เนื้อเพลง Put Your Lights on คำอ่านไทย Santana feat Everlast

Written by E. Schrody
( วึ้น บาย อี Schrody)

Hey now, all you sinners
(เฮ นาว , ออล ยู ซีนเนอะ)
Put your lights on, put your lights on
(พุท ยุร ไล๊ท ออน , พุท ยุร ไล๊ท ออน)
Hey now, all you lovers
(เฮ นาว , ออล ยู ลัฝเออะ)
Put your lights on, put your lights on
(พุท ยุร ไล๊ท ออน , พุท ยุร ไล๊ท ออน)

Hey now, all you killers
(เฮ นาว , ออล ยู คีลเลอะ)
Put your lights on, put your lights on
(พุท ยุร ไล๊ท ออน , พุท ยุร ไล๊ท ออน)
Hey now, all you children
(เฮ นาว , ออล ยู ชีลดเร็น)
Leave your lights on, you better leave your lights on
(ลี๊ฝ ยุร ไล๊ท ออน , ยู เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ ยุร ไล๊ท ออน)

Cause there’s a monster living under my bed
(ค๊อส แดร์ ซา ม๊อนสเท่อร์ ลีฝอิง อั๊นเด้อร มาย เบ๊ด)
Whispering in my ear
(วิซเปอร์ริง อิน มาย เอียร)
There’s an angel, with a hand on my head
(แดร์ แอน แอ๊งเจล , วิธ อะ แฮนด์ ออน มาย เฮด)
She say I’ve got nothing to fear
(ชี เซย์ แอฝ ก็อท นัธอิง ทู เฟียร์)

There’s a darkness deep in my soul
(แดร์ ซา ดาคเน็ซ ดี๊พ อิน มาย โซล)
I still got a purpose to serve
(ไอ สทิลล ก็อท ดา เพ๊อร์โพส ทู เซิร์ฝ)
So let your light shine, into my hole
(โซ เล็ท ยุร ไล๊ท ไชน์ , อิ๊นทู มาย โฮล)
God, don’t let me lose my nerve
(ก๊อด , ด้อนท์ เล็ท มี ลู้ส มาย เนิ๊ร์ฝ)
Lose my nerve
(ลู้ส มาย เนิ๊ร์ฝ)

Hey now, hey now, hey now, hey now
(เฮ นาว , เฮ นาว , เฮ นาว , เฮ นาว)
Wo oh hey now, hey now, hey now, hey now
(โว โอ เฮ นาว , เฮ นาว , เฮ นาว , เฮ นาว)

Hey now, all you sinners
(เฮ นาว , ออล ยู ซีนเนอะ)
Put your lights on, put your lights on
(พุท ยุร ไล๊ท ออน , พุท ยุร ไล๊ท ออน)
Hey now, all you children
(เฮ นาว , ออล ยู ชีลดเร็น)
Leave your lights on, you better leave your lights on
(ลี๊ฝ ยุร ไล๊ท ออน , ยู เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ ยุร ไล๊ท ออน)

Because there’s a monster living under my bed
(บิคอส แดร์ ซา ม๊อนสเท่อร์ ลีฝอิง อั๊นเด้อร มาย เบ๊ด)
Whispering in my ear
(วิซเปอร์ริง อิน มาย เอียร)
There’s an angel, with a hand on my head
(แดร์ แอน แอ๊งเจล , วิธ อะ แฮนด์ ออน มาย เฮด)
She say’s I’ve got nothing to fear
(ชี เซย์ แอฝ ก็อท นัธอิง ทู เฟียร์)
La ill aha ill allah
(ลา อิลล อะฮา อิลล แอลละ)
We all shine like stars
(วี ออล ไชน์ ไล๊ค สทาร์)
We all shine like stars

(วี ออล ไชน์ ไล๊ค สทาร์)
Then we fade away
(เด็น วี เฟด อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Put Your Lights on คำอ่านไทย Santana feat Everlast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น