เนื้อเพลง Fo Sheezy คำอ่านไทย Lil Wayne

[Verse 1]
( [ เฝิซ 1 ])
You know they saying since the bar back on the ‘dro, he lackin the flow
(ยู โนว์ เด เซอิง ซิ๊นซ เดอะ บาร์ แบ็ค ออน เดอะ ดีโร , ฮี lackin เดอะ โฟลว์)
And if that ever happen whoa I ain’t rapping no more
(แอนด์ อิ๊ฟ แดท เอ๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น โว้ว ไอ เอน แรพพิง โน โม)
I’m good with a pina, daq and an o
(แอม กู๊ด วิธ อะ พีนา , daq แอนด์ แอน โอ)
Gagging and choke like ho put the d*ck back in your throat
(Gaggings แอนด์ โชค ไล๊ค โฮ พุท เดอะ d*ck แบ็ค อิน ยุร โธร๊ท)
Still packing fo sho
(สทิลล แพคคิง โฟ โช)
Yeezy Weezy off of the heezy fo sheezy
(Yeezy วีซี่ ออฟฟ อ็อฝ เดอะ ฮีซี่ โฟ ชีซซี่)
Cruise with the top off of the ‘Ghini
(ครู้ยสํ วิธ เดอะ ท๊อพ ออฟฟ อ็อฝ เดอะ Ghini)
Bars got cheese I got cheddar linguini
(บาร์ ก็อท ชี๊ส ไอ ก็อท เชเดอร์ linguini)
That’s why I keep the federals scheming
(แด้ท วาย ไอ คี๊พ เดอะ เฟ๊ดเดอร่อล ซาคีมมิง)
That’s why I keep the platinum blinging
(แด้ท วาย ไอ คี๊พ เดอะ พแลทนัม บลิงงิง)
Every diamond’s like a nice size
(เอ๊เฝอร์รี่ ได๊ม่อนดํ ไล๊ค เก ไน๊ซ์ ไซ๊ซ)
I help people with problems look at the bright side
(ไอ เฮ้ลพ พี๊เพิ่ล วิธ โพร๊เบล่ม ลุ๊ค แกท เดอะ ไบร๊ท ไซด์)
With nice ties on a rise so they sitting me high
(วิธ ไน๊ซ์ ไท ออน อะ ไร๊ส โซ เด ซีททิง มี ไฮฮ)
And the rims born in ’79
(แอนด์ เดอะ ริม บอน อิน 79)
Weezy carry the nine glocks
(วีซี่ แค๊รรี่ เดอะ ไนน คล็อก)
Slipping they gon have to get six n*ggaz name called carry a pine box
(สลิพปิง เด ก็อน แฮ็ฝ ทู เก็ท ซิกซ์ เอ็น *ggaz เนม คอลลํ แค๊รรี่ อะ ไพน บ๊อกซฺ)
Marry me ma, not
(แม๊ร์รี่ มี มา , น็อท)
But here’s what you can do to me
(บั๊ท เฮียร ว๊อท ยู แคน ดู ทู มี)
Give me good brains tutor me
(กี๊ฝ มี กู๊ด เบรน ทิ้วเท่อร์ มี)
W-E-E-Z-Y Wee
(ดับบิว อี อี ซี วาย วี)

[Hook x4]
([ ฮุ๊ค x4 ])
They call me Weezy Weezy fo sheezy
(เด คอลลํ มี วีซี่ วีซี่ โฟ ชีซซี่)
Banana clip on the heater
(บะแนนอะ คลิพ ออน เดอะ ฮีทเออะ)
Banana whip on them sneakers
(บะแนนอะ ฮวิพ ออน เด็ม สนิกเกิด)
Banana d*ck going deeper
(บะแนนอะ d*ck โกอิ้ง ดิพเพอ)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Got a good game honestly so respect the young’n
(ก็อท ดา กู๊ด เกม ออนเอ็ซทลิ โซ เรสเพ๊คท เดอะ youngn)
Got your girl undercover like a detective woman
(ก็อท ยุร เกิร์ล อันเดอะคัฝเออะ ไล๊ค เก ดิเทคทิฝ วู๊แม่น)
I’m a mess blow a vest to onion and I’ll test your stomach
(แอม มา เมซ โบลว์ อะ เฝ็ซท ทู อั๊นยั่น แอนด์ อิลล เทสท์ ยุร สโท๊มัช)
And the pistols right next to him cousin
(แอนด์ เดอะ พิ๊สท่อล ไร๊ท เน๊กซท ทู ฮิม เค๊าซิน)
I’m a player having sex with dozens
(แอม มา เพย์เยอร์ แฮฝวิ่ง เซ็กซ วิธ ดออเซน)
Sex with cousins hoes dissed with husbands
(เซ็กซ วิธ เค๊าซิน โฮ ดิซพฺ วิธ ฮั๊สแบนด์)
My pants is down her dress is up
(มาย แพ็นท ซิส เดาน เฮอ เดรส ซิส อั๊พ)
Her head down and her neck is tough
(เฮอ เฮด เดาน แอนด์ เฮอ เน็ค อีส ทั๊ฟ)
She s*ck till I say, ” That’s enough! ”
(ชี เอส *ck ทิลล์ ไอ เซย์ , ” แด้ท อีน๊าฟ ! “)
We f*ck till her ass fractured up
(วี เอฟ *ck ทิลล์ เฮอ อาซ ฟแรคเชอะ อั๊พ)
And when I nut no shower b*tch pack your stuff
(แอนด์ เว็น นาย นัท โน เช๊าเว่อร์ บี *tch แพ็ค ยุร สทั๊ฟฟ)
Am I a mack or what
(แอ็ม ไอ อะ แมกคฺ ออ ว๊อท)
Yep, Weezy macaroni with a bony model b*tch
(เย็พ , วีซี่ แมคะโรนิ วิธ อะ โบนอิ โม๊เด็ล บี *tch)
Are you modeling ma
(อาร์ ยู modelings มา)
She got her own whip so you following ma
(ชี ก็อท เฮอ โอว์น ฮวิพ โซ ยู ฟอลโละอิง มา)
She said she like that squad sh*t
(ชี เซ็ด ชี ไล๊ค แดท ซคว็อด ฌะ *ที)
So oh you swallowing ma
(โซ โอ ยู สโลลิงค์ มา)
She said she like that hot d*ck
(ชี เซ็ด ชี ไล๊ค แดท ฮอท d*ck)
Well miss I got three bricks and two pills pop
(เวลล มิซ ซาย ก็อท ทรี บริ๊ค แซน ทู พิลล์ พ็อพ)
One blunt mami let’s roll
(วัน บลันท มัมมี เล็ท โรลล)
And understand, I know what my name is, right
(แอนด์ อั๊นเด้อรสแทนด , ไอ โนว์ ว๊อท มาย เนม อีส , ไร๊ท)
B*tch say it
(บี *tch เซย์ อิท)
W-E-E-Z-Y Wee
(ดับบิว อี อี ซี วาย วี)

[Hook x4]
([ ฮุ๊ค x4 ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
I’m so gangsta
(แอม โซ แก๊งซดา)
If she don’t go down no thank you
(อิ๊ฟ ชี ด้อนท์ โก เดาน โน แธ๊งค์ ยู)
I got so many b*tches so ain’t ya
(ไอ ก็อท โซ เมนอิ บี *tches โซ เอน ยา)
Got so many pictures of Ben Franklin
(ก็อท โซ เมนอิ พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ เบน Franklin)
High top tennis on the car cover of the whole game cold
(ไฮฮ ท๊อพ เทนนิซ ออน เดอะ คารํ โค๊ฝเฝ่อร์ อ็อฝ เดอะ โฮล เกม โคลด์)
F*ck it up with me n*ggaz come from all angles
(เอฟ *ck อิท อั๊พ วิธ มี เอ็น *ggaz คัม ฟรอม ออล แอ๊งเกิ้ล)
Representing S-Q like the Star Spangled
(เรพพรีเซนติง เอส คิว ไล๊ค เดอะ สทาร์ สปิงเกิลสฺ)
White tee-fish at Kango
(ไว๊ท ที ฟิช แอ็ท Kango)
Low top Nikes plus my ho pop Nikes
(โลว ท๊อพ นายกี้ พลัส มาย โฮ พ็อพ นายกี้)
How exciting we riding in the third lane
(ฮาว เอ็คไซทอิง วี ไรดอิง อิน เดอะ เทริ๊ด เลน)
Said she like Juvy but prefer Wayne
(เซ็ด ชี ไล๊ค Juvy บั๊ท พรีเฟอร์ เวยอิน)
She can give me head
(ชี แคน กี๊ฝ มี เฮด)
Call her birdbrain on everything
(คอลลํ เฮอ birdbrain ออน เอ๊วี่ติง)
It’s Young Weezy cuz I be golly
(อิทซ ยัง วีซี่ คัซ ไอ บี กอลลิ)
My neck more colorful then Nelly, Murph, Ky, Ali
(มาย เน็ค โม คัลเออะฟุล เด็น เนลลี , เมอร์ซฺ , Ky , เอลลี)
I’m so cold deep
(แอม โซ โคลด์ ดี๊พ)
Low seats in the old drop blow reef
(โลว ซีท ซิน ดิ โอลด์ ดรอพ โบลว์ รีฟ)
Like no cops could f*ck with this
(ไล๊ค โน ค็อพ เคิด เอฟ *ck วิธ ดิส)
Swiftly no tops on the whippy
(ซวีฟทลิ โน ท๊อพ ออน เดอะ whippy)
Cash Money hot Bizzy Lil Wizzy get with me
(แค๊ช มั๊นนี่ ฮอท Bizzy ลิล Wizzy เก็ท วิธ มี)
Now I’ma, I’ma ask you again
(นาว แอมอา , แอมอา อาสคฺ ยู อะเกน)
You know my name right b*tch
(ยู โนว์ มาย เนม ไร๊ท บี *tch)
B*tch say it
(บี *tch เซย์ อิท)

[Hook x2]
([ ฮุ๊ค x2 ])

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
W-E-E-Z-Y Wee
(ดับบิว อี อี ซี วาย วี)
B*tch holla!
(บี *tch ฮอลละ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fo Sheezy คำอ่านไทย Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น