad but it’s a shame you’d waste it
(นาว ยัวร์ ดัน แอนด์ แอม แกล๊ด บั๊ท อิทซ ซา เชม ยูต เวซท อิท)
You want this so bad you can taste it
(ยู ว้อนท ดิส โซ แบ้ด ยู แคน เท๊ซท อิท)
Detroit love can you feel that…feel that
(ดีทอยดฺ ลัฝ แคน ยู ฟีล แดท ฟีล แดท)
That’s stick an move can you feel that…feel that
(แด้ท สทิ๊ค แอน มู๊ฝ แคน ยู ฟีล แดท ฟีล แดท)
I’m on the rack for the two triple zero
(แอม ออน เดอะ แร็ค ฟอร์ เดอะ ทู ทริ๊พเพิ่ล ซี๊โร่)
Full failure all American Hero
(ฟูล เฟลเยอะ ออล อะเมริแค็น ฮีโร่)
I gotta tell you baby life’s been good to me
(ไอ กอททะ เทลล ยู เบ๊บี้ ไล๊ฟ บีน กู๊ด ทู มี)
And I know that makes you mad
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท เม้ค ยู แม้ด)
Cuz that’s something you can’t see
(คัซ แด้ท ซัมติง ยู แค็นท ซี)
I got everything I ever wanted
(ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
And I’ll never give that back
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ แดท แบ็ค)
Oh I know you hate that fact
(โอ ไอ โนว์ ยู เฮท แดท แฟคท)
But you ain’t gotta look at me like that
(บั๊ท ยู เอน กอททะ ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค แดท)
I said you ain’t gotta look at me like that
(ไอ เซ็ด ยู เอน กอททะ ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค แดท)
What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at
(วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท)
I’m here to tell you baby life’s been good to me
(แอม เฮียร ทู เทลล ยู เบ๊บี้ ไล๊ฟ บีน กู๊ด ทู มี)
I know that makes you mad
(ไอ โนว์ แดท เม้ค ยู แม้ด)
Cuz that’s something you can’t see
(คัซ แด้ท ซัมติง ยู แค็นท ซี)
I got everything I ever wanted
(ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
And I’ll never give that back
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ แดท แบ็ค)
I know you hate that fact
(ไอ โนว์ ยู เฮท แดท แฟคท)
But you ain’t gotta look at me like that
(บั๊ท ยู เอน กอททะ ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค แดท)
I said you ain’t gotta look at me like that
(ไอ เซ็ด ยู เอน กอททะ ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค แดท)
What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at…What’chu lookin at
(วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท วอทชู ลุคกิน แอ็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’chu Lookin’ At คำอ่านไทย Uncle Kracker

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น