เนื้อเพลง This Is Where It Ends คำอ่านไทย Barenaked Ladies

I don’t buy everything I read,
( ไอ ด้อนท์ บาย เอ๊วี่ติง ไอ รี๊ด ,)
I haven’t even read everything I’ve bought
(ไอ แฮฟเวน อี๊เฝ่น รี๊ด เอ๊วี่ติง แอฝ บอท)
I don’t cry every time I bleed,
(ไอ ด้อนท์ คราย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ บลีด ,)
my eyes are dry, but they’re bloodshot
(มาย อาย แซร์ ดราย , บั๊ท เดรว บลูดชอท)
I have faith in medication
(ไอ แฮ็ฝ เฟท อิน เมดดีเคชั่น)
I believe in the Prozac Nation
(ไอ บีลี๊ฝ อิน เดอะ Prozac เน๊ชั่น)
You play doctor, but I’ve lost patience
(ยู เพลย์ ด๊อคเท่อร์ , บั๊ท แอฝ ล็อซท เพเฌ็นซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
But this is where it ends
(บั๊ท ดิส ซิส แวร์ อิท เอ็นด)
This is where it ends
(ดิส ซิส แวร์ อิท เอ็นด)
Call the police and call the press
(คอลลํ เดอะ โพลิ๊ซ แอนด์ คอลลํ เดอะ เพรส)
But please, dear God, don’t tell my friends
(บั๊ท พลีซ , เดียร์ ก๊อด , ด้อนท์ เทลล มาย เฟรน)
This is where it ends
(ดิส ซิส แวร์ อิท เอ็นด)
This is where it ends
(ดิส ซิส แวร์ อิท เอ็นด)

Where’s my pride? Where’s my self-esteem?
(แวร์ มาย ไพรด์ แวร์ มาย เซลฟ์ เอสทีม)
Does it show in the drinks I’ve bought?
(โด ซิท โชว์ อิน เดอะ ดริ๊งค แอฝ บอท)
I don’t hide every time I’m seen, but I try not to get caught
(ไอ ด้อนท์ ไฮด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แอม ซีน , บั๊ท ไอ ธราย น็อท ทู เก็ท คอท)
Make excuses for behaviour
(เม้ค เอ็กซคิ้วส ฟอร์ บิเฮฟเยอะ)
Can my illness be my saviour?
(แคน มาย อีลเน็ซ บี มาย เซฝเยอะ)
Hid my heart while you still gave yours
(ฮิด มาย ฮาร์ท ไวล์ ยู สทิลล เกฝ ยุร)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

She says she wants to live in a movie
(ชี เซย์ ชี ว้อนท ทู ไล้ฝ อิน อะ มูวี่)
I say I want someone else to stand behind me
(ไอ เซย์ ไอ ว้อนท ซัมวัน เอ๊ลส ทู สแทนด์ บีฮายน์ มี)
And write it all down
(แอนด์ ไร๊ท อิท ดอร์ เดาน)
‘Cause I can’t be bothered
(ค๊อส ไอ แค็นท บี บ๊อเทร่อรฺ)
Doing it myself.
(ดูอิง อิท ไมเซลฟ)
And I don’t want the responsibility of
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ริซพอนซิบีลอิทิ อ็อฝ)
proving it’s importance.
(พรูฝวิ่ง อิทซ อิมพอแท็นซ)

I have loved and I have waited
(ไอ แฮ็ฝ ลัฝ แอนด์ ดาย แฮ็ฝ เว้ท)
Been picked up and been sedated
(บีน พิค อั๊พ แอนด์ บีน ซิเดท)
mental health is overrated
(เม๊นท่อล เฮ็ลธ อีส โอเฝอะเรท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Is Where It Ends คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น