เนื้อเพลง Where U At Rock คำอ่านไทย Kid Rock

HUH I grew a hurding cattle
( ฮู ไอ กรู อะ hurdings แค๊ทเทิ่ล)
I got more rhymes than heroin in Seattle
(ไอ ก็อท โม ไรม แฑ็น เฮโระอิน อิน Seattle)
You wanna battle with the Rock quite frontin’
(ยู วอนนา แบ๊ทเทิ้ล วิธ เดอะ ร๊อค ไคว๊ ฟ้อนดิน)
I’ll spit on your ass and then tell you that you ain’t nothin’
(อิลล ซพิท ออน ยุร อาซ แซน เด็น เทลล ยู แดท ยู เอน นอทติน)
Grab your honey and your beer and I’ll break South
(แกร๊บ ยุร ฮั๊นนี่ แอนด์ ยุร เบีย แอนด์ อิลล เบร๊ค เซ๊าธ)
Take your money then I’ll tell ya get the hell out
(เท้ค ยุร มั๊นนี่ เด็น อิลล เทลล ยา เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท)
I’ll put your head out this is my night
(อิลล พุท ยุร เฮด เอ๊าท ดิส ซิส มาย ไน๊ท)
How ya gonna step with Rock when I got the mic
(ฮาว ยา กอนนะ สเท็พ วิธ ร๊อค เว็น นาย ก็อท เดอะ ไมคะ)
I shot the sheriff and the deputy too
(ไอ ฌ็อท เดอะ เช๊อริฟฟ์ แอนด์ เดอะ เดพอิวทิ ทู)
Paid off the Feds now its all about my crew
(เพลด ออฟฟ เดอะ เฟ็ด นาว อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท มาย ครู)
What you hoes wanna do
(ว๊อท ยู โฮ วอนนา ดู)
One at a time or all at once I’ll still roll through your whole crew
(วัน แอ็ท ดา ไทม์ ออ ออล แอ็ท วั๊นซ อิลล สทิลล โรลล ทรู ยุร โฮล ครู)
Like a south bound trucker
(ไล๊ค เก เซ๊าธ บาวนฺดฺ ทักเกอร์)
Hoss and mother f*ckers take shorts mother f*ckers take a loss
(โฮซ แซน ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers เท้ค ช๊อร์ท ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers เท้ค เก โรซ)
And when you step with your anger
(แอนด์ เว็น ยู สเท็พ วิธ ยุร แอ๊งเก้อร)
I’m like the robot from lost in space
(แอม ไล๊ค เดอะ โรบ๊อท ฟรอม ล็อซท อิน สเพ๊ซ)
[Danger Danger]
([ แด๊งเจ้อร์ แด๊งเจ้อร์ ])
I give a warning but if you don’t take it
(ไอ กี๊ฝ อะ วอนิง บั๊ท อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เท้ค อิท)
I’ll put my arm around your neck like we’re cool then I’ll break it
(อิลล พุท มาย อาร์ม อะราวนฺดฺ ยุร เน็ค ไล๊ค เวีย คูล เด็น อิลล เบร๊ค อิท)
It’s all real cop a feel from my steel
(อิทซ ซอร์ เรียล ค็อพ อะ ฟีล ฟรอม มาย สทีล)
Here’s the deal when I say clap your hands like a seal
(เฮียร เดอะ ดีล เว็น นาย เซย์ คแล็พ ยุร แฮนด์ ไล๊ค เก ซีล)
Or better yet give respect where it’s earned
(ออ เบ๊ทเท่อร์ เย๊ท กี๊ฝ เรสเพ๊คท แวร์ อิทซ เอิร์น)
You eat me up I’m like a hot pepper and you might get burned
(ยู อี๊ท มี อั๊พ แอม ไล๊ค เก ฮอท เพ๊พเพ่อร์ แอนด์ ยู ไมท เก็ท เบิร์น)
You took a turn for the worst
(ยู ทุค กา เทิร์น ฟอร์ เดอะ เวิ๊ร์สท)
Walked up in my face rode away in a hurse
(ว๊อล์ค อั๊พ อิน มาย เฟซ โรด อะเวย์ อิน อะ hurse)
Now how you gonna front on that
(นาว ฮาว ยู กอนนะ ฟร๊อนท ออน แดท)
Kid Rock’s in the house that’s where
(คิด ร๊อค ซิน เดอะ เฮ้าส แด้ท แวร์)
I’m at
(แอม แอ็ท)

Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Over here in the rear with your girl the fourties of beer
(โอ๊เฝ่อร เฮียร อิน เดอะ เรียร์ วิธ ยุร เกิร์ล เดอะ fourties อ็อฝ เบีย)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Over there with the bad attitude cause I just don’t care
(โอ๊เฝ่อร แดร์ วิธ เดอะ แบ้ด แอ๊ททิจูด ค๊อส ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)

1 2 and you don’t stop
(1 2 แอนด์ ยู ด้อนท์ สท๊อพ)
3 4 and you don’t quit
(3 4 แอนด์ ยู ด้อนท์ ควิท)
1 2 and you don’t stop
(1 2 แอนด์ ยู ด้อนท์ สท๊อพ)

From the depths of hell to God’s right hand side
(ฟรอม เดอะ เด็พธ อ็อฝ เฮ็ลล ทู ก๊อด ไร๊ท แฮนด์ ไซด์)
I’m what’s left of the get paid, self made pride
(แอม ว๊อท เล๊ฟท อ็อฝ เดอะ เก็ท เพลด , เซลฟ์ เมด ไพรด์)
I’ll step in stride I’m raw as cow hide
(อิลล สเท็พ อิน ซทไรด แอม รอว์ แอส คาว ไฮด์)
My first LP is still sellin’ that ain’t no Jive
(มาย เฟิร์สท LP อีส สทิลล เซลลิน แดท เอน โน ไจฝ)
Am I the chosen one
(แอ็ม ไอ เดอะ โชเซ่น วัน)
Some people ain’t getttin’ where I’m comin’ from
(ซัม พี๊เพิ่ล เอน getttin แวร์ แอม คัมอิน ฟรอม)
Or where I’m goin’ to stand back
(ออ แวร์ แอม โกอิน ทู สแทนด์ แบ็ค)
Kid Rock’s in the house that’s where
(คิด ร๊อค ซิน เดอะ เฮ้าส แด้ท แวร์)
I’m at
(แอม แอ็ท)

Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Over here in the rear with the fourties of beer
(โอ๊เฝ่อร เฮียร อิน เดอะ เรียร์ วิธ เดอะ fourties อ็อฝ เบีย)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Over there with the bad attitude cause I just don’t care
(โอ๊เฝ่อร แดร์ วิธ เดอะ แบ้ด แอ๊ททิจูด ค๊อส ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)

Rock the house Yo
(ร๊อค เดอะ เฮ้าส โย)

And I’ll be the long haired wizard with the lazy eye
(แอนด์ อิลล บี เดอะ ลอง แฮร์ วิซ๊าร์ด วิธ เดอะ เล๊ซี่ อาย)
Ask the ladies and they’ll tell ya that im crazy fly
(อาสคฺ เดอะ เลดิส แซน เด๊ว เทลล ยา แดท แอม คเรสิ ฟลาย)
I’m steppin’ to the mic like a soldier bro
(แอม สเตปปิน ทู เดอะ ไมคะ ไล๊ค เก โซ๊ลเจ้อร์ โบร)
I hate to sound like a d*ck but I told ya so hoe
(ไอ เฮท ทู ซาวน์ด ไล๊ค เก d*ck บั๊ท ไอ โทลด ยา โซ โฮ)
Old Crow and a soul full of desperation
(โอลด์ คโร แอนด์ อะ โซล ฟูล อ็อฝ เดซเพอะเรฌัน)
I’m rockin’ up on the mic with no consideration
(แอม รอคกิน อั๊พ ออน เดอะ ไมคะ วิธ โน ค็อนซิเดอะเรฌัน)
For you’re church or you’re family
(ฟอร์ ยัวร์ เชิร์ช ออ ยัวร์ แฟ๊มิลี่)

???? couldn’t stand me so she banned me
(คูดซึ่น สแทนด์ มี โซ ชี แบ็นด มี)
I’m like a dandy lion Jack
(แอม ไล๊ค เก แดนดิ ไล๊อ้อน แจ็ค)
You can cut me down and then I’ll pop right back
(ยู แคน คัท มี เดาน แอนด์ เด็น อิลล พ็อพ ไร๊ท แบ็ค)
And attack from the back like a great white
(แอนด์ แอทแท๊ค ฟรอม เดอะ แบ็ค ไล๊ค เก เกรท ไว๊ท)
I’m not down with the scrappin’ but I’m down for the gun fight
(แอม น็อท เดาน วิธ เดอะ scrappin บั๊ท แอม เดาน ฟอร์ เดอะ กัน ไฟ้ท)
Behind my back talkin’ sh*t
(บีฮายน์ มาย แบ็ค ทอคกิ่น ฌะ *ที)
But when I front your ass you wanna act like a little b*tch
(บั๊ท เว็น นาย ฟร๊อนท ยุร อาซ ยู วอนนา แอ๊คท ไล๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล บี *tch)
Keep on and you get your ass macked
(คี๊พ ออน แอนด์ ยู เก็ท ยุร อาซ แมกคฺ)

Kid Rock’s in the house that’s where
(คิด ร๊อค ซิน เดอะ เฮ้าส แด้ท แวร์)
I’m at
(แอม แอ็ท)

Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Over here in the rear with the fourties of beer
(โอ๊เฝ่อร เฮียร อิน เดอะ เรียร์ วิธ เดอะ fourties อ็อฝ เบีย)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Over there with the bad attitude cause I just don’t care
(โอ๊เฝ่อร แดร์ วิธ เดอะ แบ้ด แอ๊ททิจูด ค๊อส ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Over here over here
(โอ๊เฝ่อร เฮียร โอ๊เฝ่อร เฮียร)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Over there with the bad attitude cause I just don’t care
(โอ๊เฝ่อร แดร์ วิธ เดอะ แบ้ด แอ๊ททิจูด ค๊อส ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Over here over here
(โอ๊เฝ่อร เฮียร โอ๊เฝ่อร เฮียร)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)
Over there with the bad attitude cause I just don’t care
(โอ๊เฝ่อร แดร์ วิธ เดอะ แบ้ด แอ๊ททิจูด ค๊อส ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์)
Where you at rock where you at
(แวร์ ยู แอ็ท ร๊อค แวร์ ยู แอ็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where U At Rock คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น