เนื้อเพลง Skippin’ คำอ่านไทย Mario

[Verse 1]
( [ เฝิซ 1 ])
As soon as you came in, I offered you a drink
(แอส ซูน แอส ยู เคม อิน , ไอ อ๊อฟเฟ่อร์ ยู อะ ดริ๊งค)
Better yet, there’s a bar in my crib shawty
(เบ๊ทเท่อร์ เย๊ท , แดร์ ซา บาร์ อิน มาย คริบ ชาวดี้)
What chu think?
(ว๊อท ชู ทริ๊งค)
You know Im’a stranger, so girl let me take ya
(ยู โนว์ แอมอา ซทเรนเจอะ , โซ เกิร์ล เล็ท มี เท้ค ยา)
To places that you don’t even know
(ทู เพลส แดท ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์)
Oh, I wanted girls before but, never like this
(โอ , ไอ ว้อนท เกิร์ล บีฟอร์ บั๊ท , เน๊เฝ่อร์ ไล๊ค ดิส)
And I know I can’t have it all but, I’ll settle for a kiss
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ แค็นท แฮ็ฝ อิท ดอร์ บั๊ท , อิลล เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ รา คิซ)
I’m playin’ unless you let me, cause damn your so sexy
(แอม เพลย์ยิน อันเล๊ซ ยู เล็ท มี , ค๊อส แดมนํ ยุร โซ เซคซิ)
And it feels like I’m losin’ control
(แอนด์ ดิท ฟีล ไล๊ค แอม ลูซิน คอนโทรล)

[Pre-Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
Now I’m not fallin’ in love with you
(นาว แอม น็อท แฟลลิน อิน ลัฝ วิธ ยู)
But I think that you were hot shawty [hot shawty]
(บั๊ท ไอ ทริ๊งค แดท ยู เวอ ฮอท ชาวดี้ [ ฮอท ชาวดี้ ])
See all I wanna do, is let you know
(ซี ออล ไอ วอนนา ดู , อีส เล็ท ยู โนว์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
From the moment I saw you, I knew that
(ฟรอม เดอะ โม๊เม้นท ไอ ซอว์ ยู , ไอ นยู แดท)
You were all that I wanted in a woman
(ยู เวอ ออล แดท ไอ ว้อนท อิน อะ วู๊แม่น)
From your style to your walk, to your fragrance
(ฟรอม ยุร สไทล์ ทู ยุร ว๊อล์ค , ทู ยุร ฟเรกแร็นซ)
Babygirl you got my heart ska-ska-skippin’
(เบบี้เกิล ยู ก็อท มาย ฮาร์ท ska ska skippin)
Just like, boom boom, ska-ska-skippin’
(จั๊สท ไล๊ค , บูม บูม , ska ska skippin)
Ba ba boom, ba ba boom, ba ba boom, boom, ska-ska-skippin’
(บา บา บูม , บา บา บูม , บา บา บูม , บูม , ska ska skippin)
Ba ba boom, boom boom, boom ska-ska-skippin’, boom boom
(บา บา บูม , บูม บูม , บูม ska ska skippin , บูม บูม)
Babygirl you got my heart ska-ska-ska skippin’, just like
(เบบี้เกิล ยู ก็อท มาย ฮาร์ท ska ska ska skippin , จั๊สท ไล๊ค)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Got me in amazement and I can’t believe
(ก็อท มี อิน อะเมสเม็นท แอนด์ ดาย แค็นท บีลี๊ฝ)
I never seen nothin’ like you, ever step on the scene
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซีน นอทติน ไล๊ค ยู , เอ๊เฝ่อร์ สเท็พ ออน เดอะ ซีน)
Maybe your just born with it, maybe it’s Maybelline
(เมบี ยุร จั๊สท บอน วิธ อิท , เมบี อิทซ Maybelline)
But theres no way for me to surely know
(บั๊ท แดร์ โน เวย์ ฟอร์ มี ทู ฌูรลิ โนว์)
Ain’t tryna be forward but girl I wanna take you home
(เอน ทายนา บี ฟ๊อร์เวิร์ด บั๊ท เกิร์ล ไอ วอนนา เท้ค ยู โฮม)
So for now, movin’ forward girl, you know what I want
(โซ ฟอร์ นาว , มูฝวิน ฟ๊อร์เวิร์ด เกิร์ล , ยู โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท)
I wanna get you in closer, I love to hear when you whisper
(ไอ วอนนา เก็ท ยู อิน โคลเซอร์ , ไอ ลัฝ ทู เฮียร เว็น ยู วิสเพ่อร์)
All the things that you wanna hear
(ออล เดอะ ทริง แดท ยู วอนนา เฮียร)

[Pre-Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
Now I’m not fallin’ in love with you [you see]
(นาว แอม น็อท แฟลลิน อิน ลัฝ วิธ ยู [ ยู ซี ])
I think that you were bad shawty [haha]
(ไอ ทริ๊งค แดท ยู เวอ แบ้ด ชาวดี้ [ ฮาฮา ])
See all I wanna do, is let you know
(ซี ออล ไอ วอนนา ดู , อีส เล็ท ยู โนว์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
From the moment I saw you, I knew that [hey]
(ฟรอม เดอะ โม๊เม้นท ไอ ซอว์ ยู , ไอ นยู แดท [ เฮ ])
You were all that I wanted in a woman [from your style to your walk]
(ยู เวอ ออล แดท ไอ ว้อนท อิน อะ วู๊แม่น [ ฟรอม ยุร สไทล์ ทู ยุร ว๊อล์ค ])
From your style to your walk, to your fragrance
(ฟรอม ยุร สไทล์ ทู ยุร ว๊อล์ค , ทู ยุร ฟเรกแร็นซ)
Babygirl you got my heart ska-ska-skippin’
(เบบี้เกิล ยู ก็อท มาย ฮาร์ท ska ska skippin)
Just like, boom boom, ska-ska-skippin’
(จั๊สท ไล๊ค , บูม บูม , ska ska skippin)
Ba ba boom, ba ba boom, ba ba boom, boom, ska-ska-skippin’
(บา บา บูม , บา บา บูม , บา บา บูม , บูม , ska ska skippin)
Ba ba boom, boom boom, boom ska-ska-skippin’, boom boom
(บา บา บูม , บูม บูม , บูม ska ska skippin , บูม บูม)
Babygirl you got my heart ska-ska-ska skippin’, just like
(เบบี้เกิล ยู ก็อท มาย ฮาร์ท ska ska ska skippin , จั๊สท ไล๊ค)

[Bridge]
([ บริดจ ])
[Boom boom] damn baby
([ บูม บูม ] แดมนํ เบ๊บี้)
Just like [boom boom]
(จั๊สท ไล๊ค [ บูม บูม ])
You dunno what you do to me
(ยู ดันโน ว๊อท ยู ดู ทู มี)
Just like [boom boom]
(จั๊สท ไล๊ค [ บูม บูม ])
It feels kinda crazy but
(อิท ฟีล กินดา คเรสิ บั๊ท)
Girl you got my heart
(เกิร์ล ยู ก็อท มาย ฮาร์ท)
Ska-ska-skippin
(Ska ska skippin)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
From the moment I saw you, I knew that [you were all that I wanted baby]
(ฟรอม เดอะ โม๊เม้นท ไอ ซอว์ ยู , ไอ นยู แดท [ ยู เวอ ออล แดท ไอ ว้อนท เบ๊บี้ ])
You were all that I wanted in a woman [from your style to your walk]
(ยู เวอ ออล แดท ไอ ว้อนท อิน อะ วู๊แม่น [ ฟรอม ยุร สไทล์ ทู ยุร ว๊อล์ค ])
From your style to your walk, to your fragrance
(ฟรอม ยุร สไทล์ ทู ยุร ว๊อล์ค , ทู ยุร ฟเรกแร็นซ)
Babygirl you got my heart ska-ska-skippin’
(เบบี้เกิล ยู ก็อท มาย ฮาร์ท ska ska skippin)

[Chorus/Outro]
([ ค๊อรัส /เอ๊าโต ])
From the moment I saw you, I knew that [i knew that]
(ฟรอม เดอะ โม๊เม้นท ไอ ซอว์ ยู , ไอ นยู แดท [ ไอ นยู แดท ])
You were all that I wanted in a woman [in a woman baby]
(ยู เวอ ออล แดท ไอ ว้อนท อิน อะ วู๊แม่น [ อิน อะ วู๊แม่น เบ๊บี้ ])
From your style to your walk, to your fragrance
(ฟรอม ยุร สไทล์ ทู ยุร ว๊อล์ค , ทู ยุร ฟเรกแร็นซ)
Babygirl you got my heart ska-ska-skippin’
(เบบี้เกิล ยู ก็อท มาย ฮาร์ท ska ska skippin)
Just like, boom boom, ska-ska-skippin’ [aw yeah]
(จั๊สท ไล๊ค , บูม บูม , ska ska skippin [ อาว เย่ ])
Ba ba boom, ba ba boom, ba ba boom, boom, ska-ska-skippin’
(บา บา บูม , บา บา บูม , บา บา บูม , บูม , ska ska skippin)
Ba ba boom, boom boom, boom ska-ska-skippin’, boom boom
(บา บา บูม , บูม บูม , บูม ska ska skippin , บูม บูม)
Babygirl you got my heart ska-ska-ska skippin’, just like
(เบบี้เกิล ยู ก็อท มาย ฮาร์ท ska ska ska skippin , จั๊สท ไล๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Skippin’ คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น