เนื้อเพลง Give It up คำอ่านไทย Fefe Dobson

He wants her
( ฮี ว้อนท เฮอ)
She wants him too
(ชี ว้อนท ฮิม ทู)
Broken message coming through
(บโรเค็น เม๊สเสจ คัมอิง ทรู)
Same story for different fools
(เซม สท๊อรี่ ฟอร์ ดีฟเฟอะเร็นท ฟูล)

Give it up, Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ , กี๊ฝ อิท อั๊พ)
That’s what they all say, say
(แด้ท ว๊อท เด ออล เซย์ , เซย์)
Pressure from the boys to give it away
(พเรฌเออะ ฟรอม เดอะ บอย ทู กี๊ฝ อิท อะเวย์)
S*ck it up, s*ck it up
(เอส *ck อิท อั๊พ , เอส *ck อิท อั๊พ)
Don’t treat me that way, way
(ด้อนท์ ทรี๊ท มี แดท เวย์ , เวย์)
My heart is gonna tell me when it’s time to play, Okay?
(มาย ฮาร์ท อีส กอนนะ เทลล มี เว็น อิทซ ไทม์ ทู เพลย์ , โอเค)

She sees him
(ชี ซี ฮิม)
He stares right through
(ฮี สแทร์ ไร๊ท ทรู)
Nasty rumors
(นาซทิ รู๊เม่อร์)
So un-true
(โซ ยูเอ็น ทรู)
There’s nothing that she can do
(แดร์ นัธอิง แดท ชี แคน ดู)

Give it up, Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ , กี๊ฝ อิท อั๊พ)
That’s what they all say, say
(แด้ท ว๊อท เด ออล เซย์ , เซย์)
Pressure from the boys to give it away
(พเรฌเออะ ฟรอม เดอะ บอย ทู กี๊ฝ อิท อะเวย์)
S*ck it up, s*ck it up
(เอส *ck อิท อั๊พ , เอส *ck อิท อั๊พ)
Don’t treat me that way, way
(ด้อนท์ ทรี๊ท มี แดท เวย์ , เวย์)
My heart is gonna tell me when it’s time to play, Okay?
(มาย ฮาร์ท อีส กอนนะ เทลล มี เว็น อิทซ ไทม์ ทู เพลย์ , โอเค)

And you don’t even know how to love
(แอนด์ ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮาว ทู ลัฝ)
And you think you can from up above
(แอนด์ ยู ทริ๊งค ยู แคน ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ)
And you better know that I’m watching you
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ โนว์ แดท แอม วัทชิง ยู)
Where you go, whatcha do, every move
(แวร์ ยู โก , วอทชา ดู , เอ๊เฝอร์รี่ มู๊ฝ)
On to you
(ออน ทู ยู)

And you want her
(แอนด์ ยู ว้อนท เฮอ)
And you need her
(แอนด์ ยู นี๊ด เฮอ)
And you beg her
(แอนด์ ยู เบ๊ก เฮอ)
But you deceive her and
(บั๊ท ยู ดิซีฝ เฮอ แอนด์)

He wants her
(ฮี ว้อนท เฮอ)
She wants him too
(ชี ว้อนท ฮิม ทู)
Broken message coming through
(บโรเค็น เม๊สเสจ คัมอิง ทรู)
Same story for different fools
(เซม สท๊อรี่ ฟอร์ ดีฟเฟอะเร็นท ฟูล)

Give it up, Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ , กี๊ฝ อิท อั๊พ)
That’s what they all say, say
(แด้ท ว๊อท เด ออล เซย์ , เซย์)
Pressure from the boys to give it away
(พเรฌเออะ ฟรอม เดอะ บอย ทู กี๊ฝ อิท อะเวย์)
S*ck it up, s*ck it up
(เอส *ck อิท อั๊พ , เอส *ck อิท อั๊พ)
Don’t treat me that way, way
(ด้อนท์ ทรี๊ท มี แดท เวย์ , เวย์)
My heart is gonna tell me when it’s time to play, Okay?
(มาย ฮาร์ท อีส กอนนะ เทลล มี เว็น อิทซ ไทม์ ทู เพลย์ , โอเค)

Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Time to play
(ไทม์ ทู เพลย์)

Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Time to play
(ไทม์ ทู เพลย์)

Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Time to play
(ไทม์ ทู เพลย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give It up คำอ่านไทย Fefe Dobson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น