เนื้อเพลง No Man’s Land คำอ่านไทย Billy Joel

I’ve seen those big machines come rolling through the quiet pines
( แอฝ ซีน โฑส บิ๊ก แมชชีน คัม โรลลิง ทรู เดอะ ไคว๊เอ้ท ไพน)
Blue suits and bankers with their Volvos and their valentines
(บลู ซุ๊ท แซน แบงเคอะ วิธ แดร์ วอโวส แซน แดร์ แฝลเอ็นไทน)
Give us this day our daily discount outlet merchandise
(กี๊ฝ อัซ ดิส เดย์ เอ๊า เด๊ลี่ ดิ๊สเค้าท เอ๊าทเหล็ท เมอแช็นไดส)
Raise up a multiplex and we will make a sacrifice
(เร้ส อั๊พ อะ multiplex แอนด์ วี วิล เม้ค เก แซ๊คริไฟซ์)
Now we’re gonna get the big business
(นาว เวีย กอนนะ เก็ท เดอะ บิ๊ก บีสเน็ซ)
Now we’re gonna get the real thing
(นาว เวีย กอนนะ เก็ท เดอะ เรียล ทริง)
Everybody’s all excited about it
(เอวี่บอดี้ ซอร์ เอ็กไซ๊ทํ อะเบ๊าท ดิธ)

Who remembers when it all began
(ฮู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น หนิด ออล บิแกน)
Out here in no man’s land
(เอ๊าท เฮียร อิน โน แมน แลนด์)
Before they passed the master plan
(บีฟอร์ เด พาสส เดอะ ม๊าสเต้อร์ แพลน)
Out here in no man’s land
(เอ๊าท เฮียร อิน โน แมน แลนด์)
Low supply and high demand
(โลว ซั๊พพลาย แอนด์ ไฮฮ ดีมานด์)
Here in no man’s land
(เฮียร อิน โน แมน แลนด์)

There ain’t much work out here in our consumer power base
(แดร์ เอน มัช เวิ๊ร์ค เอ๊าท เฮียร อิน เอ๊า ค็อนซยูมเออะ พ๊าวเว่อร์ เบส)
No major industry, just miles and miles of parking space
(โน เม๊เจ้อร์ อิ๊นดัสทรี่ , จั๊สท ไมล แซน ไมล อ็อฝ พาคกิ้ง สเพ๊ซ)
This morning’s paper says our neighbor’s in a c*caine bust
(ดิส ม๊อร์นิ่ง เพ๊เพ่อร์ เซย์ เอ๊า เนเบอะ ซิน อะ ซี *เคน บัซท)
Lots more to read about Lolita and suburban lust
(ล็อท โม ทู รี๊ด อะเบ๊าท Lolita แอนด์ ซะเบอแบ็น ลัซท)
Now we’re gonna get the whole story
(นาว เวีย กอนนะ เก็ท เดอะ โฮล สท๊อรี่)
Now we’re gonna be in prime time
(นาว เวีย กอนนะ บี อิน ไพร์ม ไทม์)
Everybody’s all excited about it
(เอวี่บอดี้ ซอร์ เอ็กไซ๊ทํ อะเบ๊าท ดิธ)

Who remembers when it all began
(ฮู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น หนิด ออล บิแกน)
Out here in no man’s land
(เอ๊าท เฮียร อิน โน แมน แลนด์)
We’ve just begun to understand
(หวีบ จั๊สท บิกัน ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
Out here in no man’s land
(เอ๊าท เฮียร อิน โน แมน แลนด์)
Low supply and high demand
(โลว ซั๊พพลาย แอนด์ ไฮฮ ดีมานด์)
Here in no man’s land
(เฮียร อิน โน แมน แลนด์)

I see these children with their boredom and their vacant stares
(ไอ ซี ฑิส ชีลดเร็น วิธ แดร์ โบดัม แอนด์ แดร์ เฝแค็นท สแทร์)
God help us all if we’re to blame for their unanswered prayers
(ก๊อด เฮ้ลพ อัซ ซอร์ อิ๊ฟ เวีย ทู เบลม ฟอร์ แดร์ อันเอนเซิด พเรเออะ)
They roll the sidewalks up at night, this place goes underground
(เด โรลล เดอะ ไซด์ว๊อก อั๊พ แอ็ท ไน๊ท , ดิส เพลส โกซ อันเดิกเรานด)
Thanks to the condo kings there’s cable now in Zombietown
(แธ๊งค์ ทู เดอะ คอนโด คิง แดร์ เค๊เบิ้ล นาว อิน Zombietown)
Now we’re gonna get the closed circuit
(นาว เวีย กอนนะ เก็ท เดอะ โคลส เซ๊อร์กิท)
Now we’re gonna get the Top 40
(นาว เวีย กอนนะ เก็ท เดอะ ท๊อพ 40)
Now we’re gonna get the sports franchise
(นาว เวีย กอนนะ เก็ท เดอะ สพอร์ท แฟร๊นไช้ส)
Now we’re gonna get the major attractions
(นาว เวีย กอนนะ เก็ท เดอะ เม๊เจ้อร์ แอ็ทแรคฌัน)

Who remembers when it all began
(ฮู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น หนิด ออล บิแกน)
Out here in no man’s land
(เอ๊าท เฮียร อิน โน แมน แลนด์)
Before the whole world was in our hands
(บีฟอร์ เดอะ โฮล เวิลด วอส ซิน เอ๊า แฮนด์)
Out here in no man’s land
(เอ๊าท เฮียร อิน โน แมน แลนด์)
Before the banners and the marching bands
(บีฟอร์ เดอะ แบ๊นเน่อร์ แซน เดอะ มัสชิง แบนด์)
Out here in no man’s land
(เอ๊าท เฮียร อิน โน แมน แลนด์)
Low supply and high demand
(โลว ซั๊พพลาย แอนด์ ไฮฮ ดีมานด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Man’s Land คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น