เนื้อเพลง Sexy American Girls คำอ่านไทย Jagged Edge

[Talking:]
( [ ทอคอิง : ])
This song right here
(ดิส ซ็อง ไร๊ท เฮียร)
This ain’t no down south, up north, east coast, west coast song
(ดิส เอน โน เดาน เซ๊าธ , อั๊พ น๊อร์ธ , อี๊สท โค้สท , เว๊สท โค้สท ซ็อง)
This ain’t just for the hood
(ดิส เอน จั๊สท ฟอร์ เดอะ ฮุด)
Well it is for the hood
(เวลล อิท อีส ฟอร์ เดอะ ฮุด)
Come on
(คัมมอน)
JE y’all
(จี ยอล)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Sexy American girls
(เซคซิ อะเมริแค็น เกิร์ล)
Gotta love it
(กอททะ ลัฝ อิท)
So many flavors
(โซ เมนอิ ฟเลเฝอะ)
You can’t find one, you buggin
(ยู แค็นท ไฟนด์ วัน , ยู บักกิน)
Look around
(ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Pull your game out
(พูลล ยุร เกม เอ๊าท)
Find the right one and set it out
(ไฟนด์ เดอะ ไร๊ท วัน แอนด์ เซ็ท ดิธ เอ๊าท)
Sexy American girls
(เซคซิ อะเมริแค็น เกิร์ล)
Gotta love it
(กอททะ ลัฝ อิท)
So many flavors
(โซ เมนอิ ฟเลเฝอะ)
You can’t find one, you buggin
(ยู แค็นท ไฟนด์ วัน , ยู บักกิน)
Got you now
(ก็อท ยู นาว)
Tell your boy how
(เทลล ยุร บอย ฮาว)
Get you to the room
(เก็ท ยู ทู เดอะ รูม)
Show you bout the A-Town
(โชว์ ยู เบาท ดิ อะ ทาวน์)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Like them thick, like them tall
(ไล๊ค เด็ม ทริ๊ค , ไล๊ค เด็ม ทอลล์)
Feelin like I like them all
(ฟีลิน ไล๊ค ไก ไล๊ค เด็ม ออล)
Like em straight from the A
(ไล๊ค เอ็ม สเทร๊ท ฟรอม ดิ อะ)
But any city in the South
(บั๊ท เอ๊นี่ ซิ๊ที่ อิน เดอะ เซ๊าธ)
They know what I’m talking about
(เด โนว์ ว๊อท แอม ทอคอิง อะเบ๊าท)
Got them girls all day
(ก็อท เด็ม เกิร์ล ซอร์ เดย์)
West coast got them Mamas almost feel like the Bahamas
(เว๊สท โค้สท ก็อท เด็ม มามะ อ๊อลโมสท ฟีล ไล๊ค เดอะ บาฮามา)
Got to love it in LA
(ก็อท ทู ลัฝ อิท อิน ลา)
From New York on to Philly
(ฟรอม นิว ยอค ออน ทู ฟิวลี่)
Mid west got it really
(มิด เว๊สท ก็อท ดิธ ริแอ็ลลิ)
All over the USA
(ออล โอ๊เฝ่อร ดิ ยูเอสเอ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Sexy American girls
(เซคซิ อะเมริแค็น เกิร์ล)
Gotta love it
(กอททะ ลัฝ อิท)
So many flavors
(โซ เมนอิ ฟเลเฝอะ)
You can’t find one, you buggin
(ยู แค็นท ไฟนด์ วัน , ยู บักกิน)
Look around [look around, bring it out]
(ลุ๊ค อะราวนฺดฺ [ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ , บริง อิท เอ๊าท ])
Pull your game out
(พูลล ยุร เกม เอ๊าท)
Find the right one and set it out [oh, oh, oh]
(ไฟนด์ เดอะ ไร๊ท วัน แอนด์ เซ็ท ดิธ เอ๊าท [ โอ , โอ , โอ ])
Sexy American girls
(เซคซิ อะเมริแค็น เกิร์ล)
Gotta love it
(กอททะ ลัฝ อิท)
So many flavors
(โซ เมนอิ ฟเลเฝอะ)
You can’t find one, you buggin [if you can’t find one you buggin]
(ยู แค็นท ไฟนด์ วัน , ยู บักกิน [ อิ๊ฟ ยู แค็นท ไฟนด์ วัน ยู บักกิน ])
Got you now
(ก็อท ยู นาว)
Tell your boy how
(เทลล ยุร บอย ฮาว)
Get you to the room [baby I’m gonna turn it out]
(เก็ท ยู ทู เดอะ รูม [ เบ๊บี้ แอม กอนนะ เทิร์น หนิด เอ๊าท ])
Show you bout the A-Town
(โชว์ ยู เบาท ดิ อะ ทาวน์)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Back to the A
(แบ็ค ทู ดิ อะ)
C Decaters [?] where I stay
(ซี Decaters [ ] แวร์ ไอ สเทย์)
I’mma always rep it hard
(แอมมา ออลเว เร็พ อิท ฮาร์ด)
And of course I like em from all over
(แอนด์ อ็อฝ คอร์ส ไอ ไล๊ค เอ็ม ฟรอม ออล โอ๊เฝ่อร)
But especially the ones that rep the boulevard
(บั๊ท เอ็วเพฌแอ็ลลิ ดิ วัน แดท เร็พ เดอะ บูลิฝาด)
And see the things that let her [?]
(แอนด์ ซี เดอะ ทริง แดท เล็ท เฮอ [ ])
We got from people from all over
(วี ก็อท ฟรอม พี๊เพิ่ล ฟรอม ออล โอ๊เฝ่อร)
You can really get a taste
(ยู แคน ริแอ็ลลิ เก็ท ดา เท๊ซท)
Like a big stoove really from the Lou down on to Philly [?]
(ไล๊ค เก บิ๊ก stoove ริแอ็ลลิ ฟรอม เดอะ ลู เดาน ออน ทู ฟิวลี่ [ ])
You just might find your main
(ยู จั๊สท ไมท ไฟนด์ ยุร เมน)
Sexy American girls
(เซคซิ อะเมริแค็น เกิร์ล)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Sexy American girls
(เซคซิ อะเมริแค็น เกิร์ล)
Gotta love it
(กอททะ ลัฝ อิท)
So many flavors
(โซ เมนอิ ฟเลเฝอะ)
You can’t find one, you buggin
(ยู แค็นท ไฟนด์ วัน , ยู บักกิน)
Look around
(ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Pull your game out
(พูลล ยุร เกม เอ๊าท)
Find the right one and set it out [set it out]
(ไฟนด์ เดอะ ไร๊ท วัน แอนด์ เซ็ท ดิธ เอ๊าท [ เซ็ท ดิธ เอ๊าท ])
Sexy American girls
(เซคซิ อะเมริแค็น เกิร์ล)
Gotta love it
(กอททะ ลัฝ อิท)
So many flavors [you can’t find one you buggin]
(โซ เมนอิ ฟเลเฝอะ [ ยู แค็นท ไฟนด์ วัน ยู บักกิน ])
You can’t find one, you buggin
(ยู แค็นท ไฟนด์ วัน , ยู บักกิน)
Got you now
(ก็อท ยู นาว)
Tell your boy how [tell me how]
(เทลล ยุร บอย ฮาว [ เทลล มี ฮาว ])
Get you to the room
(เก็ท ยู ทู เดอะ รูม)
Show you bout the A-Town
(โชว์ ยู เบาท ดิ อะ ทาวน์)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
Down South girls keep it sexy [shorty]
(เดาน เซ๊าธ เกิร์ล คี๊พ อิท เซคซิ [ ชอร์ทดิง ])
Miami, Atlanta, Carolina, Alabama, New Orleans girls keep it sexy
(มายเอมอี , แอทแรนทา , แคโรไลนา , อลาบามา , นิว โอรีอินสฺ เกิร์ล คี๊พ อิท เซคซิ)
Up top, NY, NJ, MA, Philly girls keep it sexy
(อั๊พ ท๊อพ , NY , NJ , มา , ฟิวลี่ เกิร์ล คี๊พ อิท เซคซิ)
Midwest, West Coast, Chi-town, LA, Texas girls keep it sexy
(มิดเวส , เว๊สท โค้สท , ชี ทาวน์ , ลา , เทกซัส เกิร์ล คี๊พ อิท เซคซิ)
Georgia to Arizona know them girls keep it sexy
(จอร์จา ทู แอร์โซนา โนว์ เด็ม เกิร์ล คี๊พ อิท เซคซิ)
Keep it sexy
(คี๊พ อิท เซคซิ)
Sexy, sexy
(เซคซิ , เซคซิ)
Ladies just keep it sexy, keep it sexy…
(เลดิส จั๊สท คี๊พ อิท เซคซิ , คี๊พ อิท เซคซิ)

[Rap:]
([ แร็พ : ])
Yo
(โย)
I dibble and dabble with bras from the A to LA
(ไอ dibble แอนด์ dabble วิธ บรา ฟรอม ดิ อะ ทู ลา)
And regardless where they stay they all respect what I say
(แอนด์ ริกาดเล็ซ แวร์ เด สเทย์ เด ออล เรสเพ๊คท ว๊อท ไอ เซย์)
I got one in Houston, Texas
(ไอ ก็อท วัน อิน ฮูซตัน , เทกซัส)
Pretty little thing — [?]
(พริ๊ทที่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง [ ])
Plus that — she on parole but hit the road anyway
(พลัส แดท ชี ออน พะโรล บั๊ท ฮิท เดอะ โร้ด เอนอิเว)
I got one in Mississippi I just call her – lil gritty
(ไอ ก็อท วัน อิน มิสซิสซิปปี้ ไอ จั๊สท คอลลํ เฮอ ลิล กรีททิ)
And a black skin to get the cream [?]
(แอนด์ อะ แบล๊ค สกิน ทู เก็ท เดอะ ครีม [ ])
Can you believe she wit it
(แคน ยู บีลี๊ฝ ชี วิท ดิธ)
I got one in Memphis, Ten
(ไอ ก็อท วัน อิน เมมฟริซ , เท็น)
Like to put me on the through
(ไล๊ค ทู พุท มี ออน เดอะ ทรู)
Take a blank with the Hen and let the freak feast begin
(เท้ค เก แบล๊งค วิธ เดอะ เฮ็น แอนด์ เล็ท เดอะ ฟรี๊ค ฟีซท บีกิน)
I got a Yankee —
(ไอ ก็อท ดา แยงคิ)
Fat enough to break Hover
(แฟท อีน๊าฟ ทู เบร๊ค ฮัฝเออะ)
Make J-Lo look like she need a makeover
(เม้ค เจ โล ลุ๊ค ไล๊ค ชี นี๊ด อะ makeover)
Plus she got LeBron James on the Range Rover
(พลัส ชี ก็อท LeBron เจม ออน เดอะ เร๊นจ โรฝเออะ)
Black mixed with Puerto Rican so you know the games over
(แบล๊ค มิกซ์ วิธ เพิสโต Rican โซ ยู โนว์ เดอะ เกม โอ๊เฝ่อร)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Sexy American girls
(เซคซิ อะเมริแค็น เกิร์ล)
Gotta love it
(กอททะ ลัฝ อิท)
So many flavors
(โซ เมนอิ ฟเลเฝอะ)
You can’t find one, you buggin
(ยู แค็นท ไฟนด์ วัน , ยู บักกิน)
Look around
(ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Pull your game out
(พูลล ยุร เกม เอ๊าท)
Find the right one and set it out
(ไฟนด์ เดอะ ไร๊ท วัน แอนด์ เซ็ท ดิธ เอ๊าท)
Sexy American girls
(เซคซิ อะเมริแค็น เกิร์ล)
Gotta love it
(กอททะ ลัฝ อิท)
So many flavors
(โซ เมนอิ ฟเลเฝอะ)
You can’t find one, you buggin
(ยู แค็นท ไฟนด์ วัน , ยู บักกิน)
Got you now
(ก็อท ยู นาว)
Tell your boy how
(เทลล ยุร บอย ฮาว)
Get you to the room
(เก็ท ยู ทู เดอะ รูม)
Show you bout the A-Town
(โชว์ ยู เบาท ดิ อะ ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy American Girls คำอ่านไทย Jagged Edge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น