เนื้อเพลง Breath of Heaven (Mary’s Song) คำอ่านไทย Jessica Simpson

I have traveled many moonless nights
( ไอ แฮ็ฝ แทร๊เฝ่ล เมนอิ moonless ไน๊ท)
Cold and weary, with a babe inside
(โคลด์ แอนด์ เวียริ , วิธ อะ เบ้บ อิ๊นไซด์)
And I wonder what I’ve done
(แอนด์ ดาย วั๊นเด้อร ว๊อท แอฝ ดัน)
Holy Father you have come
(โฮ๊ลี่ ฟ๊าเท่อร ยู แฮ็ฝ คัม)
And chosen me now, to carry your son.
(แอนด์ โชเซ่น มี นาว , ทู แค๊รรี่ ยุร ซัน)

I am waiting, in a silent prayer
(ไอ แอ็ม เวททิง , อิน อะ ไซ๊เล่นท พเรเออะ)
I am frightened, by the load I bear
(ไอ แอ็ม ไฟท์อึน , บาย เดอะ โหลด ดาย แบร์)
In a world as cold as stone
(อิน อะ เวิลด แอส โคลด์ แอส สโทน)
Must I walk this path alone?
(มัสท์ ไอ ว๊อล์ค ดิส พาธ อะโลน)
Be with me now, be with me now.
(บี วิธ มี นาว , บี วิธ มี นาว)

Breath of Heaven, hold me together
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น , โฮลด์ มี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Be forever near me, breath of Heaven
(บี ฟอเร๊เฝ่อร เนียร์ มี , บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)
Breath of Heaven, lighten my darkness
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น , ไลทน มาย ดาคเน็ซ)
Pour over me your holiness, for you are holy,
(พาว โอ๊เฝ่อร มี ยุร โฮลิเน็ซ , ฟอร์ ยู อาร์ โฮ๊ลี่ ,)
Breath of Heaven.
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)

Do you wonder when you watch my face,
(ดู ยู วั๊นเด้อร เว็น ยู ว๊อทช มาย เฟซ ,)
If a wiser one should have had my place?
(อิ๊ฟ อะ วายเซอ วัน เชิด แฮ็ฝ แฮ็ด มาย เพลส)
But I offer all I am for the mercy of your plan
(บั๊ท ไอ อ๊อฟเฟ่อร์ ออล ไอ แอ็ม ฟอร์ เดอะ เม๊อร์ซี่ อ็อฝ ยุร แพลน)
Help me be strong, help me be strong,
(เฮ้ลพ มี บี สทรอง , เฮ้ลพ มี บี สทรอง ,)
Help me be strong, help me.
(เฮ้ลพ มี บี สทรอง , เฮ้ลพ มี)

Breath of Heaven, hold me together
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น , โฮลด์ มี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Be forever near me, breath of Heaven
(บี ฟอเร๊เฝ่อร เนียร์ มี , บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)
Breath of Heaven, lighten my darkness
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น , ไลทน มาย ดาคเน็ซ)
Pour over me your holiness, for you are holy.
(พาว โอ๊เฝ่อร มี ยุร โฮลิเน็ซ , ฟอร์ ยู อาร์ โฮ๊ลี่)

Breath of Heaven, hold me together
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น , โฮลด์ มี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Be forever near me, breath of Heaven
(บี ฟอเร๊เฝ่อร เนียร์ มี , บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)
Breath of Heaven, lighten my darkness
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น , ไลทน มาย ดาคเน็ซ)
Pour over me your holiness, for you are holy.
(พาว โอ๊เฝ่อร มี ยุร โฮลิเน็ซ , ฟอร์ ยู อาร์ โฮ๊ลี่)

Breath of Heaven,
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น ,)
Breath of Heaven,
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น ,)
Breath of Heaven,
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น ,)
Breath of Heaven…
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breath of Heaven (Mary’s Song) คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น