เนื้อเพลง I’ll Still Kill คำอ่านไทย 50 Cent feat Akon

[Chorus – Akon]
( [ ค๊อรัส เอคอน ])
Ohhh
(โอ้)
Don’t even look at me wrong when I come through the ‘hood
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ลุ๊ค แกท มี รอง เว็น นาย คัม ทรู เดอะ ฮุด)
Ain’t nothin’ changed, still holla at my homies
(เอน นอทติน เช้งจํ , สทิลล ฮอลละ แอ็ท มาย โฮมี)
And when I hit the block, I still will kill
(แอนด์ เว็น นาย ฮิท เดอะ บล๊อค , ไอ สทิลล วิล คิลล์)
And I don’t want, n*gga but I will
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท , เอ็น *gga บั๊ท ไอ วิล)
If I got to, kill
(อิ๊ฟ ฟาย ก็อท ทู , คิลล์)
If n*ggas get to fu*kin’ around, if n*ggas get to fu*kin’ around
(อิ๊ฟ เอ็น *ggas เก็ท ทู ฟู *คิน อะราวนฺดฺ , อิ๊ฟ เอ็น *ggas เก็ท ทู ฟู *คิน อะราวนฺดฺ)

[Verse 1 – 50 Cent]
([ เฝิซ 1 50 เซ็นท ])
Respect come from admiration and fear
(เรสเพ๊คท คัม ฟรอม แอดมิเรฌัน แอนด์ เฟียร์)
You can admire if you can catch one in ya wig
(ยู แคน แอ๊ดไมร อิ๊ฟ ยู แคน แค็ทช วัน อิน ยา วิก)
You see the Testarosa the toaster’s right on my lap
(ยู ซี เดอะ Testarosa เดอะ โทซเทอะ ไร๊ท ออน มาย แหล๊พ)
So if a n*gga get out of line a n*gga get clapped
(โซ อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ไลน์ อะ เอ็น *gga เก็ท แครบชฺ)
I got an arsenal a infantry, I’m built for this mentally
(ไอ ก็อท แอน อาซแน็ล อะ อีนแฟ็นทริ , แอม บิลท ฟอร์ ดิส เมนแท็ลลิ)
That’s why I’m the general, I do what they pretend to do
(แด้ท วาย แอม เดอะ เจ๊นเนอรัล , ไอ ดู ว๊อท เด พรีเท็นด์ ทู ดู)
Front on me now n*gga I’ll be the end of you
(ฟร๊อนท ออน มี นาว เอ็น *gga อิลล บี ดิ เอ็นด อ็อฝ ยู)
Forget ya enemies and think of what’cha friends’ll do
(ฟอร์เก๊ท ยา อียีมีสฺ แซน ทริ๊งค อ็อฝ วอทชา เฟรนซฺ ดู)
I drop a bag off, then let a mag off
(ไอ ดรอพ อะ แบ๊ก ออฟฟ , เด็น เล็ท ดา แมก ออฟฟ)
The Heckler & Koch’ll tear half of ya ass off
(เดอะ แฮกเคอ & Kochll เทียร์ ฮาล์ฟ อ็อฝ ยา อาซ ออฟฟ)
I’m not for the games I’m not for all the playin’
(แอม น็อท ฟอร์ เดอะ เกม แอม น็อท ฟอร์ ออล เดอะ เพลย์ยิน)
The hollow tips rain, when I unleash the pain
(เดอะ ฮ๊อลโล่ว ทิพ เรน , เว็น นาย อันลีฌ เดอะ เพน)
Get the message from the lions or get the message from the nine
(เก็ท เดอะ เม๊สเสจ ฟรอม เดอะ ไล๊อ้อน ออ เก็ท เดอะ เม๊สเสจ ฟรอม เดอะ ไนน)
Paint a picture wit’ words, you can see when I shine
(เพ้นท ดา พิ๊คเจ้อร์ วิท เวิร์ด , ยู แคน ซี เว็น นาย ไชน์)
Put my back on the wall n*gga watch me go for mine
(พุท มาย แบ็ค ออน เดอะ วอลล์ เอ็น *gga ว๊อทช มี โก ฟอร์ ไมน์)
I let twenty-one shots off at the same time, yeah
(ไอ เล็ท ทเว้นที่ วัน ฌ็อท ออฟฟ แอ็ท เดอะ เซม ไทม์ , เย่)

[Chorus – Akon]
([ ค๊อรัส เอคอน ])

[Verse 2 – 50 Cent]
([ เฝิซ 2 50 เซ็นท ])
Where I’m from death is always in the air homie
(แวร์ แอม ฟรอม เด้ท อีส ออลเว ซิน ดิ แอร์ โฮมี)
Nanna love me so you know she say my prauers for me
(Nanna ลัฝ มี โซ ยู โนว์ ชี เซย์ มาย prauers ฟอร์ มี)
I come creepin’ through in the ‘hood wearin’ teflon
(ไอ คัม คลีพปิน ทรู อิน เดอะ ฮุด เวียริน เทฟรอน)
Hit the corners muthafu*kas get left on
(ฮิท เดอะ ค๊อร์เน่อร์ muthafu*kas เก็ท เล๊ฟท ออน)
N*ggas know, if not they better check my background
(เอ็น *ggas โนว์ , อิ๊ฟ น็อท เด เบ๊ทเท่อร์ เช็ค มาย แบ็คกราว)
Try and stick me I fill ya back wit’ mac rounds
(ธราย แอนด์ สทิ๊ค มี ไอ ฟิลล ยา แบ็ค วิท แมค ราวนด)
Ask ‘Preme n*gga 50 don’t back down
(อาสคฺ Preme เอ็น *gga 50 ด้อนท์ แบ็ค เดาน)
I keep it funky like fiends in a crack house
(ไอ คี๊พ อิท ฟังคิ ไล๊ค ฟีนด ซิน อะ แคร๊ค เฮ้าส)
Cross the line boy I’mma air ya ass out
(ครอสสํ เดอะ ไลน์ บอย แอมมา แอร์ ยา อาซ เอ๊าท)
Screw ya face at me I wan’ know what that’s ’bout
(สครูว์ ยา เฟซ แอ็ท มี ไอ ว็อน โนว์ ว๊อท แด้ท เบาท)
N*gga I know you ain’t mad I done came up
(เอ็น *gga ไอ โนว์ ยู เอน แม้ด ดาย ดัน เคม อั๊พ)
And if you are, fu*k you ’cause I ain’t change up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู อาร์ , ฟู *เค ยู ค๊อส ไอ เอน เช้งจํ อั๊พ)
The O.G.’s wanna talk but I don’t know these n*ggas
(ดิ โอ จี เอส วอนนา ท๊อล์ค บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ ฑิส เอ็น *ggas)
And I ain’t did no business wit’ ’em I don’t owe these n*ggas
(แอนด์ ดาย เอน ดิด โน บีสเน็ซ วิท เอ็ม ไอ ด้อนท์ โอว์ ฑิส เอ็น *ggas)
A minute of my time, I get it ’cause I grind
(อะ มิ๊หนิท อ็อฝ มาย ไทม์ , ไอ เก็ท ดิธ ค๊อส ไอ ไกรนด)
All across the world like the globe’s mine, yeah!
(ออล อะคร๊อส เดอะ เวิลด ไล๊ค เดอะ โกล๊บ ไมน์ , เย่ !)

[Chorus – Akon]
([ ค๊อรัส เอคอน ])

[Verse 3 – Akon]
([ เฝิซ 3 เอคอน ])
Konvict
(โคนวิคทฺ)
Now tell me have you ever looked up at an instance
(นาว เทลล มี แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ลุ๊ค อั๊พ แอ็ท แอน อิ๊นสแท้นซ)
And seen a mac aimin’ at’cha head mayne?
(แอนด์ ซีน อะ แมค เอมิน atcha เฮด เมน)
Before you know it life is flashin’ reminiscin’
(บีฟอร์ ยู โนว์ อิท ไล๊ฟ อีส flashin reminiscin)
And ya body is drippin’ and full of lead mayne
(แอนด์ ยา บ๊อดี้ อีส ดริพปิน แอนด์ ฟูล อ็อฝ ลี๊ด เมน)
I done been there, I done cocked that
(ไอ ดัน บีน แดร์ , ไอ ดัน ค๊อค แดท)
It ain’t never been a question I’m ’bout that
(อิท เอน เน๊เฝ่อร์ บีน อะ เคว๊สชั่น แอม เบาท แดท)
Don’t go there, ya can cock that
(ด้อนท์ โก แดร์ , ยา แคน ค๊อค แดท)
And if ya plan to fu*k around then reroute that
(แอนด์ อิ๊ฟ ยา แพลน ทู ฟู *เค อะราวนฺดฺ เด็น reroute แดท)
You never catch me ridin’ around on these streets
(ยู เน๊เฝ่อร์ แค็ทช มี ริดอิน อะราวนฺดฺ ออน ฑิส สทรีท)
Without a couple metal pieces under my feet
(วิธเอ๊าท ดา คั๊พเพิ่ล เมท่อล พี๊ซ อั๊นเด้อร มาย ฟีท)
Fully automatic weapons and loaded wit’ dumb-d’s
(ฟูลลิ ออโทะแมทอิค เว๊พ่อน แซน โหลด วิท ดัมบ ดีสฺ)
Stashed up under the carpet like a can of Seabreeze
(สแตช อั๊พ อั๊นเด้อร เดอะ ค๊าร์เพ็ท ไล๊ค เก แคน อ็อฝ Seabreeze)
50 don’t make me ride on these n*ggas
(50 ด้อนท์ เม้ค มี ไรด์ ออน ฑิส เอ็น *ggas)
‘Cause I will kill, dip and hide on these n*ggas
(ค๊อส ไอ วิล คิลล์ , ดิพ แอนด์ ไฮด์ ออน ฑิส เอ็น *ggas)
50 don’t make me ride on these n*ggas
(50 ด้อนท์ เม้ค มี ไรด์ ออน ฑิส เอ็น *ggas)
‘Cause I’ll be long gone like the Ripper, so
(ค๊อส อิลล บี ลอง กอน ไล๊ค เดอะ รีพเพอะ , โซ)

[Chorus – Akon]
([ ค๊อรัส เอคอน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Still Kill คำอ่านไทย 50 Cent feat Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น