เนื้อเพลง First Time คำอ่านไทย Fabolous feat Rihanna

[Chorus: Rihanna]
( [ ค๊อรัส : รีอานน่า ])
The First Time You Kissed My Lips
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู คิสส มาย ลิพ)
The First Time Your Finger Tips
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยุร ฟิ๊งเก้อร ทิพ)
Touchin’ Me Couldn’t Resist
(ทัชชิน มี คูดซึ่น รีซิ๊สท)
The First Rhe First The First
(เดอะ เฟิร์สท Rhe เฟิร์สท เดอะ เฟิร์สท)

The First Time You Kissed My Lips
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู คิสส มาย ลิพ)
The First Time Your Finger Tips
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยุร ฟิ๊งเก้อร ทิพ)
Touchin’ Me Couldn’t Resist
(ทัชชิน มี คูดซึ่น รีซิ๊สท)

I Knew I Was Meant For This
(ไอ นยู ไอ วอส เม็นท ฟอร์ ดิส)
The First Time You Held Me Close
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู เฮ็ลด มี โคลส)
The First Time I Couldn’t Say No
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ คูดซึ่น เซย์ โน)
So Lossed In Side Of You I Knew
(โซ ล๊อสส อิน ไซด์ อ็อฝ ยู ไอ นยู)
I Was Met For You
(ไอ วอส เม็ท ฟอร์ ยู)

Wooh… I Think Everybody Remember The First Time
(วู ไอ ทริ๊งค เอวี่บอดี้ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์)
I Do, Its Irresistable, Its Unstoppable
(ไอ ดู , อิทซ Irresistable , อิทซ อันสตอพปาเบิล)
Guess Who, First Time Fab
(เกสส ฮู , เฟิร์สท ไทม์ แฟรบ)
Sound Like You Hear Me For The First Time Again Baby [Haha]
(ซาวน์ด ไล๊ค ยู เฮียร มี ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อะเกน เบ๊บี้ [ ฮาฮา ])

[Verse 1: Fabolous]
([ เฝิซ 1 : ฟาโบลัส ])
My First Time Checkin You, Only Took A Second To
(มาย เฟิร์สท ไทม์ เชคกิน ยู , โอ๊นลี่ ทุค กา เซ๊คคั่น ทู)
Start Inspectin You, Without Disrespectin You
(สท๊าร์ท Inspectin ยู , วิธเอ๊าท Disrespectin ยู)
Wasn’t Inspectin You, To Say It Was Affectin You
(วอสซึ้น Inspectin ยู , ทู เซย์ อิท วอส แอฟเฟตดิน ยู)
What You Wearin Got Me Starin Like You B*tt Naked Boo
(ว๊อท ยู เวียริน ก็อท มี สตาร์ริน ไล๊ค ยู บี *tt เน๊คเค่ด บู)
It May Seem, Like I Dont Even Reckon You
(อิท เมย์ ซีม , ไล๊ค ไก ด้อนท์ อี๊เฝ่น เรคคัน ยู)
But I Day Dream, About Kissin On The Neck Of You
(บั๊ท ไอ เดย์ ดรีม , อะเบ๊าท คิซซิน ออน เดอะ เน็ค อ็อฝ ยู)
Style Is Impeccable, Smile Is Incredible
(สไทล์ อีส อิมเพคคะบล , สไมล์ อีส อินเคร๊ดิเบิ้ล)
Ain’t Nothin’ Like Ya, And Baby I Done Met A Few You
(เอน นอทติน ไล๊ค ยา , แอนด์ เบ๊บี้ ไอ ดัน เม็ท ดา ฟิว ยู)
The Way I Feel Its Almost Like Crush [Crushh]
(เดอะ เวย์ ไอ ฟีล อิทซ อ๊อลโมสท ไล๊ค ครัช [ Crushh ])
My Heart Beats Faster Its Almost Like A Rush [Rushh]
(มาย ฮาร์ท บีท ฟาสเทอะ อิทซ อ๊อลโมสท ไล๊ค เก รัช [ Rushh ])
And Thats Just When You In A In A Room
(แอนด์ แด้ท จั๊สท เว็น ยู อิน อะ อิน อะ รูม)
I Could Tell When You Round By The Scent Of Ya Perfume
(ไอ เคิด เทลล เว็น ยู ราวนด บาย เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยา เพ๊อร์ฟูม)
I See Why They Put These R&B Songs Together
(ไอ ซี วาย เด พุท ฑิส อาร์ &บี ซ็อง ทูเก๊ทเธ่อร์)
I Feel Like Mariah ” We Belong Together ”
(ไอ ฟีล ไล๊ค มารายห์ ” วี บีลอง ทูเก๊ทเธ่อร์ “)
Its My Pleasure, I Treasure, That I Met Ya
(อิทซ มาย พเลฉเออะ , ไอ เทร๊เช่อร , แดท ไอ เม็ท ยา)
Bet Ya I Could Get Ya On The First Time
(เบ๊ท ยา ไอ เคิด เก็ท ยา ออน เดอะ เฟิร์สท ไทม์)

[Rihanna:]
([ รีอานน่า : ])
The First Time You Kissed My Lips
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู คิสส มาย ลิพ)
The First Time Your Finger Tips
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยุร ฟิ๊งเก้อร ทิพ)
Touchin’ Me Couldn’t Resist
(ทัชชิน มี คูดซึ่น รีซิ๊สท)
I Knew I Was Meant For This
(ไอ นยู ไอ วอส เม็นท ฟอร์ ดิส)

The First Time You Held Me Close
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู เฮ็ลด มี โคลส)
The First Time I Couldn’t Say No
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ คูดซึ่น เซย์ โน)
So Lossed In Side Of You I Knew
(โซ ล๊อสส อิน ไซด์ อ็อฝ ยู ไอ นยู)
I Was Met For You
(ไอ วอส เม็ท ฟอร์ ยู)

[Verse 2: Fabolous]
([ เฝิซ 2 : ฟาโบลัส ])
Now I Rememba Datin The First Time Was Intimidatin No Rush Doe I Spend Da Hol Nov.
(นาว ไอ Rememba เดดิน เดอะ เฟิร์สท ไทม์ วอส Intimidatin โน รัช โด ไอ สเพ็นด ดา Hol Nov)
Waitin Come On.. Look At The Patience Dat Im Demonstratin Afta A Week Or 2 I Usally
(เว๊ทดิน คัมมอน ลุ๊ค แกท เดอะ เพเฌ็นซ แดซ แอม Demonstratin Afta อะ วี๊ค ออ 2 ไอ Usally)

Start Eliminatin But We Got Thru Da Convo On Da Phone Now We Finally Chillin On A
(สท๊าร์ท Eliminatin บั๊ท วี ก็อท ธรู ดา Convo ออน ดา โฟน นาว วี ไฟแน็ลลิ ชิลลิน ออน อะ)
Condo All Alone I Tried To Be Expressive With Out Bein Aggressive Jus Being
(คอนโด ออล อะโลน ไอ ทไร ทู บี เอ็คซพเรซซิฝ วิธ เอ๊าท บีนโพล แอกเกร๊สสีฝ ยูส บีอิง)

Suggestive A Lil More Impressive And Im A Good Playa I Listen To Da Coach He Sho Me
(ซะเจซทิฝ อะ ลิล โม อิมพเรซซิฝ แอนด์ แอม มา กู๊ด พอลเย ไอ ลิ๊สซึ่น ทู ดา โค้ช ฮี โช มี)
Da Play Book And Said Dis Is Da Approach If U Ever Wanna Score Cuz Some Players
(ดา เพลย์ บุ๊ค แอนด์ เซ็ด ดิซ ซิส ดา แอพโพร๊ช อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ วอนนา สคอร์ คัซ ซัม เพย์เยอร์)

Rush They Shots Dats Why Dey Neva On Da Floor N Dats Y We Both Feelin
(รัช เด ฌ็อท แดซ วาย เด นีฝวา ออน ดา ฟลอร์ เอ็น แดซ วาย วี โบทรฺ ฟีลิน)
Comfortable Like Long Time Friends Only Been A Month R 2 I Got Moves And I No When
(คอมโฟเทเบิ่ล ไล๊ค ลอง ไทม์ เฟรน โอ๊นลี่ บีน อะ มั้นธ อาร์ 2 ไอ ก็อท มู๊ฝ แซน ดาย โน เว็น)

2 Make Em But I Only Give Em If I Knou Could Take Em [Uh Oh]
(2 เม้ค เอ็ม บั๊ท ไอ โอ๊นลี่ กี๊ฝ เอ็ม อิ๊ฟ ฟาย Knou เคิด เท้ค เอ็ม [ อา โอ ])

[Rihanna:]
([ รีอานน่า : ])
The First Time You Kissed My Lips
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู คิสส มาย ลิพ)
The First Time Your Finger Tips
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยุร ฟิ๊งเก้อร ทิพ)
Touchin’ Me Couldn’t Resist
(ทัชชิน มี คูดซึ่น รีซิ๊สท)
I Knew I Was Meant For This
(ไอ นยู ไอ วอส เม็นท ฟอร์ ดิส)

The First Time You Held Me Close
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู เฮ็ลด มี โคลส)
The First Time I Couldn’t Say No
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ คูดซึ่น เซย์ โน)
So Lossed In Side Of You I Knew
(โซ ล๊อสส อิน ไซด์ อ็อฝ ยู ไอ นยู)
I Was Met For You
(ไอ วอส เม็ท ฟอร์ ยู)

[Verse 3: Fabolous]
([ เฝิซ 3 : ฟาโบลัส ])
Now Before Da First Time We Layed Down In Da Bed U Aint Know Da Kinna Thing Dat
(นาว บีฟอร์ ดา เฟิร์สท ไทม์ วี เลย์ เดาน อิน ดา เบ๊ด ยู เอน โนว์ ดา Kinna ทริง แดซ)
Playd Around In My Head I Aint Play Around Wen I Said U Gun Member Dis Might Even
(Playd อะราวนฺดฺ อิน มาย เฮด ดาย เอน เพลย์ อะราวนฺดฺ Wen นาย เซ็ด ยู กัน เม๊มเบ่อร์ ดิซ ไมท อี๊เฝ่น)

Turn Ya Self On Wen U Remenice Our First Time We Were Like Virgins With
(เทิร์น ยา เซลฟ์ ออน Wen ยู Remenice เอ๊า เฟิร์สท ไทม์ วี เวอ ไล๊ค เฝ๊อร์จิ้น วิธ)
Expirence A Lil Shy But I Urged U To Expierement Things Got Weta [Oh] I Mean Betta
(Expirence อะ ลิล ชาย บั๊ท ไอ เอร์จ ยู ทู Expierement ทริง ก็อท Weta [ โอ ] ไอ มีน แบทดา)

[Oh] Im Gettin Numb Im A Bout Ccccome On Now Not Yet Boo Slo Down We Jus Stepped
([ โอ ] แอม เกดดิน นัมบ์ แอม มา เบาท Cccคัมมอน นาว น็อท เย๊ท บู Slo เดาน วี ยูส สตอปชฺ)
In Da Ring Need A Few Mo Rounds Dats Da First Time It Felt Like Dat Now U Kno Why
(อิน ดา ริง นี๊ด อะ ฟิว โม ราวนด แดซ ดา เฟิร์สท ไทม์ อิท เฟ็ลท ไล๊ค แดซ นาว ยู โน วาย)

Fabolous Is Spelled Like Dat [Yeaah]
(ฟาโบลัส ซิส สเพลล ไล๊ค แดซ [ เย้ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง First Time คำอ่านไทย Fabolous feat Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น