เนื้อเพลง One on One คำอ่านไทย Keith Sweat feat Lade Bac, Lola Troy

Do that little thing you know I like
( ดู แดท ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ยู โนว์ ไอ ไล๊ค)
Bend down and touch your toes
(เบ็นด เดาน แอนด์ ทั๊ช ยุร โท)
Turn the lights down [Turn the lights down]
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน [ เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน ])
Turn the lights down low
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน โลว)
Turn the lights down [Turn the lights down]
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน [ เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน ])
Turn the lights down low
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน โลว)
Turn the lights down [Turn the lights down]
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน [ เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน ])
Turn the lights down low
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน โลว)
Turn the lights down [Turn the lights down]
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน [ เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน ])
Turn the lights down low [Turn the lights down]
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน โลว [ เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน ])
Turn the lights down low
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน โลว)
Baby girl, come close
(เบ๊บี้ เกิร์ล , คัม โคลส)
I wanna feel your body, oh, yes, I do
(ไอ วอนนา ฟีล ยุร บ๊อดี้ , โอ , เย็ซ , ไอ ดู)
Knock that phone off the hook
(น๊อค แดท โฟน ออฟฟ เดอะ ฮุ๊ค)
See, we don’t want no calls
(ซี , วี ด้อนท์ ว้อนท โน คอลลํ)
I wanna get it on right, right now with you, girl
(ไอ วอนนา เก็ท ดิธ ออน ไร๊ท , ไร๊ท นาว วิธ ยู , เกิร์ล)
Makin’ love all night long till the break of dawn [We
(เมกิน ลัฝ ออล ไน๊ท ลอง ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น [ วี)
Can make love all night long]
(แคน เม้ค ลัฝ ออล ไน๊ท ลอง ])
It goes on and on and on [It goes on and on]
(อิท โกซ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน [ อิท โกซ ออน แอนด์ ออน ])
One on one [One on one]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน ])
One on one [One on one, baby]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน , เบ๊บี้ ])
Makin’ love all night long till the break of dawn [We
(เมกิน ลัฝ ออล ไน๊ท ลอง ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น [ วี)
Can make good love all night long]
(แคน เม้ค กู๊ด ลัฝ ออล ไน๊ท ลอง ])
It goes on and on and on
(อิท โกซ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน)
One on one [One on one]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน ])
One on one [One on one, yeah, yeah]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน , เย่ , เย่ ])
Tonight’s the night, baby
(ทูไน๊ท เดอะ ไน๊ท , เบ๊บี้)
Let’s go all the way, yeah
(เล็ท โก ออล เดอะ เวย์ , เย่)
Bend on down and touch your toes, lady, oh
(เบ็นด ออน เดาน แอนด์ ทั๊ช ยุร โท , เล๊ดี้ , โอ)
Ain’t no shame in my game
(เอน โน เชม อิน มาย เกม)
I wanna take my time
(ไอ วอนนา เท้ค มาย ไทม์)
It ain’t no crime if you wanna do the 69 {69} [69]
(อิท เอน โน ไคร์ม อิ๊ฟ ยู วอนนา ดู เดอะ 69 {69} [ 69 ])
[69, yeah]
([ 69 , เย่ ])
Makin’ love all night long till the break of dawn [We
(เมกิน ลัฝ ออล ไน๊ท ลอง ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น [ วี)
Can make love all night long]
(แคน เม้ค ลัฝ ออล ไน๊ท ลอง ])
It goes on and on and on [Yeah]
(อิท โกซ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน [ เย่ ])
One on one [One on one]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน ])
One on one [One on one, baby]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน , เบ๊บี้ ])
Makin’ love all night long till the break of dawn [We
(เมกิน ลัฝ ออล ไน๊ท ลอง ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น [ วี)
Can make love all night love]
(แคน เม้ค ลัฝ ออล ไน๊ท ลัฝ ])
It goes on and on and on [Ooh]
(อิท โกซ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน [ อู้ ])
One on one [One on one]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน ])
One on one [Baby, say, yeah]
(วัน ออน วัน [ เบ๊บี้ , เซย์ , เย่ ])
I can’t wait to do fast
(ไอ แค็นท เว้ท ทู ดู ฟาสท)
My lingerie’s gonna drive you crazy
(มาย แลงฉรี กอนนะ ไดร๊ฝ ยู คเรสิ)
One on one
(วัน ออน วัน)
One on one tonight
(วัน ออน วัน ทูไน๊ท)
Gonna turn the lights down low
(กอนนะ เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน โลว)
Gonna take it, girl, real slow
(กอนนะ เท้ค อิท , เกิร์ล , เรียล สโลว์)
Gonna hold you, girl, real tight
(กอนนะ โฮลด์ ยู , เกิร์ล , เรียล ไท๊ท)
Gonna do you, do you right
(กอนนะ ดู ยู , ดู ยู ไร๊ท)
We just ain’t gon’ stop
(วี จั๊สท เอน ก็อน สท๊อพ)
Until the break of day
(อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ เดย์)
Baby, hold on tight
(เบ๊บี้ , โฮลด์ ออน ไท๊ท)
Makin’ love is my forte
(เมกิน ลัฝ อีส มาย ฟอเท)
Makin’ love all night long till the break of dawn [All
(เมกิน ลัฝ ออล ไน๊ท ลอง ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น [ ออล)
Night long]
(ไน๊ท ลอง ])
It goes on and on and on [It goes on and on]
(อิท โกซ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน [ อิท โกซ ออน แอนด์ ออน ])
One on one [One on one]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน ])
One on one [One on one, yeah]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน , เย่ ])
Makin’ love all night long till the break of dawn
(เมกิน ลัฝ ออล ไน๊ท ลอง ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
It goes on and on and on
(อิท โกซ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน)
One on one [One on one]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน ])
One on one [One on one, baby]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน , เบ๊บี้ ])
We can sex [We can sex]
(วี แคน เซ็กซ [ วี แคน เซ็กซ ])
You and me babe [Me and you girl]
(ยู แอนด์ มี เบ้บ [ มี แอนด์ ยู เกิร์ล ])
One on one [One on one]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน ])
One on one [One on one]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน ])
We can make love all night long
(วี แคน เม้ค ลัฝ ออล ไน๊ท ลอง)
Listen girl [On and on]
(ลิ๊สซึ่น เกิร์ล [ ออน แอนด์ ออน ])
One on one [One on one]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน ])
One on one [One on one, say yeah]
(วัน ออน วัน [ วัน ออน วัน , เซย์ เย่ ])
Turn the lights down [One on on tonight]
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน [ วัน ออน ออน ทูไน๊ท ])
Turn the lights down
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน)
Turn the lights down
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน)
Turn the lights down [You and me one on on tonight]
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน [ ยู แอนด์ มี วัน ออน ออน ทูไน๊ท ])
Turn the lights down
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน)
Turn the lights down
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน)
Turn the lights down
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน)
Turn the lights down
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน)
Turn the lights down
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน)
Turn the lights down
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน)
Turn the lights down
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน)
Turn the lights down
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One on One คำอ่านไทย Keith Sweat feat Lade Bac, Lola Troy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น