เนื้อเพลง A Minor Variation คำอ่านไทย Billy Joel

Some days I have to give right in to the blues
( ซัม เดย์ ซาย แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ ไร๊ท อิน ทู เดอะ บลู)
Despite how I try to keep fightin’
(เดสไพ๊ทํ ฮาว ไอ ธราย ทู คี๊พ ไฟท์ดิน)
It’s a sure shot I’m going to lose
(อิทซ ซา ชัวร์ ฌ็อท แอม โกอิ้ง ทู ลู้ส)
And I’ll tell you why
(แอนด์ อิลล เทลล ยู วาย)
You think I’m crazy
(ยู ทริ๊งค แอม คเรสิ)
It’s such a sad composition
(อิทซ ซัช อะ แซ้ด คอมโพะสีฌอัน)
But can you blame me
(บั๊ท แคน ยู เบลม มี)
For what’s been causing my bad disposition?
(ฟอร์ ว๊อท บีน คู๊ดซิง มาย แบ้ด ดิซโพะสีฌอัน)
Ain’t nothing new with my blue situation
(เอน นัธอิง นิว วิธ มาย บลู ซิ๊ทูเอชั่น)
And nothing’s fine, it’s just a minor variation
(แอนด์ นัธอิง ไฟน , อิทซ จั๊สท ดา ไม๊เน่อร์ แฝริเอฌัน)

When troubles want to find me, I ain’t hard to find
(เว็น ทรั๊บเบิ้ล ว้อนท ทู ไฟนด์ มี , ไอ เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
They know where I am
(เด โนว์ แวร์ ไอ แอ็ม)
Like a hungry pack of wolves when it’s feeding time
(ไล๊ค เก ฮั๊งกรี้ แพ็ค อ็อฝ วูลฝส เว็น อิทซ ฟรีดดิง ไทม์)
They tear up a man
(เด เทียร์ อั๊พ อะ แมน)
And it’s a strange thing
(แอนด์ อิทซ ซา สเทร๊งจ ทริง)
” Cause now it don’t really matter
(” ค๊อส นาว อิท ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์)
More of the same thing
(โม อ็อฝ เดอะ เซม ทริง)
Don’t even hurt it’s been part of the pattern
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น เฮิร์ท อิทซ บีน พาร์ท อ็อฝ เดอะ แพ๊ทเทอร์น)
But still in all it’s a small consulation
(บั๊ท สทิลล อิน ออล อิทซ ซา สมอลล์ consulation)
I just define it as a minor variation
(ไอ จั๊สท ดีไฟน์ อิท แอส ซา ไม๊เน่อร์ แฝริเอฌัน)

Ain’t now way to fight ’em darling
(เอน นาว เวย์ ทู ไฟ้ท เอ็ม ดาร์ลิ่ง)
Ain’t no way around ’em baby
(เอน โน เวย์ อะราวนฺดฺ เอ็ม เบ๊บี้)
Ain’t now way to take ’em honey
(เอน นาว เวย์ ทู เท้ค เอ็ม ฮั๊นนี่)
Nowhere to hide and believe me I’ve tried to shake ’em
(โนแวร์ ทู ไฮด์ แอนด์ บีลี๊ฝ มี แอฝ ทไร ทู เช้ค เอ็ม)

I’m getting to the point where I don’t feel the pain
(แอม เกดดดิ้ง ทู เดอะ พ๊อยท์ แวร์ ไอ ด้อนท์ ฟีล เดอะ เพน)
And I’ve had enough
(แอนด์ แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ)
I’m ready for the next time it hits me again
(แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เน๊กซท ไทม์ อิท ฮิท มี อะเกน)
” Cause I’ve gotten tough
(” ค๊อส แอฝ กอททน ทั๊ฟ)
It doesn’t faze me
(อิท ดัสอินท เฟด มี)
And now I’ve made my decision
(แอนด์ นาว แอฝ เมด มาย ดีซิ๊ชั่น)
I may be crazy
(ไอ เมย์ บี คเรสิ)
It’s not as though I don’t know that condition
(อิทซ น็อท แอส โธ ไอ ด้อนท์ โนว์ แดท คอนดิ๊ชั่น)
Until I’m through with this blue situation
(อันทิล แอม ทรู วิธ ดิส บลู ซิ๊ทูเอชั่น)
Pass me the wine, it’s just a minor variation
(เพซ มี เดอะ ไวน์ , อิทซ จั๊สท ดา ไม๊เน่อร์ แฝริเอฌัน)

Ain’t nobody’s business, baby
(เอน โนบอดี้ บีสเน็ซ , เบ๊บี้)
Ain’t nobody’s worry darlin’
(เอน โนบอดี้ ว๊อร์รี่ ดาร์ลิน)
Ain’t nobody’s problem
(เอน โนบอดี้ โพร๊เบล่ม)
No way to win when you’ve already been forgotten
(โน เวย์ ทู วิน เว็น ยู๊ฟ ออลเร๊ดี้ บีน ฟอร์กอทเดน)

And it’s a strange thing
(แอนด์ อิทซ ซา สเทร๊งจ ทริง)
” Cause now it don’t really matter
(” ค๊อส นาว อิท ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์)
More of the same thing
(โม อ็อฝ เดอะ เซม ทริง)
Don’t even hurt, it’s a part of the pattern
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น เฮิร์ท , อิทซ ซา พาร์ท อ็อฝ เดอะ แพ๊ทเทอร์น)
Until I’m through with this blue situation
(อันทิล แอม ทรู วิธ ดิส บลู ซิ๊ทูเอชั่น)
Pass me the wine, it’s just a minor variation
(เพซ มี เดอะ ไวน์ , อิทซ จั๊สท ดา ไม๊เน่อร์ แฝริเอฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Minor Variation คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น