เนื้อเพลง John Blaze คำอ่านไทย Fat Joe

Verse One: Nas
( เฝิซ วัน : นาส)

My stripes show like regiments, military intelligence
(มาย ซทไรพ โชว์ ไล๊ค เรจอิเม็นท , มิ๊ลิทารี่ อินเทลลิเจ็นซ)
Murder game, I leave no evidence — credentials
(เม๊อร์เด้อร์ เกม , ไอ ลี๊ฝ โน เอ๊ฝิเด้นซ คริเดนแฌ็ลส)
Go ask my pre-school, even talk to my old principal
(โก อาสคฺ มาย พรี สคูล , อี๊เฝ่น ท๊อล์ค ทู มาย โอลด์ พริ๊นซิพ่อล)
He’d tell you how you I used to pack a No. 2 pencil
(ฮีด เทลล ยู ฮาว ยู ไอ ยู๊ส ทู แพ็ค กา โน 2 เพ๊นซิ่ล)
Stabbin students, grabbin teachers, Catholics, preachers
(Stabbin ซทยูเด็นท , กราบบิน ที๊ชเช่อร , แคธโอะลิค , พิทเชอร์)
In the school staircase, cuttin class, passin my reefer
(อิน เดอะ สคูล staircase , คัทดิน คลาสสํ , passin มาย รีฟเออะ)
In my own class, operation return, they tried to say
(อิน มาย โอว์น คลาสสํ , ออเพอะเรฌัน รีเทิร์น , เด ทไร ทู เซย์)
I was incompetent, not able to learn
(ไอ วอส อินคอมพิเท็นท , น็อท เอ๊เบิ้ล ทู เลิร์น)
The table turned now, got my own label to earn
(เดอะ เท๊เบิ้ล เทิร์น นาว , ก็อท มาย โอว์น เล๊เบ้ล ทู เอิร์น)
Like that n*gga said in _Dead Presidents_, money to burn
(ไล๊ค แดท เอ็น *gga เซ็ด อิน _เด้ด เพร๊สซิเด้นท _ , มั๊นนี่ ทู เบิร์น)
Queensbridge, pay homage, respect Nas is the vet
(Queensbridge , เพย์ ฮอมอิจ , เรสเพ๊คท นาส ซิส เดอะ vet)
Acknowledge the rep, polish baguettes, n*ggaz is dissin that
(แอ๊คโนเหล็จ เดอะ เร็พ , โพ๊ลิช baguettes , เอ็น *ggaz อีส ดิซซิน แดท)
I’m just the best, puttin all violence to rest
(แอม จั๊สท เดอะ เบ๊สท์ , พันดิน ออล ไฝโอะเล็นซ ทู เรสท)
between Latin Kings the blood _los sangres_, blood in Spanish
(บีทะวีน แลทอิน คิง เดอะ บลัด _โรซ sangres_ , บลัด อิน ซแพนอิฌ)
So many thugs vanish, unite the system
(โซ เมนอิ ธัก แฝ๊หนิช , ยูไน๊ท เดอะ ซิ๊สเท่ม)
to fight with inner street wisdom, to help teach a prison
(ทู ไฟ้ท วิธ อีนเนอะ สทรีท วีสดัม , ทู เฮ้ลพ ที๊ช อะ พริ๊ซั่น)

Verse Two: Big Punisher
(เฝิซ ทู : บิ๊ก Punisher)

My crew puff lye, anyone test the Pun must die
(มาย ครู พัฟ ไล , เอนอิวัน เทสท์ เดอะ พัน มัสท์ ดาย)
Just give me one try — ‘Now you know you done f*cked up right?’
(จั๊สท กี๊ฝ มี วัน ธราย นาว ยู โนว์ ยู ดัน เอฟ *cked อั๊พ ไร๊ท)
Hah, you ain’t got no wins in my casa
(ฮ๊า , ยู เอน ก็อท โน วิน ซิน มาย คาซซา)
Que te pasa, you ain’t even in my clasa
(ครี te พาซซา , ยู เอน อี๊เฝ่น อิน มาย clasa)
I hate a actor that plays a rapper
(ไอ เฮท อะ แอคเทอะ แดท เพลย์ ซา แรพเพอ)
I’m Terror Squad beta kappa everybody’s favorite rapper
(แอม เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด บีทะ kappa เอวี่บอดี้ เฟเฝอะริท แรพเพอ)
Grand imperial college material insane criminal
(แกรนด์ อิมพี๊เรี่ยล ค๊อลลิจ มะเทียเรียล อินเซน ครีมอิแน็ล)
The same n*gga who known to blow out your brain mineral
(เดอะ เซม เอ็น *gga ฮู โนน ทู โบลว์ เอ๊าท ยุร เบรน มีนเออะแร็ล)
I reign subliminal inside your visual
(ไอ เรน ซับลีมินโนว อิ๊นไซด์ ยุร ฝีฉอวล)
Try to supply your physical with my spiritual side of this lyrical
(ธราย ทู ซั๊พพลาย ยุร ฟิ๊สิคอล วิธ มาย ซพีริชวล ไซด์ อ็อฝ ดิส ลีริแค็ล)
I’ll appear in your dreams, like Freddie do, no kidding you
(อิลล แอพเพียร์ อิน ยุร ดรีม , ไล๊ค เฟรดดี ดู , โน คิดดิง ยู)
Even if I stuttered I would still sh-sh-sh-sh*t on you
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย ซทัทเทอะ ดาย เวิด สทิลล ฌะ ฌะ ฌะ ฌะ *ที ออน ยู)
Soon as I chitter chatter you sh*tter shatter, I’m the kid
(ซูน แอส ซาย chitter แชทเทอะ ยู ฌะ *tter แฌทเทอะ , แอม เดอะ คิด)
out of Bronx, that’ll stomp you to death like it didn’t matter
(เอ๊าท อ็อฝ บรอนซ , แธดิล สตอมพฺ ยู ทู เด้ท ไล๊ค อิท ดิ๊นอิน แม๊ทเท่อร์)
I’m even better than before, iller metaphors
(แอม อี๊เฝ่น เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น บีฟอร์ , iller เม๊ทะฟอร์)
Killers bet it all on Pun, cause one verse, dead em all
(คีลเลอะ เบ๊ท ดิธ ดอร์ ออน พัน , ค๊อส วัน เฝิซ , เด้ด เอ็ม ออล)

Chorus: scratches by DJ Spinbad
(ค๊อรัส : ซแคทเช็ด บาย ดีเจ Spinbad)

J-J-J-John Blaze
(เจ เจ เจ จอน เบลซ)
Ja-Ja-ah-John Bla-Blaze
(จา จา อา จอน Bla เบลซ)
J-Ja-J-Ja, John Blaze
(เจ จา เจ จา , จอน เบลซ)
” Johnny Blaze ain’t a damn thing changed! ” –> Method Man
(” จอนนิ เบลซ เอน ดา แดมนํ ทริง เช้งจํ ! ” > เม๊ธถอท แมน)

Verse Three: Jadakiss
(เฝิซ ทรี : Jadakiss)

Aiyyo my attitude is subject to change, I mess around
(เออายเอว มาย แอ๊ททิจูด อีส ซั๊บเจ็คท ทู เช้งจํ , ไอ เมซ อะราวนฺดฺ)
and spit twelve at the driver’s side door of your Range
(แอนด์ ซพิท ทเว้ลฝ แอ็ท เดอะ ดไรฝเออะ ไซด์ ดอร์ อ็อฝ ยุร เร๊นจ)
Six hit you, the other six, up in your dame
(ซิกซ์ ฮิท ยู , ดิ อ๊อเธ่อร์ ซิกซ์ , อั๊พ อิน ยุร เดม)
Mafia style, leave you with your watch and your chains
(แมฟเฟียะ สไทล์ , ลี๊ฝ ยู วิธ ยุร ว๊อทช แอนด์ ยุร เชน)
Take heed that, not only can I flow I can aim
(เท้ค ฮี แดท , น็อท โอ๊นลี่ แคน นาย โฟลว์ ไอ แคน เอม)
cause y’all misdemeanor n*ggaz can’t stand the reign
(ค๊อส ยอล มิซดิมีนเออะ เอ็น *ggaz แค็นท สแทนด์ เดอะ เรน)
Better believe that, whenever I see y’all I’ma test ya
(เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ แดท , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ซี ยอล แอมอา เทสท์ ยา)
Only cause I know that faggots respect pressure
(โอ๊นลี่ ค๊อส ไอ โนว์ แดท แฟกกัท เรสเพ๊คท พเรฌเออะ)
H*rdcore, like sh*t you get, kicked out the yard for
(เฮส *rdcore , ไล๊ค ฌะ *ที ยู เก็ท , คิ๊ค เอ๊าท เดอะ ย๊าร์ด ฟอร์)
‘Kiss ain’t the cops, but I lock n*ggaz up
(คิซ เอน เดอะ ค็อพ , บั๊ท ไอ ล๊อค เอ็น *ggaz อั๊พ)
You could meet me in my cell I soak and sock n*ggaz up
(ยู เคิด มี๊ท มี อิน มาย เซล ไอ โซค แอนด์ ซ๊อค เอ็น *ggaz อั๊พ)
Far as the flow go, you could let your dough show
(ฟาร์ แอส เดอะ โฟลว์ โก , ยู เคิด เล็ท ยุร โด โชว์)
Put your money on the table, we could battle on cable
(พุท ยุร มั๊นนี่ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล , วี เคิด แบ๊ทเทิ้ล ออน เค๊เบิ้ล)
Y’all hot dog n*ggaz get nathans
(ยอล ฮอท ด้อกก เอ็น *ggaz เก็ท เนแตน)
F*ck around with Jason, that shorty from The Lox, John Blazin
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ วิธ เจสัน , แดท ชอร์ทดิง ฟรอม เดอะ ลอค , จอน เบลซิน)

Verse Four: Raekwon
(เฝิซ โฟ : Raekwon)

My son cool out [what] don’t beef yo, throw the tool out
(มาย ซัน คูล เอ๊าท [ ว๊อท ] ด้อนท์ บี๊ฟ โย , โธรว์ เดอะ ทูล เอ๊าท)
Let’s run these n*ggaz, kidnap they work, make em move out
(เล็ท รัน ฑิส เอ็น *ggaz , คิ๊ดแน๊พ เด เวิ๊ร์ค , เม้ค เอ็ม มู๊ฝ เอ๊าท)
Crushed hash, hands is like glass, keep the heat
(ครัช แฮ็ช , แฮนด์ ซิส ไล๊ค กล๊าสส , คี๊พ เดอะ ฮีท)
in the dash, did some dirt for some work, caught a gash
(อิน เดอะ แด็ฌ , ดิด ซัม เดิร์ท ฟอร์ ซัม เวิ๊ร์ค , คอท ดา แก็ฌ)
The flicker blocker, wicked sneaker rocker footwear
(เดอะ ฟลีคเคอะ blocker , วิค สนิกเกิด รอคเคอะ footwear)
Strike me out God, stackin up joints, rack em like Footlocker
(สไทร๊ค มี เอ๊าท ก๊อด , สทาคกิน อั๊พ จอยนท , แร็ค เอ็ม ไล๊ค ฟุทล็อคเกอร์)
This is raw, raw like f*ck kid, represent
(ดิส ซิส รอว์ , รอว์ ไล๊ค เอฟ *ck คิด , รีเพรสเซ่นท)
Here to Crenshaw, hold my words stronger than a Benz stall
(เฮียร ทู Crenshaw , โฮลด์ มาย เวิร์ด สตองเกอร์ แฑ็น อะ เบนซฺ ซทอล)
Relentless, the anthology consolidated
(ริเลนทเล็ซ , ดิ แอนโท๊โลจี้ คอนโซ๊ลิเดท)
with the quickness, dress up in the wig and blouse, killer sickness
(วิธ เดอะ ควีคเน็ซ , เดรส อั๊พ อิน เดอะ วิก แอนด์ บเลาซ , คีลเลอะ ซีคเน็ซ)
Lex, imagination large, gold cards
(Lex , อิแมจิเนฌัน ลาร์จ , โกลด์ ค้าร์ด)
Beat the bogus squad brains that connect put on the Older God
(บีท เดอะ โบกัซ ซคว็อด เบรน แดท คอนเน็คท พุท ออน ดิ โอลเดอะ ก๊อด)
Specialist, iciclist, Woolridge collar
(ซเพฌแอะลิซท , iciclist , Woolridge ค๊อลลาร์)
Feelin the rich, work for every dollar don’t snitch, that’s why
(ฟีลิน เดอะ ริ๊ช , เวิ๊ร์ค ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ดอลเลอะ ด้อนท์ สนิดชฺ , แด้ท วาย)
broke n*ggaz who got heart God, sign em up
(บโรค เอ็น *ggaz ฮู ก็อท ฮาร์ท ก๊อด , ซายน เอ็ม อั๊พ)
Start the wind up, we John Blazin, Don up in the line up
(สท๊าร์ท เดอะ วินด อั๊พ , วี จอน เบลซิน , ด็อน อั๊พ อิน เดอะ ไลน์ อั๊พ)

Chorus
(ค๊อรัส)

Verse Five: Fat Joe
(เฝิซ ไฟฝ : แฟท โจ)

It’s simple mathematics, you gotta love us
(อิทซ ซิ๊มเพิ่ล แมธิแมทอิคซ , ยู กอททะ ลัฝ อัซ)
Cause Joey Crack plus gat equals a lotta dead motherf*ckers
(ค๊อส โจอี้ แคร๊ค พลัส แกท อี๊ควอล ซา ลอทดา เด้ด motherf*ckers)
Just when you thought I was done, I recruited Pun
(จั๊สท เว็น ยู ธอท ไอ วอส ดัน , ไอ รีครู๊ท พัน)
Terror Squad Enterprise, undisputed Dunn
(เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด เอ๊นเทอร์ไพร้ส , อันดิซพยูทอิด Dunn)
I’m from the slums where it’s worse, bust with guns til it hurts
(แอม ฟรอม เดอะ สลัม แวร์ อิทซ เวิ๊ร์ส , บัซท วิธ กัน ทิล อิท เฮิร์ท)
for f*ckin with my funds on the first
(ฟอร์ เอฟ *ckin วิธ มาย ฟันด ออน เดอะ เฟิร์สท)
And go to church like a mobster
(แอนด์ โก ทู เชิร์ช ไล๊ค เก mobster)
Discuss your death over shrimp and lobster, with my Cuban partners
(ดีซคัซ ยุร เด้ท โอ๊เฝ่อร ชิ๊มพ์ แอนด์ ลอบซเทอะ , วิธ มาย คยูแบ็น พาร์ทเน่อร์)
Lucas with the cartridge, twenty shot
(Lucas วิธ เดอะ คาทริจ , ทเว้นที่ ฌ็อท)
Run up on any block, disrespect any cop
(รัน อั๊พ ออน เอ๊นี่ บล๊อค , ดิซริซเพคท เอ๊นี่ ค็อพ)
Used to run many spots, now I own shops
(ยู๊ส ทู รัน เมนอิ สพอท , นาว ไอ โอว์น ช๊อพ)
Gortex with the lot, five sixty-four bills a pop
(Gortex วิธ เดอะ ล็อท , ไฟฝ ซิคซทิ โฟ บิลล์ ซา พ็อพ)
I’m hot, who wanna get burned?
(แอม ฮอท , ฮู วอนนา เก็ท เบิร์น)
I fire one in your knot and watch your whole f*ckin head turn
(ไอ ไฟเออะร วัน อิน ยุร น็อท แอนด์ ว๊อทช ยุร โฮล เอฟ *ckin เฮด เทิร์น)
You best learn to parlay, I’ve had a hard day
(ยู เบ๊สท์ เลิร์น ทู parlay , แอฝ แฮ็ด อะ ฮาร์ด เดย์)
F*ck around with the Don and get John Blazed
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ วิธ เดอะ ด็อน แอนด์ เก็ท จอน เบลซ)

Chorus 2X
(ค๊อรัส 2X)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง John Blaze คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น