เนื้อเพลง Best Man คำอ่านไทย Jagged Edge

Tell me whats the reason that a mans own woman
( เทลล มี ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น แดท ดา แมน โอว์น วู๊แม่น)
could be so cold
(เคิด บี โซ โคลด์)
tell me how the two of you could be doing what you doin
(เทลล มี ฮาว เดอะ ทู อ็อฝ ยู เคิด บี ดูอิง ว๊อท ยู โดย)
right in my home
(ไร๊ท อิน มาย โฮม)
we were supposed to get married, it’s kinda scary
(วี เวอ ซั๊พโพ้ส ทู เก็ท แมริด , อิทซ กินดา สเกลี่)
that we just almost did
(แดท วี จั๊สท อ๊อลโมสท ดิด)
I hope that you’re happy, cuz you got each other
(ไอ โฮพ แดท ยัวร์ แฮ๊พพี่ , คัซ ยู ก็อท อีช อ๊อเธ่อร์)
I dont know part of your love
(ไอ ด้อนท์ โนว์ พาร์ท อ็อฝ ยุร ลัฝ)

You were my best man
(ยู เวอ มาย เบ๊สท์ แมน)
she meant everything to me
(ชี เม็นท เอ๊วี่ติง ทู มี)
she was my girlfriend
(ชี วอส มาย เกลิลเฟรน)
closer than two could ever be
(โคลเซอร์ แฑ็น ทู เคิด เอ๊เฝ่อร์ บี)
you were my best man, best man, yeah yeah
(ยู เวอ มาย เบ๊สท์ แมน , เบ๊สท์ แมน , เย่ เย่)
she was my girlfriend, girlfriend, yeah yeah
(ชี วอส มาย เกลิลเฟรน , เกลิลเฟรน , เย่ เย่)
supposed to be my best man
(ซั๊พโพ้ส ทู บี มาย เบ๊สท์ แมน)

Should’ve known when I asked a question
(ชูดดิฝ โนน เว็น นาย อาสคฺ อะ เคว๊สชั่น)
you couldnt even look me in my eyes no more
(ยู คูดซึ่น อี๊เฝ่น ลุ๊ค มี อิน มาย อาย โน โม)
then you start to st-st-stutter talkin about
(เด็น ยู สท๊าร์ท ทู เอ็ซท เอ็ซท ซทัทเทอะ ทอคกิ่น อะเบ๊าท)
you know better ??
(ยู โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
tell me how could you, you
(เทลล มี ฮาว เคิด ยู , ยู)
forget about the situation we been through
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น วี บีน ทรู)
tell me why oh why why
(เทลล มี วาย โอ วาย วาย)
did you cheat on me, baby tell me why
(ดิด ยู ชี๊ท ออน มี , เบ๊บี้ เทลล มี วาย)

Think about the time [thinkin bout all the time we shared]
(ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ [ ติ้งกิน เบาท ดอร์ เดอะ ไทม์ วี แชร์ ])
together you and I [I remember when you were my best friend]
(ทูเก๊ทเธ่อร์ ยู แอนด์ ดาย [ ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู เวอ มาย เบ๊สท์ เฟรน ])
whats the reason why [whats the reason why why why…]
(ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น วาย [ ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น วาย วาย วาย ])

You were my best man
(ยู เวอ มาย เบ๊สท์ แมน)
she meant everything to me
(ชี เม็นท เอ๊วี่ติง ทู มี)
she was my girlfriend
(ชี วอส มาย เกลิลเฟรน)
closer than two could ever be
(โคลเซอร์ แฑ็น ทู เคิด เอ๊เฝ่อร์ บี)
you were my best man, best man, yeah yeah
(ยู เวอ มาย เบ๊สท์ แมน , เบ๊สท์ แมน , เย่ เย่)
she was my girlfriend, girlfriend, yeah yeah
(ชี วอส มาย เกลิลเฟรน , เกลิลเฟรน , เย่ เย่)
supposed to be my best man
(ซั๊พโพ้ส ทู บี มาย เบ๊สท์ แมน)

You were my best man
(ยู เวอ มาย เบ๊สท์ แมน)
she meant everything to me
(ชี เม็นท เอ๊วี่ติง ทู มี)
she was my girlfriend
(ชี วอส มาย เกลิลเฟรน)
closer than two could ever be
(โคลเซอร์ แฑ็น ทู เคิด เอ๊เฝ่อร์ บี)
you were my best man, best man, yeah yeah
(ยู เวอ มาย เบ๊สท์ แมน , เบ๊สท์ แมน , เย่ เย่)
she was my girlfriend, girlfriend, yeah yeah
(ชี วอส มาย เกลิลเฟรน , เกลิลเฟรน , เย่ เย่)
supposed to be my best man
(ซั๊พโพ้ส ทู บี มาย เบ๊สท์ แมน)

You were my best man
(ยู เวอ มาย เบ๊สท์ แมน)
she meant everything to me
(ชี เม็นท เอ๊วี่ติง ทู มี)
she was my girlfriend
(ชี วอส มาย เกลิลเฟรน)
closer than two could ever be
(โคลเซอร์ แฑ็น ทู เคิด เอ๊เฝ่อร์ บี)
you were my best man, best man, yeah yeah
(ยู เวอ มาย เบ๊สท์ แมน , เบ๊สท์ แมน , เย่ เย่)
she was my girlfriend, girlfriend, yeah yeah
(ชี วอส มาย เกลิลเฟรน , เกลิลเฟรน , เย่ เย่)
supposed to be my best man
(ซั๊พโพ้ส ทู บี มาย เบ๊สท์ แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best Man คำอ่านไทย Jagged Edge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น