เนื้อเพลง Station to Station คำอ่านไทย David Bowie

THE RETURN OF THE THIN WHITE DUKE
( เดอะ รีเทิร์น อ็อฝ เดอะ ทริน ไว๊ท ดยูค)
THROWING DARTS IN LOVERS’ EYES
(โตววิง ดาท ซิน ลัฝเออะ อาย)
HERE ARE WE, ONE MAGICAL MOMENT, SUCH IS THE STUFF
(เฮียร อาร์ วี , วัน แมจอิแค็ล โม๊เม้นท , ซัช อีส เดอะ สทั๊ฟฟ)
FROM WHERE DREAMS ARE WOVEN
(ฟรอม แวร์ ดรีม แซร์ โวเฝ็น)
BENDING SOUND, DREDGING THE OCEAN, LOST IN MY CIRCLE
(แบนดิง ซาวน์ด , DREDGings ดิ โอ๊เชี่ยน , ล็อซท อิน มาย เซ๊อร์เคิ้ล)
HERE AM I, FLASHING NO COLOUR
(เฮียร แอ็ม ไอ , แฟ๊ดชิง โน คัลเออะ)
TALL IN THIS ROOM OVERLOOKING THE OCEAN
(ทอลล์ อิน ดิส รูม โอฝเวอร์ลุคกิง ดิ โอ๊เชี่ยน)
HERE ARE WE, ONE MAGICAL MOMENT FROM KETHER AND MALKUTH
(เฮียร อาร์ วี , วัน แมจอิแค็ล โม๊เม้นท ฟรอม KETHER แอนด์ MALKUTH)
THERE ARE YOU, DRIVE LIKE A DEMON FROM STATION TO STATION
(แดร์ อาร์ ยู , ไดร๊ฝ ไล๊ค เก ดีมัน ฟรอม สเทชั่น ทู สเทชั่น)
THE RETURN OF THE THIN WHITE DUKE
(เดอะ รีเทิร์น อ็อฝ เดอะ ทริน ไว๊ท ดยูค)
THROWING DARTS IN LOVERS’ EYES
(โตววิง ดาท ซิน ลัฝเออะ อาย)
THE RETURN OF THE THIN WHITE DUKE
(เดอะ รีเทิร์น อ็อฝ เดอะ ทริน ไว๊ท ดยูค)
MAKING SURE WHITE STAINS
(เมคอิง ชัวร์ ไว๊ท สเทน)

ONCE THERE WERE MOUNTAINS ON MOUNTAINS
(วั๊นซ แดร์ เวอ เม๊าเท่น ออน เม๊าเท่น)
AND ONCE THERE WERE SUNBIRDS TO SOAR WITH
(แอนด์ วั๊นซ แดร์ เวอ SUNBIRDS ทู โซ วิธ)
AND ONCE I COULD NEVER BE DOWN
(แอนด์ วั๊นซ ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ บี เดาน)
GOT TO KEEP SEARCHING AND SEARCHING AND, OH,
(ก็อท ทู คี๊พ เซิชอิง แอนด์ เซิชอิง แอนด์ , โอ ,)
WHAT WILL I BE BELIEVING AND WHO WILL CONNECT ME WITH LOVE?
(ว๊อท วิล ไอ บี บีลีฝวิง แอนด์ ฮู วิล คอนเน็คท มี วิธ ลัฝ)
WONDER WHO, WONDER WHO, WONDER WHEN
(วั๊นเด้อร ฮู , วั๊นเด้อร ฮู , วั๊นเด้อร เว็น)
HAVE YOU SOUGHT FORTUNE, EVASIVE AND SHY?
(แฮ็ฝ ยู ซอท ฟ๊อร์จูน , อิเฝซิฝ แอนด์ ชาย)
DRINK TO THE MEN WHO PROTECT YOU AND I
(ดริ๊งค ทู เดอะ เม็น ฮู โพรเท๊คท ยู แอนด์ ดาย)
DRINK, DRINK, RAISE YOUR GLASS, RAISE YOUR GLASS HIGH
(ดริ๊งค , ดริ๊งค , เร้ส ยุร กล๊าสส , เร้ส ยุร กล๊าสส ไฮฮ)

IT’S NOT THE SIDE-EFFECTS OF THE C*CAINE
(อิทซ น็อท เดอะ ไซด์ เอฟเฟ็ค อ็อฝ เดอะ ซี *เคน)
I’M THINKING THAT IT MUST BE LOVE
(แอม ติ้งกิง แดท ดิธ มัสท์ บี ลัฝ)
IT’S TOO LATE – TO BE GRATEFUL
(อิทซ ทู เหลท ทู บี เกร๊ทฟุล)
IT’S TOO LATE – TO BE LATE AGAIN
(อิทซ ทู เหลท ทู บี เหลท อะเกน)
IT’S TOO LATE – TO BE HATEFUL
(อิทซ ทู เหลท ทู บี เฮทฟุล)
THE EUROPEAN CANNON IS HERE
(ดิ ยูโระพีแอ็น แค๊นน่อน อีส เฮียร)
I MUST BE ONLY ONE IN A MILLION
(ไอ มัสท์ บี โอ๊นลี่ วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน)
I WON’T LET THE DAYS PASS WITHOUT HER
(ไอ ว็อนท เล็ท เดอะ เดย์ เพซ วิธเอ๊าท เฮอ)
IT’S TOO LATE – TO BE GRATEFUL
(อิทซ ทู เหลท ทู บี เกร๊ทฟุล)
IT’S TOO LATE – TO BE LATE AGAIN
(อิทซ ทู เหลท ทู บี เหลท อะเกน)
IT’S TOO LATE – TO BE HATEFUL
(อิทซ ทู เหลท ทู บี เฮทฟุล)
THE EUROPEAN CANNON IS HERE
(ดิ ยูโระพีแอ็น แค๊นน่อน อีส เฮียร)
SHOULD I BELIEVE I’VE BEEN STRICKEN?
(เชิด ดาย บีลี๊ฝ แอฝ บีน ซทรีคเค็น)
DOES MY FACE SHOW SOMEKIND OF GLOW?
(โด มาย เฟซ โชว์ SOMEKIND อ็อฝ กโล)
IT’S TOO LATE – TO BE GRATEFUL
(อิทซ ทู เหลท ทู บี เกร๊ทฟุล)
IT’S TOO LATE – TO BE LATE AGAIN
(อิทซ ทู เหลท ทู บี เหลท อะเกน)
IT’S TOO LATE – TO BE HATEFUL
(อิทซ ทู เหลท ทู บี เฮทฟุล)
THE EUROPEAN CANNON IS HERE, THIS IS HERE
(ดิ ยูโระพีแอ็น แค๊นน่อน อีส เฮียร , ดิส ซิส เฮียร)

IT’S TOO LATE
(อิทซ ทู เหลท)
IT’S TOO LATE etc.
(อิทซ ทู เหลท อีทีซี)

Words & Music : B O W I E [1975]
(เวิร์ด & มิ๊วสิค : บี โอ ดับบิว ไอ อี [ 1975 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Station to Station คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น