เนื้อเพลง The Crown คำอ่านไทย Ja Rule feat Sizzla

[Chorus 1 – Sizzla, Ja Ad’Lib]
( [ ค๊อรัส 1 Sizzla , จา แอ็ดลิบ ])
They can’t keep a good man down [yeah]
(เด แค็นท คี๊พ อะ กู๊ด แมน เดาน [ เย่ ])
All these people smile, but they won’t me to frown
(ออล ฑิส พี๊เพิ่ล สไมล์ , บั๊ท เด ว็อนท มี ทู ฟเราน)
Gettin’ by when I shot ’em nine rounds
(เกดดิน บาย เว็น นาย ฌ็อท เอ็ม ไนน ราวนด)
They will never ever take my crown [let’s get to the song]
(เด วิล เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เท้ค มาย คราวน์ [ เล็ท เก็ท ทู เดอะ ซ็อง ])

Thinkin they know, but no man will touch
(ติ้งกิน เด โนว์ , บั๊ท โน แมน วิล ทั๊ช)
Things gettin’ better when I thought it would get worse
(ทริง เกดดิน เบ๊ทเท่อร์ เว็น นาย ธอท ดิธ เวิด เก็ท เวิ๊ร์ส)
Here comes an officer who askin’ for a search
(เฮียร คัม แอน อ็อฟฟิสเซอะ ฮู แอสกิน ฟอร์ รา เซิร์ช)
Found a weapon it’s up to me to clap first
(เฟานด อะ เว๊พ่อน อิทซ อั๊พ ทู มี ทู คแล็พ เฟิร์สท)

[Ja Rule Verse 1]
([ จา รูล เฝิซ 1 ])
I know y’all n*ggaz is second guessin’ the state I’m in
(ไอ โนว์ ยอล เอ็น *ggaz อีส เซ๊คคั่น เกสซิน เดอะ สเทท แอม อิน)
B*tch, I’m in to makin’ hit records that spin like rims
(บี *tch , แอม อิน ทู เมกิน ฮิท เร๊คขอร์ด แดท สพิน ไล๊ค ริม)
So when ” Flex ” get it, he bomb it once, sh*t bomb it twice
(โซ เว็น ” ฟเล็คซ ” เก็ท ดิธ , ฮี บอมบฺ อิท วั๊นซ , ฌะ *ที บอมบฺ อิท ทไวซ)
New York city pop your thoughts, turn off your lights
(นิว ยอค ซิ๊ที่ พ็อพ ยุร ธอท , เทิร์น ออฟฟ ยุร ไล๊ท)
And ” 50 ” you have it, cause when Rule’ spit to the masses
(แอนด์ ” 50 ” ยู แฮ็ฝ อิท , ค๊อส เว็น รูล ซพิท ทู เดอะ แมสเซซ)
I got yo attention like J-Lo’s ass
(ไอ ก็อท โย แอ็ทเทนฌัน ไล๊ค เจ โรซ อาซ)

[Jamacian Talking And Shot’s Fired]
([ Jamacian ทอคอิง แอนด์ ฌ็อท เฟอ ])

[Ja Rule Verse 2]
([ จา รูล เฝิซ 2 ])
I know y’all n*ggaz is second guessin’ the state I’m in
(ไอ โนว์ ยอล เอ็น *ggaz อีส เซ๊คคั่น เกสซิน เดอะ สเทท แอม อิน)
B*tch, I’m in to makin’ hit records that spin like rims
(บี *tch , แอม อิน ทู เมกิน ฮิท เร๊คขอร์ด แดท สพิน ไล๊ค ริม)
So when ” Flex ” get it, he bomb it once, sh*t bomb it twice
(โซ เว็น ” ฟเล็คซ ” เก็ท ดิธ , ฮี บอมบฺ อิท วั๊นซ , ฌะ *ที บอมบฺ อิท ทไวซ)
New York city pop your thoughts, turn off your lights
(นิว ยอค ซิ๊ที่ พ็อพ ยุร ธอท , เทิร์น ออฟฟ ยุร ไล๊ท)
And ” 50 ” you have it, cause when Rule’ spit to the massed
(แอนด์ ” 50 ” ยู แฮ็ฝ อิท , ค๊อส เว็น รูล ซพิท ทู เดอะ แมสส)
I got yo attention like J-Lo’s ass
(ไอ ก็อท โย แอ็ทเทนฌัน ไล๊ค เจ โรซ อาซ)
And if it’s p*ssy we talkin’ I come to smash em’
(แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ พี *ssy วี ทอคกิ่น นาย คัม ทู สแม๊ช เอ็ม)
Personal foul like cole, when I sexual harass em’
(เพอซแน็ล เฟาล ไล๊ค โคลโอ , เว็น นาย เซคฌวล ฮาราสส เอ็ม)
Cause b*tches want you beat it with passion
(ค๊อส บี *tches ว้อนท ยู บีท ดิธ วิธ แพ๊ชชั่น)
N*ggaz want to you to clip up and clap em’
(เอ็น *ggaz ว้อนท ทู ยู ทู คลิพ อั๊พ แอนด์ คแล็พ เอ็ม)
And hide the body like nuthin’ happened
(แอนด์ ไฮด์ เดอะ บ๊อดี้ ไล๊ค นัทติน แฮ๊พเพ่น)
N*ggaz need to get they money and stick to rappin’
(เอ็น *ggaz นี๊ด ทู เก็ท เด มั๊นนี่ แอนด์ สทิ๊ค ทู แรพปิน)
Or end up like one of the Jackson’s beware of your actions
(ออ เอ็นด อั๊พ ไล๊ค วัน อ็อฝ เดอะ แจคสัน บีแวร์ อ็อฝ ยุร แอคฌัน)
Cause you don’t wanna meet that desert e’
(ค๊อส ยู ด้อนท์ วอนนา มี๊ท แดท เดสเสิร์ท อี)
With that hair pin trigger so easy to squeeze
(วิธ แดท แฮร์ พิน ทริ๊กเก้อร์ โซ อีสอิ ทู สควี๊ซ)
And no matter how you cut me I’m always chesse
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ยู คัท มี แอม ออลเว chesse)
Like ” Black ” said, It’s a hundred n*ggaz, seventy degrees muthaf*cka’
(ไล๊ค ” แบล๊ค ” เซ็ด , อิทซ ซา ฮั๊นเดร็ด เอ็น *ggaz , เซฝเอ็นทิ ดีกรี muthaf*cka)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ja Rule Verse 3]
([ จา รูล เฝิซ 3 ])
You know they can’t keep a real n*gga down [no]
(ยู โนว์ เด แค็นท คี๊พ อะ เรียล เอ็น *gga เดาน [ โน ])
Not what they n*ggaz can even wash up it’s federal
(น็อท ว๊อท เด เอ็น *ggaz แคน อี๊เฝ่น ว๊อช อั๊พ อิทซ เฟ๊ดเดอร่อล)
Comin and puttin snicthes on a pedestal, glorify
(คัมอิน แอนด์ พันดิน snicthes ออน อะ เพดเอ็ซแท็ล , กโลริไฟ)
Had to put n*ggaz in jail fo’ life, ain’t no blood in they eye
(แฮ็ด ทู พุท เอ็น *ggaz อิน เจล โฟ ไล๊ฟ , เอน โน บลัด อิน เด อาย)
But who, Ja’ bless ’em with tha sizzla touch
(บั๊ท ฮู , จา เบล๊ส เอ็ม วิธ ท่า sizzla ทั๊ช)
Thing’s gettin better when they thought it would get worse
(ทริง เกดดิน เบ๊ทเท่อร์ เว็น เด ธอท ดิธ เวิด เก็ท เวิ๊ร์ส)
I bomb first, and breath in the heat, knowin to hell I send em’
(ไอ บอมบฺ เฟิร์สท , แอนด์ บรี๊ทฺรฺ อิน เดอะ ฮีท , โนว์อิน ทู เฮ็ลล ไอ เซ็นด เอ็ม)
And I ain’t talkin’ devils or demons, just be happy ya breathin
(แอนด์ ดาย เอน ทอคกิ่น เด๊ฝิ้ล ออ ดีมัน , จั๊สท บี แฮ๊พพี่ ยา บีตดิน)
And cowards go to hiccupin’ and sneezin’
(แอนด์ โค๊หวาร์ด โก ทู hiccupin แอนด์ sneezin)
leavin every soul cold, and bodies never a day old
(เลวิน เอ๊เฝอร์รี่ โซล โคลด์ , แอนด์ บอดีสฺ เน๊เฝ่อร์ รา เดย์ โอลด์)
Drving down on a yayo and dump it, like f*ck it
(Drvings เดาน ออน อะ yayo แอนด์ ดั๊มพ อิท , ไล๊ค เอฟ *ck อิท)
N*ggaz addict to hutslin, no one can ever be trusted
(เอ็น *ggaz แอ๊ดดิคท ทู hutslin , โน วัน แคน เอ๊เฝ่อร์ บี ทรัสท)
who told the feds’ to rush ya
(ฮู โทลด เดอะ เฟ็ด ทู รัช ยา)
Why you fishin’ in darken looking for sharks to wise
(วาย ยู ฟิซชิน อิน ดาเค็น ลุคอิง ฟอร์ ช๊าร์ค ทู ไว๊ส)
Coast to coast man
(โค้สท ทู โค้สท แมน)
Just look around Rule’ will never back down
(จั๊สท ลุ๊ค อะราวนฺดฺ รูล วิล เน๊เฝ่อร์ แบ็ค เดาน)
And y’all can never ever take my crown [n*ggaz]
(แอนด์ ยอล แคน เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เท้ค มาย คราวน์ [ เอ็น *ggaz ])

[Chorus w/ Ja Talkin [Till chorus fades]]
([ ค๊อรัส ดับบิว / จา ทอคกิ่น [ ทิลล์ ค๊อรัส เฟด ] ])
Yeah, Yeah, That’s what the f*ck I’m sayin..
(เย่ , เย่ , แด้ท ว๊อท เดอะ เอฟ *ck แอม เซย์อิน)
Talk to ’em baby
(ท๊อล์ค ทู เอ็ม เบ๊บี้)
Tell theses n*ggaz, what these n*ggaz know?
(เทลล ฑิส เอ็น *ggaz , ว๊อท ฑิส เอ็น *ggaz โนว์)
You know n*ggaz, no man touch this muthf*cka right here
(ยู โนว์ เอ็น *ggaz , โน แมน ทั๊ช ดิส muthf*cka ไร๊ท เฮียร)
[Ya hear me?]
([ ยา เฮียร มี ])
N*ggaz going in they dreams to f*ck with me, b
(เอ็น *ggaz โกอิ้ง อิน เด ดรีม ทู เอฟ *ck วิธ มี , บี)
Murder inc [sh*t] Holla
(เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ [ ฌะ *ที ] ฮอลละ)
Murder inc… yeah murder inc..
(เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ เย่ เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ)
It’s murder inc… we do this sh*t, we do this thang’
(อิทซ เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ วี ดู ดิส ฌะ *ที , วี ดู ดิส เตง)
This thang called… this thang we call drugs n*gga
(ดิส เตง คอลลํ ดิส เตง วี คอลลํ ดรัก เอ็น *gga)
in the booth… lyrically
(อิน เดอะ บูธ ลีลิคครี)
I get’s the job done you know me baby
(ไอ เก็ท เดอะ จ๊อบ ดัน ยู โนว์ มี เบ๊บี้)
Holla back, Rule
(ฮอลละ แบ็ค , รูล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Crown คำอ่านไทย Ja Rule feat Sizzla

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น